/, Managerskie, Najbliższe/Zaawansowany warsztat komunikacji managerskiej

Zaawansowany warsztat komunikacji managerskiej

240,001.200,00

Wyczyść

Formularz zgłoszeniowy

PDF DOC
Zapytaj o szkolenie zamknięte

Konsultant

Mateusz Trzeciak

Dział Szkoleń

tel. 533 323 441

szkolenia@szkola.pm

Opis

Komunikacja jest coraz częściej zdominowana przez komunikowanie wirtualne. Przekazywanie informacji stało się kluczem efektywności. Na rynku stykają się seniorzy, baby boomers, pokolenie X, Y i Z (millenialsi). Mają różne cele zawodowe, szkoleniowe, rozwojowe. Inaczej ich motywujemy, delegujemy zadania, co innego jest dla nich wartością. Jak mówić, aby nas słuchano? Jak sprawić, aby to, co mówimy było dla wszystkich zrozumiane i szanowane? Program szkolenia obejmuje najnowsze narzędzia zaczerpnięte z psychologii, coachingu i mentoringu. Ułatwiają porozumienie. „Dogadanie się” w różnych kwestiach pozwala na efektywność, skuteczność i wydajność, na budowanie relacji i bycie liderem. „Dogadanie się” jest pierwszym krokiem do przywództwa.

UNIKALNOŚĆ PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

Program zawiera narzędzia do zastosowania natychmiast. Szkolenie oparte jest na ćwiczeniach i warsztacie. Ten warsztat komunikowania to zero zbędnego gadania

Cena 240 zł jest ceną po otrzymaniu 80% dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=237602

Cena regularna: 1200 zł

Celem szkolenia jest nauczenie się metod słuchania i rozumienia w komunikowaniu się, delegowaniu, motywowaniu i udzielaniu oceny (feedback).

Zajęcia będą prowadzone głównie metodą warsztatową oraz poprzez miniwykłady i miniprezentacje.

Pozostałe metody pracy:

 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusje,
 • praca z kamerą.

W przypadku szkoleń zamkniętych uczestnicy mogą pracować nad konkretnymi tematami związanymi z ich organizacją.

24 godziny dydaktyczne

 1. Kim są dzisiaj nasi współpracownicy w XXI wieku?
 2. Systemy motywacyjne, czyli jaki jest związek między wysiłkiem o efektem pracy.
  • Dwubiegunowe podejście do współpracowników
  • Poziomy potrzeb
  • Teoria dwuczynnikowa
  • Teoria wyznaczania celów
  • Teoria oczekiwań
  • Teoria sprawiedliwości (niedowartościowanie – sprawiedliwość – przewartościowanie)
 3. Koncepcja talentów w oparciu o archetypy Junga.
  • Archetypiczne cechy na linii wolność-porządek
  • Archetypiczne cechy na linii ja-inni
  • Komunikacja archetypów
 4. Komunikacja intrapersonalna jako klucz do komunikacji interpersonalnej.
 5. Koncepcja przywództwa sytuacyjnego w aspekcie komunikacji.
 6. Przywództwo oparte na zasadach.
 7. Zasady organizacji a jej misja, wizja i wartości w kontekście realizowania celów biznesowych i indywidualnych.
 8. Model współzależności Coveya a komunikowanie zasad.
 9. Trening inteligencji emocjonalnej w komunikowaniu się.
 10. Delegowanie odpowiedzialności a komunikowanie w różnorodnych modelach biznesowych hierarchicznych i płaskich, procesowych i projektowych.
 • Uczestnik poznaje narzędzia, które pozwalają rozumieć motywy i nastawienie różnych pokoleń.
 • Program zawiera przede wszystkim ćwiczenia, które pomagają w nauczeniu się skutecznej komunikacji.
 • Program uczy rozumienia własnego przywództwa w kontekście komunikowania się.

Uczestnik po zakończeniu kursu:

Obszar Wiedza:

 • ma wiedzę z zakresu narzędzi i metod komunikowania się coachingowego, mentoringowego,
 • potrafi zdecydować, jaki sposób komunikowania się wybrać

Obszar Umiejętności:

 • potrafi wybrać odpowiedni sposób komunikowania się w zależności od osób, z którymi się komunikuje,
 • potrafi zastosować wybrane narzędzia komunikacji,

Obszar Kompetencje społeczne:

 • promuje w swojej społeczności profesjonalizm,
 • jest zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do problemów/celów.
Joanna Pauly – trener biznesu, coach i project manager certyfikowany w PCM, IPMA Level C, i PRINCE2, Scrum PSM1, M_o_R. Akredytowany trener International Project Management Associaction. Prezes zarządu Apauly Group sp. z o.o., dyrektor generalna Szkoły Project Managerów® – pierwszej w Polsce placówki kompleksowego kształcenia zawodowego project managerów.
Ukończyła Międzynarodowe Studia Coachingu i akredytowany przez ICF program CoachWise, dziennikarstwo, politologię, europeistykę, brokering technologiczny i finanse. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami z klientami korporacyjnymi, administracją, edukacją, sektorem badawczo-rozwojowym, menadżerami i przedsiębiorcami.
Umiejętności project&portfolio managera, coacha i trenera wykorzystuje w prowadzeniu własnego biznesu. Stworzyła 10 lat temu stabilną firmę consultingową i szkoleniową. Jej doświadczenie to ponad 25 tys. godzin szkoleniowych i coachingowych, 6,5 tys. osób w projektach, 100 mln pozyskanych środków unijnych, udział w projektach o sumarycznym budżecie blisko 1 mld zł.
Jest członkiem Business Centre Club, Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, International Project Management Association. Pełniła funkcje członka zarządu i eksperta ds. EFS Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, aktualnie jest członkiem Rady Regionalnej Izby handlowo-Przemysłowej w Gliwicach, asesorem i ekspertem przy ocenie projektów unijnych na szczeblu rządowym i samorządowym, autorką publikacji (InnPoland, PM.News, PM.Research), jurorką konkursu Dobre Praktyki EFS przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz asesorem wiodącym nagrody Polish Project Excellence Award 2016.

Szkolenie adresowane jest dla osób, które:

 • są managerami i właścicielami firm,
 • pracują w zespołach,
 • aspirują do pracy związanej z kierowaniem ludźmi,
 • chcą polepszyć swoje relacje.

Cena szkolenia zawiera:

 • udział trenerów-ekspertów,
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
 • konsultacje po każdym dniu szkoleniowym,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy.

Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz dodatkowych opcjonalnych usług rozwojowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SZKOLENIOWYM

 1. Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.szkola.pm.
 2. W przypadku większej ilości zgłoszeń, wpisujemy na listę rezerwową.
 3. Certyfikat ukończenia otrzymują osoby, które 100% zajęć.
 4. Nie ma możliwości odrabiania zajęć. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość odpłatnego udziału w alternatywnych szkoleniach pod warunkiem zebrania się grupy.
 5. Uczestnicy tego szkolenia otrzymają rabat na kurs coachingu.
 6. Terminy zjazdów są możliwe do zmiany pod warunkiem zgody wszystkich uczestników szkolenia i trenera.
 7. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego(wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Dodatkowe informacje

Data

17-18.01.2019

BUR

Szkolenie dofinansowane z BUR

Możesz lubić także…