Opis

Zarządzanie małą firmą – moduł trzeci: Reklama i sprzedaż czyli praca dla każdego członka załogi.

W małej firmie najczęściej każdy musi pełnić rolę marketingowca i handlowca. Każdy swoim zachowaniem i swoją postawą, wyglądem i sposobem mówienia reprezentuje firmę wobec potencjalnych klientów. Jak wymagać tego od pracowników, jak powiedzieć im, jaka postawa jest wymagana, jak egzekwować prawidłowe zachowania i sposoby komunikowania się – to niełatwe zadanie dla szefów firm i kierowników. Moduł ten jest też poświęcony problemom związanym z regulaminami sprzedaży, negocjowaniem cen i technikom, które pozwalają zwiększyć sprzedaż i zyski.

Wzrost kompetencji przedsiębiorcy w zakresie promowania własnego biznesu, komunikacji z rynkiem i klientem, rozwoju biznesu i pozyskiwania klientów. Zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na skuteczne działania marketingowe ukierunkowane na target, komunikację i kanały komunikacji do niego dopasowane.

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatu opartego o studium konkretnych przypadków. Trenerzy pracują w oparciu o krótkie wykłady z użyciem prezentacji, ćwiczeń papierowych, symulacji, gier i ćwiczeń zespołowych. Prowadzone są testy diagnozujące umiejętności i atuty, a także burza mózgów dla rozwiązania konkretnych problemów, dyskusje moderowane i praca samodzielna.

Liczba godzin dydaktycznych – 24

Program ramowy szkolenia:

CZĘŚĆ 1 MARKETINGOWA

 1. Własna marka – wiedza na start, która pomoże Ci budować biznes. Nazwa, logo, spójny wizerunek, CI, produkt, klient, rynek, twoje wyróżniki.
  • Cele marketingu
  • Sposoby analizy rynku
  • Logo, nazwa, CI, Klient, rynek itd. – przekuwamy teorię na praktykę
  • Narzędzia statystyczne pomagające w budowaniu firmy
  • Spójność przekazu – jaką rolę pełni
  • Marketing b2c
  • Marketing b2b
  • Co wyróżnia Twój biznes- poszukiwanie wyróżników
 2. Twój target – czyli jak komunikować się z klientem i kto nim dla mojego biznesu jest. Grupy docelowe i ich atrybuty.
  • Analiza pokolenia x,y,z, milenialsi, aniani – wprowadzenie
  • Wskaż swój target – analiza grupy docelowej
  • Portret klienta – jak komunikować się aby przekaz był skuteczny
  • Case study
 3. Narzędzia marketingu off i online – co wybrać dla swojego biznesu, aby być skutecznym w działaniu.
  • Wprowadzenie do marketingu off i online
  • Narzędzia marketingu offline
  • Narzędzia marketingu online
  • Kanały komunikacji i promocji – co dla danego biznesu jest skuteczne
  • Event marketingowy i jak go przygotować

CZĘŚĆ 2 WIZERUNKOWA

 1. Wyróżnij się lub zgiń czyli jak pisać i mówić o firmie i produkcie, żeby nas słuchali i czytali. Tworzenie treści dla kanałów off i online
  • Prawa rządzące skuteczną komunikacją
  • Zasada piramidy w budowaniu treści
  • Jak pisać informacje na www, ulotkę
  • Komunikacja w świecie online
  • Komunikat dopasowany do targetu czyli jak nas czyta pokolenie
 2. Podstawy autoprezentacji – czyli jak skutecznie sprzedać siebie i produkt. Elementy wystąpień publicznych. Rola gestu, słowa, wizerunku.
  • Autodiagnoza własnego stylu komunikowania
  • Struktura wizerunku
  • Rola gestu w komunikacji
  • Rola słowa, głosu i intonacji w komunikacji
  • Sprawne budowanie treści i przekazu – ćwiczenia
  • Skuteczne radzenie sobie ze stresem w autoprezentacji
  • Ćwiczenia przed kamerą z wystąpień i autoprezentacji

CZĘŚĆ 3 SPRZEDAŻOWO-NEGOCJACYJNA

 1. Sprzedaż telefoniczna,, sprzedaż on-line, sprzedaż osobista – co daje najlepsze efekty?
 2. Etapy rozmowy handlowej
 3. Etapy negocjacji.
 4. Typy klientów:
  • nastawiony na doradztwo;
  • samodzielnie podejmujący decyzje;
  • nastawiony na dane?
  • Jak zachowuje się klient mający określone cele?
  • Klient szybko podejmujący decyzje to dobry klient?
  • Rozmawiam z klientem nastawionym na przyszłość, jak go przekonać?
  • Czy klient krytyk to zły grunt dla sprzedawcy?
  • Poznaj klienta mówiącego o dotychczasowych doświadczeniach;
  • Dlaczego klient obawiający się problemów potrzebuje Twojej szybkiej reakcji?
 5. Język korzyści
 6. Postawa pro-sprzedażowa
 7. Cross-selling i up-selling.
 8. Rozpoznanie potrzeb klientów?
 9. Postawa dobrego sprzedawcy.
 10. Skuteczne techniki sprzedażowe i zasady negocjacji
 11. Jak negocjować cenę?
 12. Przegląd najskuteczniejszych, nowoczesnych technik negocjacji
 13. Techniki finalizacji transakcji a procesy w firmach
 14. Inteligencja emocjonalna w sprzedaży
 15. Rozproszenie działań marketingowych i delegowanie zadań marketingowych wszystkim pracownikom
 16. Działania antymarketingowe, które szkodzą firmie (np. zła obsługa klienta)
 17. Podstawowe zasady obsługi klienta w małej firmie
 18. Zasada pierwszego frontu – każdy pracownik reprezentuje firmę
 19. Zasady zawierania umów, premii i bonusów
 20. Reklamacje
 • Pełny przegląd problemów występujących w małych firmach
 • Wzmocnienie roli szefa i jego postawy
 • Możliwość zweryfikowania dobrych i słabych stron w zarządzaniu

Po zakończeniu kursu:

Obszar Wiedza:

 • uczestnik definiuje pojęcia i zasady z związane z zarządzaniem mała firmą
 • uczestnik zna i potrafi odnaleźć optymalne rozwiązanie
 • uczestnik wie, co szukać i jak szukać, aby chronić swoją firmę
 • uczestnik wykazuje pogłębioną znajomość przepisów prawa

Obszar Umiejętności:

 • uczestnik wiąże zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną
 • uczestnik wzmacnia swoje kompetencje
 • uczestnik uświadamia sobie swoje mocne i słabe strony
 • uczestnik wie, które obszary są do doskonalenia
 • uczestnik potrafi zastosować wiedzę w praktyce

Obszar Kompetencje społeczne:

 • uczestnik myśli analitycznie
 • uczestnik współpracuje w rozwiązywaniu kazusów
 • uczestnik posiada kompleksowe spojrzenie na proces zarządzania firmą
 • uczestnik promuje postawę etyczną związaną z przestrzeganiem przepisów prawa.

W realizacji szkolenia udział biorą:
– Joanna Pauly
– Sławomir Kowalski
– Justyna Duda
– Maciej Nowak
– Aleksandra Cieślik
– Aleksandra Rzepecka
– Joanna Smyczek
– Tymoteusz Rduch
– płk Kazimierz Ślusarczyk

Wszyscy prowadzący to praktycy z doświadczeniem od 10 do 30 lat w biznesie i swoim obszarze tematycznym. Wszyscy prowadzą własne małe firmy. Jako praktycy i eksperci w swojej branży dzielą się wiedzą praktyczną, którą można bezpośrednio zastosować w biznesie. W czasie szkoleń można im zadawać dowolne pytania, na które chętnie udzielą odpowiedzi.

Kurs przeznaczony jest dla firm, właścicieli i pracowników firm, małych zespołów, liderów i osób chcących założyć własne firmy, startupy.

Cena regularna: 2250 zł

1. Cena szkolenia zawiera:
• udział trenerów-ekspertów,
• zaświadczenie ukończenia szkolenia,
• konsultacje po każdym dniu szkoleniowym,
• materiały szkoleniowe,
• drobny poczęstunek.
2. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skorzystać z dodatkowych usług (wyżywienie, zakwaterowanie, doradztwo poszkoleniowe), poinformuj nas. Z pewnością pomożemy.
3.Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.szkola.pm.
4. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego (wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.