Opis

KONFLIKT I KRYZYS. WARSZTAT ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM I KRYZYSEM W PRACY ZAWODOWEJ

Jeśli wydaje ci się, że do konfliktów w twojej pracy zespole nie dochodzi jesteś w błędzie. Nawet „ciche dni” czy jak kto woli „chłodny dystans” są sytuacją konfliktową, która z czasem może przerodzić się w kryzys. Możesz powiedzieć, że takie ciche dni to normalne w pracy między ludźmi, przecież to jak w rodzinie. Zgadza się, konflikty w pracy są na porządku dziennym, a zadaniem szefa jest je nawet czasami umiejętnie podsycać, gdyż ma to zbawienny wpływ na efektywność oraz rozwój zespołu. Jednak zarówno konflikty jak i kryzys trzeba umieć również diagnozować oraz rozwiązywać. Dzięki naszemu szkoleniu uzyskasz tą wiedzę.

Celem szkolenia jest wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz kryzysów jak również zarządzania nimi w sytuacji zawodowej.

Zajęcia będą prowadzone głównie metodą warsztatową oraz poprzez miniwykłady i miniprezentacje.

Pozostałe metody pracy:

 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusje,
 • praca z kamerą.

W przypadku szkoleń zamkniętych uczestnicy mogą pracować nad konkretnymi tematami związanymi z ich organizacją.

16 godzin dydaktycznych

 1. Konflikt a kryzys
 2. Rola kryzysu jako naturalnej sytuacji społecznej
 3. Źródła, przyczyny i następstwa konfliktu
 4. Proces konfliktu i etapy konfliktu
 5. Postawy w sytuacji konfliktowej i ich konsekwencje
 6. Style rozwiązywania konfliktu
 7. Praca jako miejsce konfliktogenne:
  • „ciche dni”,
  • unikanie współpracy między pracownikami,
  • obgadywanie innych za plecami,
  • próby zepsucia wizerunku współpracowników,
  • nieuzasadnione skargi,
  • donosicielstwo,
  • tworzenia „koalicji przeciw” komuś,
  • przeciągania innych na swoją stronę,
  • jawne ataki słowne lub fizyczne,
  • sabotaż pracy współpracownika (niszczenie efektów jego pracy, utrudnianie wykonywania zadania, ograniczanie dostępu do narzędzi lub danych).
 8. Wspieranie innych w wychodzeniu z konfliktu
 9. Wpływ komunikacji i model FUKO w sytuacjach konfliktowych
 10. Wpływ przywództwa w sytuacjach konfliktowych – zarządzanie zespołem w obliczu konfliktu i kryzysu.

Korzyści wynikające z uczestnictwa w szkoleniu:

 • Wiedza na temat konfliktów i kryzysów w zespole i organizacji,
 • Poznanie metod rozpoznawania źródeł konfliktu w środowisku zawodowym,
 • Umiejętności rozwiązywania konfliktów i kryzysów,
 • Umiejętności odróżniania konfliktu od kryzysu w środowisku zawodowym,
 • Zwiększenie zaufania i efektywności pracy zespołu,
 • Uczestnik otrzyma test i wyniki swojego stylu rozwiązywania konfliktów.

Uczestnik po zakończeniu kursu:

Obszar Wiedza:

 • Uczestnik ma wiedzę z zakresu konfliktów i kryzysów,
 • Uczestnik ma wiedzę z zakresu stylu „wchodzenia” w konflikt,
 • Uczestnik ma wiedzę z zakresu rodzajów źródeł konfliktu w środowisku zawodowym.

Obszar Umiejętności:

 • Uczestnik wiąże zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną,
 • Uczestnik potrafi wskazać przyczyny i rodzaje konfliktu,
 • Uczestnik potrafi odróżnić konflikt od kryzysu.

Obszar Kompetencje społeczne:

 • Uczestnik myśli analitycznie,
 • Uczestnik posiada kompleksowe spojrzenie na proces grupy i zespołu,
 • Uczestnik promuje postawę etyczną związaną z nawiązywaniem relacji i komunikacją w zespołach, grupach, w relacjach międzyludzkich w sferze zawodowej.
Joanna Pauly – trener biznesu, coach i project manager certyfikowany w PCM, IPMA Level C, i PRINCE2, Scrum PSM1, M_o_R. Akredytowany trener International Project Management Associaction. Prezes zarządu Apauly Group sp. z o.o., dyrektor generalna Szkoły Project Managerów® – pierwszej w Polsce placówki kompleksowego kształcenia zawodowego project managerów.
Ukończyła Międzynarodowe Studia Coachingu i akredytowany przez ICF program CoachWise, dziennikarstwo, politologię, europeistykę, brokering technologiczny i finanse. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami z klientami korporacyjnymi, administracją, edukacją, sektorem badawczo-rozwojowym, menadżerami i przedsiębiorcami.
Umiejętności project&portfolio managera, coacha i trenera wykorzystuje w prowadzeniu własnego biznesu. Stworzyła 10 lat temu stabilną firmę consultingową i szkoleniową. Jej doświadczenie to ponad 25 tys. godzin szkoleniowych i coachingowych, 6,5 tys. osób w projektach, 100 mln pozyskanych środków unijnych, udział w projektach o sumarycznym budżecie blisko 1 mld zł.
Jest członkiem Business Centre Club, Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, International Project Management Association. Pełniła funkcje członka zarządu i eksperta ds. EFS Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, aktualnie jest członkiem Rady Regionalnej Izby handlowo-Przemysłowej w Gliwicach, asesorem i ekspertem przy ocenie projektów unijnych na szczeblu rządowym i samorządowym, autorką publikacji (InnPoland, PM.News, PM.Research), jurorką konkursu Dobre Praktyki EFS przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz asesorem wiodącym nagrody Polish Project Excellence Award 2016.

Szkolenie adresowane jest dla osób, które:

 • są menadżerami i właścicielami firm,
 • pracują w zespołach,
 • aspirują do pracy związanej z kierowaniem ludźmi,
 • chcą polepszyć swoje relacje.

Cena regularna szkolenia: 1200 zł brutto/os.

Miejsce szkolenia: Gliwice, ul. Dworcowa 43

Godziny szkolenia: 9:00 – 15:00

 1. Cena szkolenia zawiera:
  • udział trenerów-ekspertów,
  • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
  • konsultacje po każdym dniu szkoleniowym,
  • materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy, lunch.
 2. Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz dodatkowych opcjonalnych usług rozwojowych.
 3. Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.szkola.pm.
 4. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego(wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.