Łukasz Szczęsny

Łukasz Szczęsny

PROJECT MANAGER, TRENER

Doświadczenie

Ekspert w procesowym tworzeniu produktów i usług w oparciu o design, współzałożyciel biura Tenka. Doradca i trener design thinking. Jako project manager przeprowadził kilkadziesiąt audytów wzorniczych dla firm z różnych branż i uczestniczył w tworzeniu strategii designu, na podstawie których klienci wdrażają innowacje produktowe. Wcześniej pracował m.in. w Code Design, w Biurze Współpracy z Gospodarką i Otoczeniem Instytucjonalnym Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a przez ponad 4 lata kierował zespołem ds. rozwoju kapitału ludzkiego w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, z którym zrealizował interesujące projekty, wdrażał strategię rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz organizował ciekawe szkolenia i wydarzenia. Przewodniczący Rady Fundacji na rzecz Inteligentnego Rozwoju, zajmującej się m.in. promocją metodyki design thinking.

Współorganizował i prowadził warsztaty w ramach lokalnych edycji Design Thinking Week oraz Katowice Service Jam. Współorganizator i koordynator wieczornych spotkań Design Thinking MeetUp Katowice.

Posiada certyfikat zarządzania projektami PRINCE2 Foundation. Ukończył m.in. dwa poziomy szkoły trenerów, kurs certyfikujący IPMA D, a także „Kurs projektowania usług” na ASP w Katowicach oraz „The Greenhouse – service design training” w National Centre for Product Design and Development Research (PDR) w Cardiff.