Jarosław Piotrowski

PROJECT&PORTFOLIO MANAGER, PMP®, PMI, MBA

Doświadczenie

Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Usług Doradczych w TUV Nord Polska, Magister Ekonomii oraz Executive MBA. Certyfikowany Project Management Professional® ; PMP, Członek Zarządu Śląskiego Oddziału PMI. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie zarządzania spółkami prawa handlowego oraz zarządzania projektami i programami.