Maciej Nowak

Maciej Nowak

PROJECT MANAGER

Doświadczenie

Absolwent Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Zarządzanie i Marketing.

Od 2007 roku związany z bankowością przedsiębiorstw. Od marca 2013 prowadzi własną działalność, w ramach której wspiera małe i średnie firmy w planowaniu, finansowaniu, realizacji i analizie projektów inwestycyjnych oraz deweloperskich, w szczególności tych finansowanych kredytem.

Specjalizuje się w analizie kredytowej przedsiębiorstw oraz projektach inwestycyjnych związanych z nieruchomościami.

Posiadacz certyfikatów:

  • Certified Project Manager Associate IPMA Level D (International Project Management Association)
  • FMVA – Financial Modeling & Valuation Analyst (Corporate Finance Institute®)