fbpx
zadzwoń: 533 323 441 napisz: szkolenia@szkola.pm

Skuteczne zarządzanie projektem: Struktura podziału pracy

Efektywne zarządzanie projektem to kluczowy element sukcesu w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym. Jednym z fundamentalnych narzędzi w procesie zarządzania projektem jest struktura podziału pracy, znana również jako Work Breakdown Structure (WBS). WBS to hierarchiczny harmonogram działań i zadań niezbędnych do wykonania projektu, stanowiący fundament planowania, monitorowania i zarządzania projektem. W tym artykule przyjrzymy się bliżej definicji, zastosowaniom, roli oraz metodom tworzenia WBS, aby zrozumieć, dlaczego jest to kluczowy element skutecznego zarządzania projektem. 

Definicja struktury podziału pracy  

Struktura podziału pracy (Work Breakdown Structure - WBS) to hierarchiczny opis działań i zadań niezbędnych do wykonania projektu. Jest to kluczowy element organizacyjny, który pomaga zespołom projektowym w efektywnym planowaniu, monitorowaniu, zarządzaniu projektem i dążeniu do celu projektu. Typowa WBS składa się z trzech poziomów hierarchii: podział projektu na fazy, podział faz na etapy oraz podział etapów na zadania. Liczba poziomów zależy od skomplikowania projektu i poziomu ryzyka, jednak w przypadku trudniejszych przedsięwzięć zaleca się przygotowanie bardziej szczegółowej struktury. 

Zastosowania struktury podziału pracy 

 1. Narzędzie procesu myślowego: WBS pomaga menedżerowi projektu i zespołowi projektowemu w wizualizacji sposobu, w jaki praca będzie przeprowadzona oraz efektywnie zarządzana. 
 2. Narzędzie projektowania architektury: Poprzez graficzną ilustrację pracy w projekcie, WBS pokazuje, w jaki sposób poszczególne części są ze sobą powiązane, co ułatwia zrozumienie struktury projektu. 
 3. Narzędzie planowania: WBS służy jako szczegółowa prezentacja zbioru zadań niezbędnych do ukończenia projektu, co umożliwia zespołowi projektowemu przejrzystość planowanie działań. 
 4. Narzędzie raportowania o stanie projektu: Definiuje punkty kontrolne, w odniesieniu do których zostaną raportowane postępy projektu, umożliwiając śledzenie poszczególnych etapów. 

Rola struktury podziału pracy: 

Struktura Podziału Pracy (WBS) stanowi podstawę planowania, umożliwiając zespołowi projektowemu doskonalenie zarządzania wszystkimi aspektami przedsięwzięcia. Kluczowe korzyści płynące z zastosowania WBS to: 

 • Dokonanie podziału obowiązków. 
 • Przypisanie zadań do określonych zasobów. 
 • Oszacowanie czasu potrzebnego do realizacji poszczególnych zadań oraz całego projektu. 
 • Opracowanie budżetu przedsięwzięcia. 
 • Zorganizowanie systemu monitorowania postępów i tworzenia raportów. 
 • Prognozowanie wydatków potrzebnych do zakończenia projektu. 
 • Identyfikacja i analiza problemów związanych z planem przedsięwzięcia. 

Kryteria działania: 

Każde działanie, aby mogło być uznane za poprawnie podzielone, musi spełniać sześć kluczowych kryteriów. Są nimi: 

 1. Zaawansowanie wykonania i mierzalność. 
 2. Jasne zdefiniowanie początku i końca działania. 
 3. Zakończenie działania konkretnym rezultatem. 
 4. Oszacowany czas i koszt wykonania zadania. 
 5. Czas trwania zadania w akceptowalnych limitach. 
 6. Niezależność działań od siebie. 

Metody tworzenia struktury podziału prac: 

Istnieją trzy podejścia do tworzenia WBS: 

 1. Podejście przedmiotowe: Rezultaty pracy definiowane są poprzez ich części składowe umożliwiające osiągnięcie tych rezultatów. Jest to rekomendowane podejście przez Instytut Zarządzania Projektami (PMI). 
 2. Podejście czynnościowe: Rezultaty projektu definiowane są poprzez działania konieczne do ich osiągnięcia. 
 3. Podejście organizacyjne: Rezultaty projektu definiowane są poprzez jednostki organizacyjne biorące udział w pracach. 

Skuteczne zarządzanie projektem 

Zaczyna się od klarownego określenia struktury podziału prac (WBS). W zależności od specyfiki projektu istnieją różne metody tworzenia WBS, które pozwalają na  zaplanowanie i kontrolowanie działań. Przyjrzymy się dwóm głównym metodom oraz przykładowym formatom prezentacji WBS, aby pomóc Ci wdrożyć najbardziej odpowiednią strategię dla Twojego projektu. 

Metoda zstępująca (Top-Down): 

Metoda zstępująca, czyli top-down, polega na rozpoczęciu od najwyższego poziomu i stopniowym dzieleniu elementów na ich składowe części. Jest to efektywna strategia w przypadku, gdy mamy jasne rozeznanie w zakresie działań wymaganych do realizacji projektu przed rozpoczęciem pracy. Metoda ta umożliwia szczegółową analizę działań w każdej kategorii, minimalizując ryzyko pominięcia istotnych elementów. 

Metoda burzy mózgów (Brainstorming): 

Metoda burzy mózgów, czyli brainstorming, polega na zbieraniu wszystkich możliwych działań związanych z projektem, a następnie grupowaniu ich w kategorie. Jest to przydatna strategia, gdy na etapie planowania nie mamy pełnej wiedzy na temat wszystkich koniecznych działań. Pozwala ona uzyskać pełny zakres potencjalnych działań bez konieczności ich natychmiastowej organizacji w hierarchiczną strukturę. 

Przykładowe formaty prezentacji metody WBS: 

Po stworzeniu WBS istnieją różne formaty prezentacji, które można wykorzystać w zależności od potrzeb projektu, takie jak: 

 • Format schematu organizacyjnego, 
 • Format listy wielopoziomowej, 
 • Format wykresu bąbelkowego. 

Struktura podziału produktów (DSP):

Dodatkowo, w identyfikowaniu produktów i zapewnieniu kompletności, pomocny może być "diagram struktury podziału produktów" (DSP). Ten diagram grupuje wszystkie zidentyfikowane produkty w kategorie i podkategorie, co ułatwia organizację i śledzenie produktów w projekcie. 

Podsumowanie:

Skuteczne zarządzanie projektem zaczyna się od klarownego określenia struktury podziału prac (WBS). WBS umożliwia dokładne zdefiniowanie zadań, przypisanie zasobów, oszacowanie czasu i kosztów oraz monitorowanie postępów. Istnieje kilka metod tworzenia WBS, w tym metoda zstępująca (Top-Down) i metoda burzy mózgów (Brainstorming), które można dostosować do specyfiki projektu. Wybór odpowiedniej metody i formatu prezentacji WBS może mieć kluczowe znaczenie dla kierownika projektu w skutecznym planowaniu i realizacji projektu. Dlatego warto poświęcić czas na staranne opracowanie struktury podziału prac członków zespołu, aby zapewnić klarowność, kompletność i skuteczność w zarządzaniu projektem. 

Przeczytaj również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Szkoła Project Managerów - Szkoła.PM jest marką firmy APAULY GROUP Sp. z o.o.

Kontakt

APAULY GROUP Sp. z o.o.
Dworcowa 43, 44-100 Gliwice
tel.: +48 32 726 11 34
email: office@apauly.pl

Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000600616
NIP: 631 266 09 27
Regon: 363679810

Wysokość kapitału zakładowego: 112 000,00 zł

Nr rachunku bankowego:
13 1950 0001 2006 0036 3719 0002

Standardy jakości


Firma działa w Bazie Usług Rozwojowych (audyt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości)

Firma jest jedyną niepubliczną jednostką kształcenia zawodowego project managerów (wpis do rejestru niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego – Prezydent Miasta Gliwice).

Wszyscy trenerzy posiadają zdany egzamin IPMA na poziomie D, C lub B.

Dwóch trenerów posiada kwalifikacje Autoryzowanych Trenerów IPMA Polska.

Standardy Jakości

Firma jest członkiem Polskiej Izby Firm szkoleniowych i działa w oparciu o Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0 corocznie certyfikowany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą (Dekra Certification).
Polityka prywatności Regulamin usług rozwojowych