Regulamin

Wyrażam zgodę zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych i zbieranych na potrzeby realizacji usługi rozwojowej przez APAULY GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach przy ul. Dworcowa 43 posługującą się NIP: 631 266 09 27. Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe będą przetwarzane przez APAULY GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyłącznie w związku z realizacją usługi rozwojowej. Nadto przyjmuję do wiadomości, że wszystkie dane osobowe będą należycie chronione i przetwarzane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z dnia 25 listopada 2015 roku, Dz.U. z 2015 roku, poz. 2135), a ponadto oświadczam, że zostałem poinformowany o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie w/w ustawy, a w szczególności o prawie wglądu do danych osobowych, ich poprawiania, żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz całkowitego usunięcia ze zbioru. Jednocześnie potwierdzam, że podanie przeze mnie danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym przyjmuję do wiadomości, że jest to niezbędne do zrealizowania usługi rozwojowej.

Wyrażam zgodę i w tym celu podaję wyżej identyfikujący mnie adres e-mail na otrzymywanie od APAULY GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, ul. Dworcowa 43 informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2002 roku, poz. 144, nr 1204 z późn. zmianami).