Joanna Pauly

PROJECT MANAGER, TRENER, COACH

Doświadczenie

Absolwentka politologii i dziennikarstwa na Uniwersytecie Śląskim, ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim z obszaru europeistyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z zakresu finansów, na Politechnice Śląskiej w obszarze brokeringu technologicznego, dzięki którym prowadzi obecnie projekty badawczo-rozwojowe i innowacyjne. Ukończyła również Międzynarodowe Studia Coachingu akredytowane przez International Coach Federation. Jest członkiem Stowarzyszenia Project Management Polska, Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (gdzie od czerwca pełni funkcję członka zarządu) i Regionalnej Izby Gospodarczej (w Komisji ds. Konkurencyjności, Innowacji i Współpracy Nauki z Biznesem).
Przez 4 lata od 2002-2006 r. pracowała w Biurze Prasowym, Biurze Integracji Europejskiej, a następnie w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi przy Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Była odpowiedzialna za organizację kampanii przedreferendalnej w Polsce, a następnie za weryfikację i potwierdzanie płatności z funduszy przedakcesyjnych oraz funduszy strukturalnych w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przez 7 lat od 2007 do 2014 r. była akredytowanym trenerem i doradcą specjalistycznym przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Regionalnych Ośrodkach EFS w Warszawie, Katowicach, Rybniku, Kielcach, Radomiu i Ciechanowie.
Specjalistka w zakresie pozyskiwania i rozliczania dotacji z zewnętrznych źródeł finansowania. Zaplanowała i kierowała ponad 70 projektami z różnych dziedzin, w tym infrastrukturalnych i szkoleniowych. Pracowała przy projektach o sumarycznym budżecie prawie 1 mld zł. Realizuje projekty szkoleniowo-doradcze i inwestycyjne dla firm i instytucji publicznych oraz dla organizacji pozarządowych. Project manager IPMA i PRINCE2, Agile Scrum. Posiada wszechstronną wiedzę oraz doświadczenie w przeprowadzaniu projektów. Jest cenionym w Polsce ekspertem i asesorem projektów na poziomie administracji rządowej i samorządowej.

Posiada ponad 15- letnie doświadczenie zawodowe w pracy z :

  • klientami korporacyjnymi
  • managerami
  • przedsiębiorcami i przyszłymi przedsiębiorcami
  • klientami indywidualnymi

Swoje umiejętności coacha, trenera i mentora wykorzystuje prowadząc zajęcia w obszarach: rozwoju regionalnego, tworzeniu analiz finansowych i ekonomicznych do studiów wykonalności i biznesplanów, zarządzania projektami, pomocy publicznej, kompetencji interpersonalnych, przygotowywania projektów i wniosków, obsługi generatorów, zarządzania ryzykiem, metodyk zarządzania projektami, matrycy logicznej. Przeszkoliła ponad 6,5 tys. osób. Posiada w swoim portfolio blisko 20 tys. efektywnych godzin szkoleniowych i 5,5 tys. godzin doradczych.
Od czerwca br. jej firma znajduje się w szeregach najbardziej prestiżowej organizacji biznesowej w Polsce – Business Centre Club. Pełni funkcje asesora i eksperta przy ocenie projektów na szczeblu rządowym (przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego) i na szczeblu samorządowym przy Urzędzie Marszałkowskim. Jest jurorem konkursu Dobre Praktyki EFS i asesorem nagrody Polish Project Excellence Award.

Pracowała dla takich klientów jak:
Śląski Urząd Wojewódzki, Akademia Muzyczna w Katowicach, Śląskie Centrum Społeczeństwa Informatycznego, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Politechnika Śląska, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, Grupa Cargo, Technopark Gliwice, Polska Giełda Pracy, Górnośląski Inkubator Technologiczny, SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie i wiele przedsiębiorców, gmin, szkół i ośrodków zdrowia.