Opis

Zapraszamy na szkolenie, na którym w treningu rozwijania procesu kreatywności każdy uczestnik pozna ponad 20 metod i technik, które może z powodzeniem wykorzystywać w każdych obszarach życia codziennego, społecznego i zawodowego.

Co WAŻNE!

Bez kreatywności nie ma progresu. Na szkoleniu poznasz techniki, które pozwolą Ci poznać siebie i rozwijać swoje możliwości.

Celem szkolenia jest poznanie metod i technik treningu kreatywności oraz rozwijanie kreatywności uczestników treningu.

Zajęcia będą prowadzone głównie metodą warsztatową oraz poprzez miniwykłady i miniprezentacje.

Pozostałe metody pracy:

 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusje,
 • praca z kamerą.

W przypadku szkoleń zamkniętych uczestnicy mogą pracować nad konkretnymi tematami związanymi z ich organizacją.

24 godziny dydaktyczne 24 godziny dydaktyczne

 1. Definicja kreatywności i procesu rozwijania kreatywności.
 2. Założenia treningu.
 3. Etapy treningu
 4. Metoda 5 kroków
 5. Przełamywanie barier
 6. Nowa perspektywa
 7. Budowanie skojarzeń
 8. Twórcze przekształcenia
 9. Rozwiązywanie problemów
 10. Kreatywność w procesie samorozwoju
 11. Kreatywność w relacjach
 12. Kreatywność i biznesie

• trening pozwala na rozumienie procesu rozwijania kreatywności,

• trening pozwala na rozumienie procesu rozwijania kreatywności,

• trening umożliwia poznanie siebie i rozwijanie swojego potencjału,

• trening dokonuje realnej zmiany w codziennym życiu, działaniach biznesowych, zawodowych, edukacji i innych obszarach.

Uczestnik po zakończeniu kursu:

Obszar Wiedza:

 • ma wiedzę z zakresu procesu rozwijania kreatywności
 • zna ćwiczenia i techniki rozwijania kreatywności, jako podstawę dobrego treningu

Obszar Umiejętności:

 • wie, w jaki sposób wykorzystywać poznane techniki i metody treningowe
 • potrafi dopasować odpowiednią technikę i metodę do pojawiającego się wyzwania
 • potrafi szybko, generować innowacyjne/nowatorskie/nieszablonowe/niestandardowe pomysły i rozwiązanie

Obszar Kompetencje społeczne:

 • jest zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do problemów
 • wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwijania kompetencji zawodowych.

Trening prowadzą osoby, które pracowały w projektach rozwojowych, posiadają doświadczenie w sesjach kreatywnych, audytach innowacyjności oraz realizowały swoje pomysły start-upowe. Posiadają minimum 3-letnie doświadczenie w realizacji kreatywnych i innowacyjnych projektów, doświadczenie w edukacji osób dorosłych, dzieci i młodzieży oraz w kierowaniu zespołami projektowymi i zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Szkolenie adresowane jest dla osób, które są managerami i właścicielami firm, dążą do samorozwoju, pracują w zespołach, aspirują do pracy związanej z kierowaniem ludźmi, w swojej pracy zawodowej potrzebują generować nieszablonowe pomysły, chcą polepszyć swoje relacje.

Cena regularna szkolenia: 1690 zł brutto/os.

Miejsce szkolenia: Gliwice, ul. Dworcowa 43

Godziny szkolenia: 9:00 – 15:00

 1. Cena szkolenia zawiera:
  • udział trenerów-ekspertów,
  • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
  • konsultacje po każdym dniu szkoleniowym,
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy, lunch.
 2. Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz dodatkowych opcjonalnych usług rozwojowych.
 3. Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0.
 4. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.szkola.pm.
 5. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego(wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.