Łukasz Szczęsny

PROJECT MANAGER, TRENER

Doświadczenie

Ekspert w procesowym tworzeniu produktów i usług w oparciu o design. Trener i doradca design thinking. Pracując w firmie CODE Design przeprowadził kilkanaście audytów wzorniczych dla firm z różnych branż i uczestniczył w tworzeniu strategii, na podstawie których klienci wdrażają innowacje produktowe. Poprzednio pracował m.in. w Biurze Współpracy z Gospodarką i Otoczeniem Instytucjonalnym Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a przez 4 lata kierował zespołem ds. rozwoju kapitału ludzkiego w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, z którym zrealizował interesujące projekty, wdrażał strategię rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz organizował ciekawe szkolenia i wydarzenia.

Od wielu lat prowadzi szkolenia i warsztaty m.in. z wykorzystania narzędzi procesu design thinking, zarządzania zespołami, projektowania prezentacji multimedialnych oraz z tematu grywalizacji. Współorganizował i prowadził warsztaty w ramach lokalnych edycji Design Thinking Week oraz Katowice Service Jam. Współorganizator i koordynator wieczornych spotkań Design Thinking MeetUp Katowice.

Posiada certyfikat zarządzania projektami PRINCE2 Foundation. Ukończył m.in. dwa poziomy szkoły trenerów, kurs certyfikujący IPMA D, a także „Kurs projektowania usług” na ASP w Katowicach oraz „The Greenhouse – service design training” w National Centre for Product Design and Development Research (PDR) w Cardiff.