trener Mateusz Trzeciak

dr inż. Mateusz Trzeciak

PROJECT MANAGER, TRENER

Doświadczenie

Absolwent Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Ukończył studia z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji oraz zarządzania projektami i innowacjami. Doktor nauk o zarządzaniu, specjalizujący się w zarządzaniu ryzykiem w projektach branży IT. Ukończył szereg szkoleń z zakresu kompetencji miękkich oraz symulacji biznesowych. Project manager zaangażowany w realizację projektów komercyjnych, badawczych oraz non-profit. Posiada certyfikaty zarządzania PRINCE2 Foundation, IPMA poziom D, AgilePM Fundation oraz Modelowanie BPMN dla Analityków Biznesowych. Jest aktywnym działaczem wiodących organizacji związanych z budowaniem doskonałości zarządzania projektami zarówno na skalę lokalną (wiceprzewodniczący Rady Śląskiej Grupy Regionalnej IPMA Polska, członek zarządu KZP SOLVER) oraz krajową (wiceprzewodniczący Rady IPMA Young Crew Polska). Organizator corocznej konferencji branżowej PM NIGHTS Myśl Projektowo. Autor lub współautor kilkunastu publikacji naukowych, trener, dydaktyk, publicysta.
Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z tematyki:
‒ Zarządzania projektami,
‒ Wykorzystania oprogramowania MS Project do wspomagania zarządzania projektem
‒ Projektowania inżynierskiego,