//Zaawansowany trening kreatywności

Zaawansowany trening kreatywności

1.690,00

Wyczyść

Formularz zgłoszeniowy

PDF DOC
Zapytaj o szkolenie zamknięte

Konsultant

Mateusz Trzeciak

Dział Szkoleń

tel. 533 323 441

szkolenia@szkola.pm

Opis

Trening kreatywności obala 3 mity. Pierwszy z nich mówi, że kreatywność to talent, którzy mają tylko wybitni. Drugi, że jest związany tylko z prawą półkulą mózgu. A trzeci mit mówi, że jeśli ktoś jest aktywny i coś wytwarza, to znaczy, że jest kreatywny.

Zapraszamy na szkolenie, na którym w treningu rozwijania procesu kreatywności każdy uczestnik pozna ponad 20 metod i technik, które może z powodzeniem wykorzystywać w każdych obszarach życia codziennego, społecznego i zawodowego.

Celem szkolenia jest poznanie metod i technik treningu kreatywności oraz rozwijanie kreatywności uczestników treningu

Zajęcia będą prowadzone głównie metodą warsztatową oraz poprzez miniwykłady i miniprezentacje.

Pozostałe metody pracy:

 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusje,
 • praca z kamerą.

W przypadku szkoleń zamkniętych uczestnicy mogą pracować nad konkretnymi tematami związanymi z ich organizacją.

24 godziny dydaktyczne 24 godziny dydaktyczne

1. Definicja kreatywności i procesu rozwijania kreatywności.

2. Założenia treningu.

3. Etapy treningu

4. Metoda 5 kroków

5. Przełamywanie barier

6. Nowa perspektywa

7. Budowanie skojarzeń

8. Twórcze przekształcenia

9. Rozwiązywanie problemów

10. Kreatywność w procesie samorozwoju

11. Kreatywność w relacjach

12. Kreatywność i biznesie

• trening pozwala na rozumienie procesu rozwijania kreatywności,

• trening pozwala na rozumienie procesu rozwijania kreatywności,

• trening umożliwia poznanie siebie i rozwijanie swojego potencjału,

• trening dokonuje realnej zmiany w codziennym życiu, działaniach biznesowych, zawodowych, edukacji i innych obszarach.

Uczestnik po zakończeniu kursu:

Obszar Wiedza:

 • ma wiedzę z zakresu procesu rozwijania kreatywności
 • zna ćwiczenia i techniki rozwijania kreatywności, jako podstawę dobrego treningu

Obszar Umiejętności:

 • wie, w jaki sposób wykorzystywać poznane techniki i metody treningowe
 • potrafi dopasować odpowiednią technikę i metodę do pojawiającego się wyzwania
 • potrafi szybko, generować innowacyjne/nowatorskie/nieszablonowe/niestandardowe pomysły i rozwiązanie

Obszar Kompetencje społeczne:

 • jest zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do problemów
 • wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwijania kompetencji zawodowych.

Trening prowadzą osoby, które pracowały w projektach rozwojowych, posiadają doświadczenie w sesjach kreatywnych, audytach innowacyjności oraz realizowały swoje pomysły start-upowe. Posiadają minimum 3-letnie doświadczenie w realizacji kreatywnych i innowacyjnych projektów, doświadczenie w edukacji osób dorosłych, dzieci i młodzieży oraz w kierowaniu zespołami projektowymi i zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Szkolenie adresowane jest dla osób, które:

 • są menadżerami i właścicielami firm,
 • dążą do samorozwoju,
 • pracują w zespołach,
 • na co dzień pracują z ludźmi,
 • aspirują do pracy związanej z kierowaniem ludźmi,
 • w swojej pracy zawodowej potrzebują generować nieszablonowe pomysły,
 • chcą polepszyć swoje relacje.
 1. Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.szkola.pm.
 2. W przypadku większej ilości zgłoszeń, wpisujemy na listę rezerwową.
 3. Certyfikat ukończenia otrzymują osoby, które 100% zajęć.
 4. Nie ma możliwości odrabiania zajęć. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość odpłatnego udziału w alternatywnych szkoleniach pod warunkiem zebrania się grupy.
 5. Uczestnicy tego szkolenia otrzymają rabat na kurs coachingu.
 6. Terminy zjazdów są możliwe do zmiany pod warunkiem zgody wszystkich uczestników szkolenia i trenera.
 7. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego(wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Dodatkowe informacje

Data

zapytaj o termin szkolenia naszych konsultantów

Możesz lubić także…