Opis

WARSZTAT NEGOCJACJI W PROJEKCIE I W BIZNESIE – POZIOM PODSTAWOWY

Negocjacje kojarzą nam się przede wszystkim z umowa handlowymi, a negocjujemy stale i ciągle – w zespole, w ustalaniu celów, ustalaniu zadań, w ustalaniu wynagrodzenia itd. Często mylimy interesy, jakie nam przyświecają ze stanowiskiem negocjacyjnym. Przyjmujemy postawę 0/1 zamiast szukać rozwiązań typu win-win. Negocjacje mogą stać się bardziej oswojone, gdy będziemy rozumieć ich proces.

Celem szkolenia jest wzrost podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie negocjacji.

Metodologia (przykłady):

 • miniwykłady i prezentacje,
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • odgrywanie ról,
 • dyskusje,
 • case study,
 • coaching minisesje,
 • superwizje indywidualne i grupowe,
 • praktyki.

Szkolenie w przeważającej części jest prowadzone w sposób warsztatowy, interaktywny. Osiemdziesiąt procent szkolenia to aktywna praca uczestników, pozostała część to miniprelekcje trenera prowadzącego. W trakcie szkolenia przeprowadzone zostaną ćwiczenia oraz gry negocjacyjne, polegające na odgrywaniu ról przez uczestników, aby wytworzyć sytuacje i przestrzeń do nauki przez doświadczanie.

Liczba godzin dydaktycznych szkolenia: 16 godzin

 1. Jak pracuje nasz umysł i jaki to ma wpływ na proces negocjacji?
 2. Lingwistyka perswazyjna w rozmowach negocjacyjnych
 3. Emocje i zarządzanie emocjami w negocjacjach
 4. Style komunikacyjne i określenie swoich mocnych i słabych stron
 5. Model Scheina i system wartości w komunikowaniu się
 6. Określenie negocjacji
  1. Współzależność
  2. Wzajemna niepewność
  3. Dostrzeganie konfliktu
 7. BATNA
 8. Dobór stylu negocjacyjnego w zależności
 9. Interesy i stanowisko
 10. Przygotowanie do negocjacji – 8 elementów przygotowania
 11. Sposób negocjacji
 12. Przekonywanie i perswazja
 13. Etyka w negocjacjach
 14. Pięć kroków do porozumienia wg systemu AZURI.
 • Praktyczna umiejętność prowadzenia negocjacji,
 • Skuteczność w realizowaniu zaplanowanych celów negocjacji,
 • Umiejętności doboru technik chroniących przed uleganiem manipulacją,
 • Umiejętność realizowania celów negocjacji z zachowaniem poprawnych relacji z partnerem,
 • Zwiększenie umiejętności wpływania na ludzi,
 • Umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas negocjacji.

Uczestnik po zakończeniu kursu:

Obszar Wiedza: 

 • Uczestnik ma wiedzę z zakresu negocjacji,
 • Uczestnik ma wiedzę z zakresu stosowania negocjacji,
 • Uczestnik ma wiedzę z zakresu systemu AZURI,

Obszar Umiejętności:

 • Uczestnik wiąże zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną,
 • Uczestnik potrafi dostosować odpowiedni sposób negocjacji,
 • Uczestnik potrafi odróżnić długofalowe interesy od stanowiska.

Obszar Kompetencje społeczne: 

 • Uczestnik myśli analitycznie,
 • Uczestnik posiada kompleksowe spojrzenie na proces komunikowania się w negocjacjach,
 • Uczestnik promuje postawę etyczną związaną z nawiązywaniem relacji i komunikacją w zespołach, grupach, w relacjach międzyludzkich w sferze zawodowej.

Kurs prowadzi

Tomasz Lemański – Absolwent Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania w Katowicach, na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym, kierunek Zarządzanie Przedsiębiorstwem Europejskim oraz Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego na kierunku: Międzynarodowe Studia Coachingu. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Obecnie właściciel, coach, trener i doradca w firmie szkoleniowo-doradczej TOPSUPPORT. Dyrektor Asystujący BNI – największej na świecie organizacji rekomendacji biznesowych.

Networker, ekspert, mówca i trener w zakresie rozwoju kompetencji osobistych (m.in. komunikacja interpersonalna, zarządzanie personelem, asertywność, radzenie sobie
ze stresem, automotywacja, budowanie i rozwój kompetencji managerskich) oraz handlowych (techniki sprzedaży, obsługa klienta, negocjacje handlowe). Przeprowadza zarówno szkolenia, jak i coachingi z zakresu rozwoju kompetencji miękkich. Prowadzi wystąpienia motywacyjne
i pomaga wytyczać cele i osiągać optymalne rezultaty w życiu osobistym i zawodowym.

Posiada doświadczenie w budowaniu oraz zarządzaniu zespołami pracowniczymi oraz obsłudze klienta indywidualnego i biznesowego, w kontakcie bezpośrednim i telefonicznym. Doświadczenia zawodowe zdobywał prowadząc własną działalność gospodarczą oraz pracując na stanowiskach managerskich w firmach handlowych o ugruntowanych pozycjach na rynku polskim jak i międzynarodowym.

Menedżerowie, Project Menedżerowie, pracownicy, pragnący budować lub rozwijać swoje kompetencje w zakresie negocjacji.  Osoby, które zainteresowane są rozwijaniem kompetencji w zakresie argumentacji, przekonywania, wywierania wpływu, angażowania partnerów do realizacji wyznaczonych celów.

1. Cena szkolenia zawiera:

 • udział trenerów-ekspertów,
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
 • konsultacje po każdym dniu szkoleniowym,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy.

2. Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz dodatkowych opcjonalnych usług rozwojowych.
3.Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.szkola.pm.
4. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego(wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.