//Warsztat budowania zespołu i zarządzania pracą zespołową

Warsztat budowania zespołu i zarządzania pracą zespołową

1.200,00

Wyczyść

Formularz zgłoszeniowy

PDF DOC
Zapytaj o szkolenie zamknięte

Konsultant

Mateusz Trzeciak

Dział Szkoleń

tel. 533 323 441

szkolenia@szkola.pm

Opis

WARSZTAT BUDOWANIA ZESPOŁU I ZARZĄDZANIA PRACĄ ZESPOŁOWĄ W OPARCIU O MODEL PERFORM, w tym coaching i mentoring w zespole

Nie chodzi tylko o to, aby umieć mówić, rozwiązywać problemy i konflikty. Chodzi przede wszystkim o to, aby można było sterować pracą grupy i talentami jej członków. Chodzi również o to, aby wiedzieć, kiedy możemy spokojnie pracę delegować, a kiedy ją bardziej nadzorować i jak zachować się w stosunku do zespołu w określonych – często trudnych – sytuacjach.

Celem szkolenia jest wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie budowania zespołu i zarządzania pracą zespołową ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych metod coachingowych i mentoringowych budujących porozumienie pomiędzy członkami zespołu o różnym wieku i zaangażowaniu.

Zajęcia będą prowadzone głównie metodą warsztatową oraz poprzez miniwykłady i miniprezentacje.

Pozostałe metody pracy:

 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusje,
 • praca z kamerą.

W przypadku szkoleń zamkniętych uczestnicy mogą pracować nad konkretnymi tematami związanymi z ich organizacją.

16 godzin dydaktycznych

 1. Grupa i zespół – kim są dzisiaj nasi współpracownicy w XXI wieku?
 2. Dynamika grupy i zespołu oraz przywództwa – model Tuckmanna i Blancharda
 3. Koncepcja ról zespołowych Belbina
 4. MODEL PERFORM w budowaniu zespołu
 5. Informacja zwrotna i asertywność w zespole
  1. Wizja i misja, opis stanowiska, wytyczanie celów i plany rozwoju w kontekście informacji zwrotnej
  2. Kultura feedbacku w zespole
  3. Model FUKO
  4. Ćwiczenia udzielania informacji zwrotnej: pochwały, krytyki, rozmowy korygującej, przekazywania trudnej
  5. Ćwiczenie asertywności i zarządzania emocjami w typowych sytuacjach zespołowych
 6. Budowanie kultury feedbacku a perswazja, argumentacja i wywieranie wpływu
 7. Tworzenie skutecznych spotkań zespołowych i narad
 8. Pierwsze spotkanie zespołu typu KICK-OFF
 9. Wpływ agile na zespół i samoorganizacja w praktyce, czyli zespół bez szefa a koncepcja ról zespołowych.
 10. ANALIZA POLA SIŁ
 11. Podejmowanie decyzji.
 12. Burza mózgów – prawidłowe zastosowanie i odmiany.
 13. Rozwój zespołu
  1. Diagnoza potrzeb rozwojowych
  2. Identyfikacja i wybór metod rozwoju
 14. Coaching grupowy i zespołowy – podstawowe definicje i różnice
 15. Umiejętności coachingowe przydatne w budowaniu zespołu i zarządzaniu zespołem – podstawowe ćwiczenia
  1. zadawania pytań
  2. słuchania
  3. odzwierciedlania
  4. wspierania
 16. Praca w zespołem w kryzysie
  1. Konflikt i kryzys – diagnoza zespołu i jego członków
  2. Model 5 DYSFUNKCJI ZESPOŁU
  3. Diagnoza dysfunkcji
  4. Przezwyciężanie dysfunkcji pracy zespołowej
 17. Kultura mentoringu w organizacji, czyli jak korzystać z zasobów i know-how obniżając koszty rozwojowe.

Korzyści wynikające z uczestnictwa w szkoleniu:

 • uczestnik pozna swoją najskuteczniejszą rolę zespołową,
 • uczestnik pozna swój dominujący styl komunikacji,
 • uczestnik pozna swoje talenty i predyspozycje wg profilu Instytut Gallupa,
 • uczestnik otrzyma ARKUSZ MODELU PERFORM do zarządzania zespołem,
 • uczestnik otrzyma ARKUSZ ANLIZY POLA SIŁ.

Uczestnik po zakończeniu kursu:

Obszar Wiedza:

 • Uczestnik definiuje pojęcia i zasady z zakresu coachingu, mentoringu, zarządzania, budowania zespołu,
 • Uczestnik wie, jaka jest dynamika zespołu,
 • Uczestnik zna zasady budowania zespołu,
 • Uczestnik zna zasady stosowania coachingu i mentoringu.

Obszar Umiejętności:

 • Uczestnik wiąże zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną,
 • Uczestnik potrafi dobrać odpowiedni styl zarządzania i przywództwa do sytuacji i zespołu,
 • Uczestnik odróżnia zespół od grupy ludzi,
 • Uczestnik potrafi formułować cele,
 • Uczestnik potrafi formułować pytania otwarte,
 • Uczestnik potrafi zastosować odpowiednie narzędzia zarządcze,
 • Uczestnik potrafi ćwiczyć inteligencję emocjonalną i społeczną.

Obszar Kompetencje społeczne:

 • Uczestnik myśli analitycznie,
 • Uczestnik posiada kompleksowe spojrzenie na proces grupy i zespołu,
 • Uczestnik promuje postawę etyczną związaną z nawiązywaniem relacji i komunikacją w zespołach, grupach, w relacjach międzyludzkich w sferze zawodowej.
Joanna Pauly – trener biznesu, coach i project manager certyfikowany w PCM, IPMA Level C, i PRINCE2, Scrum PSM1, M_o_R. Akredytowany trener International Project Management Associaction. Prezes zarządu Apauly Group sp. z o.o., dyrektor generalna Szkoły Project Managerów® – pierwszej w Polsce placówki kompleksowego kształcenia zawodowego project managerów.
Ukończyła Międzynarodowe Studia Coachingu i akredytowany przez ICF program CoachWise, dziennikarstwo, politologię, europeistykę, brokering technologiczny i finanse. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami z klientami korporacyjnymi, administracją, edukacją, sektorem badawczo-rozwojowym, menadżerami i przedsiębiorcami.
Umiejętności project&portfolio managera, coacha i trenera wykorzystuje w prowadzeniu własnego biznesu. Stworzyła 10 lat temu stabilną firmę consultingową i szkoleniową. Jej doświadczenie to ponad 25 tys. godzin szkoleniowych i coachingowych, 6,5 tys. osób w projektach, 100 mln pozyskanych środków unijnych, udział w projektach o sumarycznym budżecie blisko 1 mld zł.
Jest członkiem Business Centre Club, Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, International Project Management Association. Pełniła funkcje członka zarządu i eksperta ds. EFS Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, aktualnie jest członkiem Rady Regionalnej Izby handlowo-Przemysłowej w Gliwicach, asesorem i ekspertem przy ocenie projektów unijnych na szczeblu rządowym i samorządowym, autorką publikacji (InnPoland, PM.News, PM.Research), jurorką konkursu Dobre Praktyki EFS przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz asesorem wiodącym nagrody Polish Project Excellence Award 2016.

Szkolenie adresowane jest dla osób, które:

 • są menadżerami i właścicielami firm,
 • pracują w zespołach,
 • aspirują do pracy związanej z kierowaniem ludźmi,
 • chcą polepszyć swoje relacje.

Cena szkolenia zawiera:

 • udział trenerów-ekspertów,
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
 • konsultacje po każdym dniu szkoleniowym,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy.

Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz dodatkowych opcjonalnych usług rozwojowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SZKOLENIOWYM

 1. Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.szkola.pm.
 2. W przypadku większej ilości zgłoszeń, wpisujemy na listę rezerwową.
 3. Certyfikat ukończenia otrzymują osoby, które ukończyły 100% zajęć.
 4. Nie ma możliwości odrabiania zajęć. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość odpłatnego udziału w alternatywnych szkoleniach pod warunkiem zebrania się grupy.
 5. Uczestnicy tego szkolenia otrzymają rabat na kurs coachingu.
 6. Terminy zjazdów są możliwe do zmiany pod warunkiem zgody wszystkich uczestników szkolenia i trenera.
 7. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego(wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Dodatkowe informacje

DATA

zapytaj o termin szkolenia naszych konsultantów

BUR

Szkolenie dofinansowane z BUR, Szkolenie bez dofinansowania

Możesz lubić także…