dr Dariusz Wieczorek

DR NAUK EKONOMICZNYCH, PROJECT MANAGER, TRENER

Doświadczenie

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.  Jest inicjatorem utworzenia i prezesem zarządu Instytutu Rozwoju Projektów, pełniącego rolę „think-tanku”, wspierającego rozwój wiedzy w zakresie zarządzania projektami oraz prowadzącego działalność badawczą w zakresie nowoczesnych metod i technik project management. W 2013 roku pełnił funkcję Członka Zarządu International Project Management Association Polska. Członek stowarzyszenia od 2004 roku. Ukończył kurs dla asesorów nagrody Polish Project Excellence Award. Pracował m.in. w Pierwszym Polsko-Amerykańskim Banku S.A. oraz w grupie Skanska Polska. Uczestniczył w wielu projektach doradczych, wdrożeniowych, inwestycyjnych, edukacyjnych oraz badawczych. Jest m.in. ekspertem Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość oraz Fundacji Gospodarczej w Gdyni. Stały komentator ekonomiczny w audycji „Ludzie i Pieniądze” w Radiu Gdańsk. Autor licznych ekspertyz i opracowań o charakterze wdrożeniowym. Kierownik zespołu autorów „Książki Procedur Zarządzania Projektami w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego” (Gdańsk 2012). Współautor procedur monitorowania strategii województwa pomorskiego opartych o zasady project portfolio management, a także prowadzenia konsultacji społecznych. Autor ponad trzydziestu krajowych i zagranicznych publikacji naukowych z zakresu zarządzania projektami, finansów przedsiębiorstw i controllingu. Autor scenariusza symulacyjnej gry biznesowej (zagrajwbiznes.pl). Za wybitne osiągnięcia w zakresie oświaty i wychowania odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.