/, Managerskie, Najbliższe/Warsztat nowoczesnego przywództwa

Warsztat nowoczesnego przywództwa

240,001.200,00

Wyczyść

Formularz zgłoszeniowy

PDF DOC
Zapytaj o szkolenie zamknięte

Konsultant

Mateusz Trzeciak

Dział Szkoleń

tel. 533 323 441

szkolenia@szkola.pm

Opis

Jak wpływać na ludzi wykorzystując 4 potencjały? Jakiego lidera wymaga organizacja, projekt, zespół, a jakim czujesz się ty? Jakie są główne sposoby wpływania na otoczenie za pomocą siły, użyteczności i zasad? Jak nasze życiowe lekcje wpływają na nasze wartości i zasady życiowe, którymi kierujemy się w pracy?

Przywództwo oparte na zasadach daje podstawy oparte na ludziach i ich wzajemnych stosunkach. Skuteczna komunikacja jest zbudowana na fundamencie zaufania, a zaufanie opiera się na wiarygodności, a nie na sprycie i wyuczonych mechanizmach. Przywództwo jest wydajne, gdy jest naturalne. Zapraszamy na warsztat, oparty na własnej pracy z wartościami, zasadami i przekonaniami na temat swojej roli jako przywódcy.

UNIKALNOŚĆ PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

100% warsztatu bez zbędnego gadania.

To warsztat dla wszystkich, którzy chcą przestać myśleć w sposób zadaniowy, krótkoterminowy i chcą skupić się na wizji i celach, chcą zapewniać zespołowi i swoim projektom największe możliwe korzyści, wydobywać potencjał bez mówienia i robienia tego za kogoś.

Cena 240 zł jest ceną po otrzymaniu 80% dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=237528

Cena regularna: 1200 zł

Celem szkolenia jest pokazanie zasad przywództwa w różnych standardach zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Zajęcia będą prowadzone głównie metodą warsztatową oraz poprzez miniwykłady i miniprezentacje.

Pozostałe metody pracy:

 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusje,
 • praca z kamerą.

W przypadku szkoleń zamkniętych uczestnicy mogą pracować nad konkretnymi tematami związanymi z ich organizacją.

16 godzin dydaktycznych

 1. Koncentracja na zasadach
 2. Wartości i przekonania
 3. Typy i akcesoria siły
 4. Style przywództwa
 5. Inteligencja emocjonalna i spójność w przywództwie
 6. Rola motywacji i postrzegania świata w skutecznym przywództwie
 • Lepsze rozumienie swoich mocnych stron
 • Lesze rozumienie łączenia życia zawodowego i sfery osobistej
 • Lepsze rozumienie rozwoju osobistego – sfery fizycznej, emocjonalnej, umysłowej i duchowej
 • Próba odpowiedzi na pytanie – kim jesteśmy, do czego dążymy, po co jesteśmy w tym miejscu? Jaka jest moja misja i wizja jako przywódcy, lidera i managera?

Uczestnik po zakończeniu kursu:

Obszar Wiedza:

 • ma wiedzę z zakresu przywództwa i źródeł przywództwa,
 • wie, czym jest inteligencja emocjonalna i społeczna,

Obszar Umiejętności:

 • potrafi zarządzać emocjami, sobą i sobą w czasie,
 • potrafi dostosować wymagania wobec siebie w zależności od pełnionych ról w życiu,

Obszar Kompetencje społeczne:

 • promuje w swojej społeczności profesjonalizm,
 • jest zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do problemów/celów.
Joanna Pauly – trener biznesu, coach i project manager certyfikowany w PCM, IPMA Level C, i PRINCE2, Scrum PSM1, M_o_R. Akredytowany trener International Project Management Associaction. Prezes zarządu Apauly Group sp. z o.o., dyrektor generalna Szkoły Project Managerów® – pierwszej w Polsce placówki kompleksowego kształcenia zawodowego project managerów.
Ukończyła Międzynarodowe Studia Coachingu i akredytowany przez ICF program CoachWise, dziennikarstwo, politologię, europeistykę, brokering technologiczny i finanse. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami z klientami korporacyjnymi, administracją, edukacją, sektorem badawczo-rozwojowym, menadżerami i przedsiębiorcami.
Umiejętności project&portfolio managera, coacha i trenera wykorzystuje w prowadzeniu własnego biznesu. Stworzyła 10 lat temu stabilną firmę consultingową i szkoleniową. Jej doświadczenie to ponad 25 tys. godzin szkoleniowych i coachingowych, 6,5 tys. osób w projektach, 100 mln pozyskanych środków unijnych, udział w projektach o sumarycznym budżecie blisko 1 mld zł.
Jest członkiem Business Centre Club, Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, International Project Management Association. Pełniła funkcje członka zarządu i eksperta ds. EFS Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, aktualnie jest członkiem Rady Regionalnej Izby handlowo-Przemysłowej w Gliwicach, asesorem i ekspertem przy ocenie projektów unijnych na szczeblu rządowym i samorządowym, autorką publikacji (InnPoland, PM.News, PM.Research), jurorką konkursu Dobre Praktyki EFS przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz asesorem wiodącym nagrody Polish Project Excellence Award 2016.

Szkolenie adresowane jest dla osób, które:

 • są menadżerami i właścicielami firm,
 • pracują w zespołach,
 • aspirują do pracy związanej z kierowaniem ludźmi,
 • chcą polepszyć swoje relacje.

Cena szkolenia zawiera:

 • udział trenerów-ekspertów,
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
 • konsultacje po każdym dniu szkoleniowym,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy.

Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz dodatkowych opcjonalnych usług rozwojowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SZKOLENIOWYM

 1. Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.szkola.pm.
 2. W przypadku większej ilości zgłoszeń, wpisujemy na listę rezerwową.
 3. Certyfikat ukończenia otrzymują osoby, które ukończyły 100% zajęć.
 4. Nie ma możliwości odrabiania zajęć. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość odpłatnego udziału w alternatywnych szkoleniach pod warunkiem zebrania się grupy.
 5. Uczestnicy tego szkolenia otrzymają rabat na kurs coachingu.
 6. Terminy zjazdów są możliwe do zmiany pod warunkiem zgody wszystkich uczestników szkolenia i trenera.
 7. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego(wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Dodatkowe informacje

Data

24-25.01.2019

BUR

Szkolenie dofinansowane z BUR

Możesz lubić także…