//Interesariusze, czyli KTO naprawdę ma na NAS WPŁYW?

Interesariusze, czyli KTO naprawdę ma na NAS WPŁYW?

1.200,00

Wyczyść

Formularz zgłoszeniowy

PDF DOC
Zapytaj o szkolenie zamknięte

Konsultant

Mateusz Trzeciak

Dział Szkoleń

tel. 533 323 441

szkolenia@szkola.pm

Opis

INTERESARIUSZE, czyli KTO NAPRAWDĘ MA NA NAS WPŁYW? WARSZTAT ZARZĄDZANIA RELACJAMI I WYWIERANIA WPŁYWU

Najczęściej potrafimy wskazać tzw. „winnych”, potrafimy oswoić się z myślą, że skutki błędów w komunikacji zaburzają nam efekty naszych działań, potrafimy również przyznać się, ż „wszystko zależy od ludzi”. Znamienne zatem, że w naszej diagnozie zespołów i organizacji okazuje się, że najczęściej właśnie błąd, który waży na wynikach, leży w niezaplanowaniu relacji z ludźmi i podmiotami, które nas otaczają, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz naszej organizacji. Łatwo możemy się przekonać, że nawet ci, którzy nam sprzyjali, z czasem stają się nam nieprzychylni, bo nie dbaliśmy o prawidłową strategię relacji z tymi podmiotami i ludźmi. Czas to naprawić.

Celem szkolenia jest wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie identyfikacji i analizy interesariuszy, zarządzania nimi i relacjami oraz sztuką wywierania wpływu.

Zajęcia będą prowadzone głównie metodą warsztatową oraz poprzez miniwykłady i miniprezentacje.

Pozostałe metody pracy:

 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusje,
 • praca z kamerą.

W przypadku szkoleń zamkniętych uczestnicy mogą pracować nad konkretnymi tematami związanymi z ich organizacją.

16 godzin dydaktycznych

 1. Otoczenie organizacji i projektów
 2. Cele organizacji i cele interesariuszy
 3. Wyznaczanie celów jako wypadkowa celów interesariuszy
 4. Ćwiczenia:
  1. Tworzenie matrycy zarządzania interesariuszami
  2. Tworzenie rejestru interesariuszy
  3. Tworzenie planów komunikacji
 5. Cel strategii zarządzania relacjami
  1. Strategie partycypacyjne
  2. Strategie dialektyczne
  3. Strategie represyjne
 6. Osobowe i podmiotowe źródła ryzyk w działalności operacyjnej i strategicznej
 7. Ćwiczenie: analiza SWOT w zarządzaniu ryzykiem i relacjami.

Korzyści wynikające z uczestnictwa w szkoleniu:

 • uczestnik otrzyma matrycę zarządzania interesariuszami,
 • uczestnik otrzyma gotowy wzór rejestru interesariuszy,
 • uczestnik otrzyma gotowe przykłady strategii zarządzania interesariuszami.

Uczestnik po zakończeniu kursu:

Obszar Wiedza:

 • Uczestnik ma wiedzę z zakresu identyfikacji interesariuszy,
 • Uczestnik ma wiedzę z zakresu analizy interesariuszy,
 • Uczestnik ma wiedzę z zakresu strategii i wywierania wpływu.

Obszar Umiejętności:

 • Uczestnik wiąże zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną,
 • Uczestnik potrafi zbudować macierz interesariuszy,
 • Uczestnik potrafi opracować rejestr interesariuszy,
 • Uczestnik potrafi opracować strategię relacji z interesariuszami.

Obszar Kompetencje społeczne:

 • Uczestnik myśli analitycznie,
 • Uczestnik posiada kompleksowe spojrzenie na proces grupy i zespołu,
 • Uczestnik promuje postawę etyczną związaną z nawiązywaniem relacji i komunikacją w zespołach, grupach, w relacjach międzyludzkich w sferze zawodowej.
Joanna Pauly – trener biznesu, coach i project manager certyfikowany w PCM, IPMA Level C, i PRINCE2, Scrum PSM1, M_o_R. Akredytowany trener International Project Management Associaction. Prezes zarządu Apauly Group sp. z o.o., dyrektor generalna Szkoły Project Managerów® – pierwszej w Polsce placówki kompleksowego kształcenia zawodowego project managerów.
Ukończyła Międzynarodowe Studia Coachingu i akredytowany przez ICF program CoachWise, dziennikarstwo, politologię, europeistykę, brokering technologiczny i finanse. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami z klientami korporacyjnymi, administracją, edukacją, sektorem badawczo-rozwojowym, menadżerami i przedsiębiorcami.
Umiejętności project&portfolio managera, coacha i trenera wykorzystuje w prowadzeniu własnego biznesu. Stworzyła 10 lat temu stabilną firmę consultingową i szkoleniową. Jej doświadczenie to ponad 25 tys. godzin szkoleniowych i coachingowych, 6,5 tys. osób w projektach, 100 mln pozyskanych środków unijnych, udział w projektach o sumarycznym budżecie blisko 1 mld zł.
Jest członkiem Business Centre Club, Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, International Project Management Association. Pełniła funkcje członka zarządu i eksperta ds. EFS Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, aktualnie jest członkiem Rady Regionalnej Izby handlowo-Przemysłowej w Gliwicach, asesorem i ekspertem przy ocenie projektów unijnych na szczeblu rządowym i samorządowym, autorką publikacji (InnPoland, PM.News, PM.Research), jurorką konkursu Dobre Praktyki EFS przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz asesorem wiodącym nagrody Polish Project Excellence Award 2016.

Szkolenie adresowane jest dla osób, które:

 • są menadżerami i właścicielami firm,
 • pracują w zespołach,
 • aspirują do pracy związanej z kierowaniem ludźmi,
 • chcą polepszyć swoje relacje.

Cena szkolenia zawiera:

 • udział trenerów-ekspertów,
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
 • konsultacje po każdym dniu szkoleniowym,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy.

Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz dodatkowych opcjonalnych usług rozwojowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SZKOLENIOWYM

 1. Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.szkola.pm.
 2. W przypadku większej ilości zgłoszeń, wpisujemy na listę rezerwową.
 3. Certyfikat ukończenia otrzymują osoby, które ukończyły 100% zajęć.
 4. Nie ma możliwości odrabiania zajęć. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość odpłatnego udziału w alternatywnych szkoleniach pod warunkiem zebrania się grupy.
 5. Uczestnicy tego szkolenia otrzymają rabat na kurs coachingu.
 6. Terminy zjazdów są możliwe do zmiany pod warunkiem zgody wszystkich uczestników szkolenia i trenera.
 7. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego(wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Dodatkowe informacje

DATA

zapytaj o termin szkolenia naszych konsultantów

BUR

Szkolenie dofinansowane z BUR, Szkolenie bez dofinansowania

Możesz lubić także…