Wsparcie dla HR

Pomagamy zatrudniać właściwych ludzi, wspieramy rozwój kompetencji kierowników projektów i zespołów projektowych.

Zapraszamy działy Human Resources (HR), kadry do skorzystania z naszych usług:

Ocena kompetencji / Assessment projektowy (HR)

Assessment projektowy jest najbardziej efektywną metodą oceny kompetencji project managerów i członków zespołu projektowego. Polega na organizacji specjalnie zaprojektowanych warsztatów, w trakcie których, realizowane są zadania typowe dla pracy w projektach. Uczestnicy oceniani są przez wyszkolonych ekspertów (asesorów), którzy dokonują oceny w oparciu o dobrane wcześniej kryteria i wskaźniki.

Wartością assessmentu jest dopasowanie rzeczywistości projektowej do sytuacji biznesowej firmy, jej wartości i oczekiwań. Badamy umiejętności analizy i strategicznego myślenia oraz oceniamy umiejętność odnalezienia się w różnorodnych sytuacjach kryzysowych projektu.

Szkolenia, studia podyplomowe, kursy

Wykwalifikowaną kadrę stanowią wykładowcy i trenerzy, którzy są specjalistami i ekspertami w swoich dziedzinach. Posiadają odpowiednie certyfikacje i akredytacje oraz długoletnie doświadczenie zawodowe i trenerskie. Kładziemy nacisk na praktyczne wartości szkolenia i korzyści dla uczestników szkoleń. Naszą misją jest wysoka jakość szkoleń i innych usług rozwojowych. Obowiązuje nas Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0.

Coaching

Oferujemy sesje dla PM-ów i zespołów projektowych, prowadzone przez profesjonalnych certyfikowanych coachów, a także szkolenie kierowników projektów w zakresie używania narzędzi coachingowych. W trakcie warsztatów i szkoleń naszych uczestników wspiera akredytowany coach z 15-letnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami. To unikatowe połączenie jest nieocenionym wsparciem project managerów w ich pracy coachingowej oraz pracy w trakcie szkoleń z kompetencji miękkich.

Świadczymy również następujące usługi

Model doskonałości w zarządzaniu projektami –  konsulting

Pracujemy w oparciu o model IPMA PEB. Może on być stosowany do oceny wdrożenia metod zarządzania projektami w konkretnych projektach. Dzięki temu jest dobrym uzupełnieniem sprawdzonych metodyk zarządzania projektami, pomaga ocenić ich użyteczność w kontekście danego projektu oraz powiązać fakt użycia danej metodyki z osiąganymi rezultatami. Model koncentruje się na wzajemnie powiązanych obszarach ocenianych na podstawie cyklu Deminga: ludzie i cele, procesy i zasoby oraz rezultaty projektu.

Doradztwo i mentoring

Chętnie dzielimy się naszym doświadczeniem i realizujemy projekty doradcze. Nasi eksperci na spotkaniu z kierownikiem projektu i członkami zespołu projektowego, pomogą określić etapy realizacji przedsięwzięcia oraz dokonają ewentualnego przeglądu wyników. Tam, gdzie będzie to potrzebne, pokierujemy tworzeniem zespołu czy biura zarządzania projektami w firmie. Zrealizujemy również audyt lub spotkania w kluczowych momentach realizacji projektu lub poprowadzimy go w pełnym zakresie. Produkty projektu zostaną wytworzone na czas, w założonym budżecie i spodziewanej jakości.

Training on the job

To kompleksowa usługa 4w1: szkolenie, doradztwo, coaching i mentoring. Realizowana w najskuteczniejszy ze znanych nam sposobów – na miejscu pracy, na konkretnych przypadkach i problemach, z którymi spotyka się Twój zespół projektowy i organizacja. Stawiamy na jakość i efektywność.