//Warsztat zarządzania konfliktem i kryzysem

Warsztat zarządzania konfliktem i kryzysem

1.200,00

Wyczyść

Formularz zgłoszeniowy

PDF DOC
Zapytaj o szkolenie zamknięte

Konsultant

Mateusz Trzeciak

Dział Szkoleń

tel. 533 323 441

szkolenia@szkola.pm

Opis

KONFLIKT I KRYZYS. WARSZTAT ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM I KRYZYSEM W PRACY ZAWODOWEJ

Jeśli mylnie wydaje ci się, że do konfliktów w twojej pracy zespole nie dochodzi, nie czytaj dalej, to szkolenie nie jest dla ciebie. Nawet „ciche dni” czy jak kto woli „chłodny dystans” są sytuacją konfliktową, która z czasem może przerodzić się w kryzys. Powiesz – że takie ciche dni to normalne w pracy między ludźmi, przecież to jak w rodzinie. Zgadza się i tu masz rację. Konflikty w pracy są na porządku dziennym, a zadaniem szefa jest je nawet czasami umiejętnie podsycać (tak!), gdyż ma to zbawienny wpływ na efektywność zespołu i na jego rozwój. Ale konflikty i kryzys trzeba umieć również diagnozować i rozwiązywać. I o to tym jest to szkolenie.

Celem szkolenia jest wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie konfliktów i kryzysów i zarządzania nimi w sytuacji zawodowej.

Zajęcia będą prowadzone głównie metodą warsztatową oraz poprzez miniwykłady i miniprezentacje.

Pozostałe metody pracy:

 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusje,
 • praca z kamerą.

W przypadku szkoleń zamkniętych uczestnicy mogą pracować nad konkretnymi tematami związanymi z ich organizacją.

16 godzin dydaktycznych

 1. Konflikt a kryzys
 2. Rola kryzysu jako naturalnej sytuacji społecznej
 3. Źródła, przyczyny i następstwa konfliktu
 4. Proces konfliktu i etapy konfliktu
 5. Postawy w sytuacji konfliktowej i ich konsekwencje
 6. Style rozwiązywania konfliktu
 7. Praca jako miejsce konfliktogenne:
  1. „ciche dni”,
  2. unikanie współpracy między pracownikami,
  3. obgadywanie innych za plecami,
  4. próby zepsucia wizerunku współpracowników,
  5. nieuzasadnione skargi,
  6. donosicielstwo,
  7. tworzenia „koalicji przeciw” komuś,
  8. przeciągania innych na swoją stronę,
  9. jawne ataki słowne lub fizyczne,
  10. sabotaż pracy współpracownika (niszczenie efektów jego pracy, utrudnianie wykonywania zadania, ograniczanie dostępu do narzędzi lub danych).
 8. Wspieranie innych w wychodzeniu z konfliktu
 9. Wpływ komunikacji i model FUKO w sytuacjach konfliktowych
 10. Wpływ przywództwa w sytuacjach konfliktowych – zarządzanie zespołem w obliczu konfliktu i kryzysu.

Korzyści wynikające z uczestnictwa w szkoleniu:

 • Wiedza na temat konfliktów i kryzysów w zespole i organizacji,
 • Poznanie metod rozpoznawania źródeł konfliktu w środowisku zawodowym,
 • Umiejętności rozwiązywania konfliktów i kryzysów,
 • Umiejętności odróżniania konfliktu od kryzysu w środowisku zawodowym,
 • Zwiększenie zaufania i efektywności pracy zespołu,
 • Uczestnik otrzyma test i wyniki swojego stylu rozwiązywania konfliktów.

Uczestnik po zakończeniu kursu:

Obszar Wiedza:

 • Uczestnik ma wiedzę z zakresu konfliktów i kryzysów,
 • Uczestnik ma wiedzę z zakresu stylu „wchodzenia” w konflikt,
 • Uczestnik ma wiedzę z zakresu rodzajów źródeł konfliktu w środowisku zawodowym.

Obszar Umiejętności:

 • Uczestnik wiąże zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną,
 • Uczestnik potrafi wskazać przyczyny i rodzaje konfliktu,
 • Uczestnik potrafi odróżnić konflikt od kryzysu.

Obszar Kompetencje społeczne:

 • Uczestnik myśli analitycznie,
 • Uczestnik posiada kompleksowe spojrzenie na proces grupy i zespołu,
 • Uczestnik promuje postawę etyczną związaną z nawiązywaniem relacji i komunikacją w zespołach, grupach, w relacjach międzyludzkich w sferze zawodowej.
Joanna Pauly – trener biznesu, coach i project manager certyfikowany w PCM, IPMA Level C, i PRINCE2, Scrum PSM1, M_o_R. Akredytowany trener International Project Management Associaction. Prezes zarządu Apauly Group sp. z o.o., dyrektor generalna Szkoły Project Managerów® – pierwszej w Polsce placówki kompleksowego kształcenia zawodowego project managerów.
Ukończyła Międzynarodowe Studia Coachingu i akredytowany przez ICF program CoachWise, dziennikarstwo, politologię, europeistykę, brokering technologiczny i finanse. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami z klientami korporacyjnymi, administracją, edukacją, sektorem badawczo-rozwojowym, menadżerami i przedsiębiorcami.
Umiejętności project&portfolio managera, coacha i trenera wykorzystuje w prowadzeniu własnego biznesu. Stworzyła 10 lat temu stabilną firmę consultingową i szkoleniową. Jej doświadczenie to ponad 25 tys. godzin szkoleniowych i coachingowych, 6,5 tys. osób w projektach, 100 mln pozyskanych środków unijnych, udział w projektach o sumarycznym budżecie blisko 1 mld zł.
Jest członkiem Business Centre Club, Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, International Project Management Association. Pełniła funkcje członka zarządu i eksperta ds. EFS Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, aktualnie jest członkiem Rady Regionalnej Izby handlowo-Przemysłowej w Gliwicach, asesorem i ekspertem przy ocenie projektów unijnych na szczeblu rządowym i samorządowym, autorką publikacji (InnPoland, PM.News, PM.Research), jurorką konkursu Dobre Praktyki EFS przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz asesorem wiodącym nagrody Polish Project Excellence Award 2016.

Szkolenie adresowane jest dla osób, które:

 • są menadżerami i właścicielami firm,
 • pracują w zespołach,
 • aspirują do pracy związanej z kierowaniem ludźmi,
 • chcą polepszyć swoje relacje.

Cena szkolenia zawiera:

 • udział trenerów-ekspertów,
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
 • konsultacje po każdym dniu szkoleniowym,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy.

Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz dodatkowych opcjonalnych usług rozwojowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SZKOLENIOWYM

 1. Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.szkola.pm.
 2. W przypadku większej ilości zgłoszeń, wpisujemy na listę rezerwową.
 3. Certyfikat ukończenia otrzymują osoby, które ukończyły 100% zajęć.
 4. Nie ma możliwości odrabiania zajęć. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość odpłatnego udziału w alternatywnych szkoleniach pod warunkiem zebrania się grupy.
 5. Uczestnicy tego szkolenia otrzymają rabat na kurs coachingu.
 6. Terminy zjazdów są możliwe do zmiany pod warunkiem zgody wszystkich uczestników szkolenia i trenera.
 7. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego(wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Dodatkowe informacje

DATA

zapytaj o termin szkolenia naszych konsultantów

BUR

Szkolenie dofinansowane z BUR, Szkolenie bez dofinansowania

Możesz lubić także…