fbpx
zadzwoń: 533 323 441 napisz: szkolenia@szkola.pm

Scrum: Rewolucyna metodyka w zarządzaniu projektami

W dzisiejszym świecie biznesu, który charakteryzuje się szybkimi zmianami, konkurencją i złożonością, tradycyjne metodyki zarządzania projektami często okazują się niewystarczające. W takim kontekście narodziła się potrzeba dostarczenia elastycznych i adaptacyjnych ram postępowania, które umożliwią efektywne tworzenie wartości i rozwiązywanie złożonych problemów. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie, Scrum wkracza na scenę jako rewolucyjna metoda zarządzania projektami, której prostota i podejście agile sprawiają, że staje się ona preferowanym wyborem dla wielu organizacji na całym świecie. 

Definicja Scruma 

 Scrum to cały system wartości i zasad, które wspierają osoby, zespoły i organizacje w tworzeniu wartości poprzez adaptacyjne rozwiązywanie złożonych problemów. Jest to prosty, ale elastyczny sposób postępowania, który skupia się na ciągłym doskonaleniu procesu pracy. W metodyce Scrum wyróżniamy kilka kluczowych elementów, które muszą być obecne, aby ten system działał efektywnie.  

Teoria Scruma 

 Fundamentem Scruma są empiryzm i koncepcja lean. Empiryzm oznacza, że wiedza wynika z doświadczenia, a decyzje podejmowane są na podstawie obserwacji. Koncepcja lean natomiast skupia się na eliminowaniu strat i koncentracji na najważniejszych aspektach pracy. Scrum wykorzystuje iteracyjne, przyrostowe podejście, co pozwala zwiększyć przewidywalność i kontrolować ryzyko.  

Wartości w Scrumie 

Od członków zespołu scrum wymaga doskonalenia się w pięciu kluczowych wartościach: zaangażowanie, skupienie, otwartość, szacunek i odwaga. Zaangażowanie oznacza pełne poświęcenie się celom i wzajemne wsparcie w ich realizacji, skupienie to koncentracja na pracy potrzebnej do wykonania, otwartość oznacza gotowość do pracy i wyzwań, szacunek to szacunek dla kompetencji i niezależności każdego członka zespołu, a odwaga to gotowość do podejmowania trudnych decyzji i rozwiązywania problemów. 

Scrum Team - podstawowe założenia 

 Scrum Team - Zespół Scrumowy jest sercem Istnieją trzy główne role: Scrum Mastera, Product Ownera oraz Developerów. W przeciwieństwie do tradycyjnych struktur, w Scrum Teamie nie ma podziału na hierarchię ani podzespoły. Jest to zgrany zespół profesjonalistów, których celem jest osiągnięcie Celu Produktu. 

Charakterystyka zespołu Scrum  

 Scrum Teamy są interdyscyplinarne, co oznacza, że każdy członek zespołu ma wszystkie umiejętności potrzebne do realizacji pracy. Są one również samozarządzające, co daje im swobodę w podejmowaniu decyzji dotyczących realizacji zadań. Zespoły te są wystarczająco małe, aby pozostać zwinne, ale wystarczająco liczne, aby efektywnie wykonywać pracę. W związku z tym, gdy zespoły rosną w skali, mogą być podzielone na mniejsze, spójne jednostki, aby zachować efektywność. 

Odpowiedzialności Scrum Teamu 

 Scrum Team ponosi odpowiedzialność za wszystkie aspekty związane z produktem, od współpracy z interesariuszami po utrzymanie i rozwój. Każdy członek zespołu ma określone role i zadania. Istotne jest zatem nadanie mu uprawnień niezbędnych do podejmowania działań w obrębie produktu, jak i stworzenie odpowiedniej struktury umożliwiającej zarządzanie całą pracą. 

Rola Developerów 

Development Team jest odpowiedzialny za planowanie pracy, jej organizację i realizację. Zespoły te organizują się samodzielnie, to znaczy osobiście decydują, które zadanie zostanie wykonane przez poszczególnego członka zespołu oraz w jaki sposób. Każdy z członków może zdecydować, jakie zadania jest w stanie wykonać z uwzględnieniem posiadanych umiejętności. Każda osoba znajdująca się w zespole powinna traktować się na równi z innymi, gdyż wszyscy posiadają różne kwalifikacje, które wspólnie tworzą możliwość wytworzenia produktu. Oznacza to, że zespoły deweloperskie są interdyscyplinarne. 

Wymiana informacji podczas pracy nad elementami Backlogu produktu jest na tyle istotna, że zespół deweloperski powinien, w miarę możliwości, komunikować się ze sobą bezpośrednio, przebywając w jednym miejscu. Takie podejście pozwala uniknąć powstawania przeszkód spowodowanych komunikacją za pomocą drogi elektronicznej oraz buduje między członkami zaufanie, które bezpośrednio wpływa na efektywną współpracę. 

Rola Product Ownera 

Product Owner ( Właściciel produktu ) jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji co do rozwoju produktu. Określa swoją wizję, a następnie hierarchię funkcjonalności, poprzez zadecydowanie, które działania przyniosą największe korzyści. Jest nim najczęściej klient lub jego reprezentant. Wizja produktu jest możliwa do określenia, gdy Product Owner posiada wiedzę na temat obecnych potrzeb, jest zaznajomiony z konkurencją, a co najważniejsze, wie, jakiego produktu oczekuje i go rozumie.

Decyzja o kolejności wykonania poszczególnych funkcjonalności należy w pełni do Product Ownera, jednak powinien brać pod uwagę czynniki, mogące wpłynąć na kolejność w hierarchii, takie jak opinia pozostałych członków zespołu oraz innych zainteresowanych osób, koszt wykonania, czy też mogące wystąpić ryzyka. 

Rola Scrum Mastera 

Scrum Master jako przywódca służebny, pomaga zespołowi w znalezieniu odpowiedniego rozwiązania za pomocą formułowania odpowiednich do sytuacji pytań, jednak nie narzuca konkretnych propozycji. Odpowiedzialny jest za wprowadzenie Scruma oraz dopilnowanie, aby realizacja projektu była zgodna z jego zasadami. Jego rola kończy się zatem na nauczaniu pozostałych osób postępowania zgodnie ze Scrumem. Należy przez to rozumieć, że pomaga w zrozumieniu Scruma ze strony teoretycznej, jak i praktycznej. Warto zaznaczyć, że Scrum Master może jednocześnie pełnić rolę członka zespołu projektowego. 

Podsumowanie 

Metoda Scrum to nie tylko sposób zarządzania projektami, to filozofia pracy, która pozwala organizacjom być bardziej elastycznymi, innowacyjnymi i skutecznymi. Jego wartości, zasady i praktyki stanowią fundament, na którym buduje się sukces projektów i produktów. Dlatego warto zgłębić tę metodologię i wykorzystać jej potencjał, aby osiągnąć cele biznesowe i tworzyć wartość dla klientów. Scrum sprawdza się jako droga do efektywności w dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu. 

Przeczytaj również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Szkoła Project Managerów - Szkoła.PM jest marką firmy APAULY GROUP Sp. z o.o.

Kontakt

APAULY GROUP Sp. z o.o.
Dworcowa 43, 44-100 Gliwice
tel.: +48 32 726 11 34
email: office@apauly.pl

Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000600616
NIP: 631 266 09 27
Regon: 363679810

Wysokość kapitału zakładowego: 112 000,00 zł

Nr rachunku bankowego:
13 1950 0001 2006 0036 3719 0002

Standardy jakości


Firma działa w Bazie Usług Rozwojowych (audyt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości)

Firma jest jedyną niepubliczną jednostką kształcenia zawodowego project managerów (wpis do rejestru niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego – Prezydent Miasta Gliwice).

Wszyscy trenerzy posiadają zdany egzamin IPMA na poziomie D, C lub B.

Dwóch trenerów posiada kwalifikacje Autoryzowanych Trenerów IPMA Polska.

Standardy Jakości

Firma jest członkiem Polskiej Izby Firm szkoleniowych i działa w oparciu o Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0 corocznie certyfikowany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą (Dekra Certification).
Polityka prywatności Regulamin usług rozwojowych