//Zarządzanie małą firmą

Zarządzanie małą firmą

6.750,00

Wyczyść

Formularz zgłoszeniowy

PDF DOC
Zapytaj o szkolenie zamknięte

Konsultant

Mateusz Trzeciak

Dział Szkoleń

tel. 533 323 441

szkolenia@szkola.pm

Opis

Poczucie, że wszystko ma na głowie szef, od kreowania pomysłu, przez problemy administracyjne aż do obsługi klientów pochłania tak wiele energii, że szef pomimo ogromnej odwagi i determinacji, pomysłu na biznes zostaje z problemami sam i ma wrażenie, że właściwie robi wszystko sam. To najważniejsze problemy dla małych firm. Założenie firmy jest proste, jednak jej prowadzenie i rozwijanie dostarcza wielu trosk, a przy dzisiejszym skomplikowaniu procedur i wchodzenia na rynek coraz nowszych rozwiązań i młodszych, wymagających w relacjach młodych pracowników staje się coraz trudniejsze. Weź udział w szkoleniu i poznaj narzędzia służące do realizacji swojej wizji.

Cena 1350 zł jest ceną po otrzymaniu 80% dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych

Cena regularna: 6750 zł

Celem kursu jest rozwój umiejętności praktycznych, które warunkują zarządzanie małą firmą.

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatu opartego o studium konkretnych przypadków. Trenerzy pracują w oparciu o krótkie wykłady z użyciem prezentacji, ćwiczeń papierowych, symulacji, gier i ćwiczeń zespołowych. Prowadzone są testy diagnozujące umiejętności i atuty, a także burza mózgów dla rozwiązania konkretnych problemów, dyskusje moderowane i praca samodzielna.

Liczba godzin dydaktycznych – 72

Program ramowy szkolenia:

Moduł pierwszy: Szef pobłażliwy i stanowczy, o byciu liderem i sobą w małym zespole
Zarządzanie zasobami ludzkimi w małej firmie stanowi wyzwanie w obliczy nakładających się na siebie obowiązków i coraz większych problemów relacyjnych. Ten moduł będzie obejmował aspekty psychologiczne, jak poradzić sobie z młodym zespołem, który inaczej postrzega świat niż szefowie, jak to zrobić, aby ludzie rozumieli, że w małym zespole wszyscy czasami robią wszystko i muszą na siebie liczyć, jak tak przydzielić zadania, żeby wyegzekwować ich realizację bez uciekania się do karania i aby nie robić ich ostatecznie samemu, jak rozwiązywać konflikty i kierować w sytuacjach kryzysowych. Ten moduł jest poświęcony również cechom przywódczym i diagnozie swoich talentów w zarządzaniu.

Moduł drugi: Formalne aspekty i ochrona firmy – czy wszystko jest na pewno poukładane?
W gąszczu problemów prawnych, finansowych i księgowych, rozwiązań IT, ochrony firmy, jej know-how i innych jest tak wiele szkoleń i doradców, że trudno znaleźć czas, aby wszystkiemu się przyjrzeć i znaleźć dla siebie odpowiednią ścieżkę. Ten moduł ma jeden cel – przedstawić wszystkie najczęstsze problemy dotykające małe firmy, jak również przedstawić w miarę całościowy i spójny obraz przepisów i wymagań dotyczących wszystkich. Rozwiązania prawne zajmą nam cały pierwszy dzień, rozwiązania księgowe i kwestie finansowania rozwoju ze źródeł zewnętrznych 2 dzień, a trzeci poświęcimy na zagadnienia IT i ochrony firmy.

Moduł trzeci: Marketing i sprzedaż czyli praca dla każdego członka załogi
W małej firmie najczęściej każdy musi pełnić rolę marketingowca i handlowca. Każdy swoim zachowaniem i swoją postawą, wyglądem i sposobem mówienia reprezentuje firmę wobec potencjalnych klientów. Jak wymagać tego od pracowników, jak powiedzieć im, jaka postawa jest wymagana, jak egzekwować prawidłowe zachowania i sposoby komunikowania się – to niełatwe zadanie dla szefów firm i kierowników. Moduł ten jest też poświęcony problemom związanym z regulaminami sprzedaży, negocjowaniem cen i technikom, które pozwalają zwiększyć sprzedaż i zyski.

Sprawdź szczegółowy program szkolenia: Zarządzanie małą firmą

 • Pełny przegląd problemów występujących w małych firmach
 • Wzmocnienie roli szefa i jego postawy
 • Możliwość zweryfikowania dobrych i słabych stron w zarządzaniu

Po zakończeniu kursu:

Obszar Wiedza:

 • uczestnik definiuje pojęcia i zasady z związane z zarządzaniem mała firmą
 • uczestnik zna i potrafi odnaleźć optymalne rozwiązanie
 • uczestnik wie, co szukać i jak szukać, aby chronić swoją firmę
 • uczestnik wykazuje pogłębioną znajomość przepisów prawa

Obszar Umiejętności:

 • uczestnik wiąże zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną
 • uczestnik wzmacnia swoje kompetencje
 • uczestnik uświadamia sobie swoje mocne i słabe strony
 • uczestnik wie, które obszary są do doskonalenia
 • uczestnik potrafi zastosować wiedzę w praktyce

Obszar Kompetencje społeczne:

 • uczestnik myśli analitycznie
 • uczestnik współpracuje w rozwiązywaniu kazusów
 • uczestnik posiada kompleksowe spojrzenie na proces zarządzania firmą
 • uczestnik promuje postawę etyczną związaną z przestrzeganiem przepisów prawa.
W realizacji szkolenia udział biorą:
– Joanna Pauly
– Sławomir Kowalski
– Justyna Duda
– Maciej Nowak
– Aleksandra Cieślik
– Aleksandra Rzepecka
– Joanna Smyczek
– Tymoteusz Rduch
– płk Kazimierz Ślusarczyk

Wszyscy prowadzący to praktycy z doświadczeniem od 10 do 30 lat w biznesie i swoim obszarze tematycznym. Wszyscy prowadzą własne małe firmy. Jako praktycy i eksperci w swojej branży dzielą się wiedzą praktyczną, którą można bezpośrednio zastosować w biznesie. W czasie szkoleń można im zadawać dowolne pytania, na które chętnie udzielą odpowiedzi.

Kurs przeznaczony jest dla firm, właścicieli i pracowników firm, małych zespołów, liderów i osób chcących założyć własne firmy, startupy.

1. Cena szkolenia zawiera:
• udział trenerów-ekspertów,
• zaświadczenie ukończenia szkolenia,
• konsultacje po każdym dniu szkoleniowym,
• materiały szkoleniowe,
• drobny poczęstunek.
2. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skorzystać z dodatkowych usług (wyżywienie, zakwaterowanie, doradztwo poszkoleniowe), poinformuj nas. Z pewnością pomożemy.
3.Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.szkola.pm.
4. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego (wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Dodatkowe informacje

Data

Nowy termin już wkrótce

BUR

Szkolenie dofinansowana z BUR, Szkolenie bez dofinansowania

Możesz lubić także…