Marcin Dziekański

PROJECT MANAGER, TRENER

Doświadczenie

Absolwent Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył studia podyplomowe z zakresu psychologii zachowań społecznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończył szereg szkoleń specjalistycznych z zakresu technologii telekomunikacyjnych u producentów, technologii IT, wiele szkoleń kompetencyjnych z symulacji biznesowych, finansów także szkolenia z umiejętności miękkich takich jak: public speaking, umiejętności negocjacyjnych, interpersonalnych i kierowniczych. Posiada certyfikat zarządzania PRINCE2 Foundation, IPMA poziom C oraz Professional Scrum Master I. Członek Rady Śląskiej Grupy Regionalnej IPMA Polska, współtwórca i współzałożyciel Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych „In-ni”. Doświadczony kierownik projektów np. budowy i rozbudowy sieci telekomunikacyjnej dla takiego klienta jak Polkomtel Sp. Z o.o.
Posiada wysokie zdolności interpersonalne, umiejętność planowania strategicznego, myślenia analitycznego i wyciągania wniosków, budowania zespołów i motywowania do działania, koordynowania delegowania zadań oraz pracy w zespole wszystkie te kompetencje stara się przekazać swoim słuchaczom na szkolenia z obszaru zarządzania projektami.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z tematyki :

  • Ryzyko w projektach
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Monitorowanie i kontrola projektu
  • Integracja projektu

Pracował dla takich firm jak: Polkomtel Sp. Z o.o., a.pauly euroconssulting, Projex Cellular Infrastructre Ltd.