Opis

Pomysł na firmę bez hierarchii może wydawać się wręcz szalony. Jednak życie pokazuje, że takie firmy istnieją i sobie świetnie radzą. Jak tłumaczy prof. Andrzej Blikle, prekursor turkusowego zarządzania w Polsce: „W organizacji turkusowej nikogo nie trzeba pilnować, by pracował, nikogo nie trzeba oceniać, ani też zaganiać do pracy kijem i marchewką. A skoro nie trzeba ani pilnować ani zaganiać, to kierownicy zamieniają się w autentycznych liderów i mentorów. Tam nikt nikomu nie wydaje się poleceń, a zakres zadań każdego pracownika mieści się w czterech zasadach.”

Co WAŻNE!

Podejście Turkusowe opiera się na multifunkcjonalnych zespołach o płaskiej strukturze, w których nie ma zarządzających. Dzięki szkoleniu, jego uczestnicy poznają, jak można zbudować skuteczną firmę, w której ludzie są na pierwszym miejscu.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z ideą turkusowych organizacji oraz zwinnym podejściem do zarządzania.

Zajęcia będą prowadzone głównie metodą warsztatową oraz poprzez miniwykłady i miniprezentacje.

Pozostałe metody pracy:

 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusje,
 • case study.

Program szkolenia obejmuje 8 godzin dydaktycznych – 1 dzień

 1. Organizacje turkusowe wg Frederica Laloux.
 2. Czy turkus to utopia? Przykłady sukcesu.
 3. Droga do turkusu. Test Q12.
 4. Zarządzanie podmiotowe i przedmiotowe.
 5. Model kaskadowy inaczej „tradycyjny”.
 6. Jak robić dwa razy więcej dwa razy szybciej w sto razy bardziej zadowolonym zespole.
 7. O dostarczaniu wartości – co takiego robi Product Owner?
 8. Skuteczna komunikacja – chleb powszedni Scrum Mastera
 9. Trzy filary scruma – przejrzystość, inspekcja, adaptacja.
 10. Nikt nikomu nie raportuje? Pętle sprzężenia zwrotnego (feedback).
 11. Zarządzanie bez budżetu.
 12. Prognozowanie zamiast harmonogramowania.
 13. Jakość przede wszystkim.
 14. Ciągłe doskonalenie.
 • prezentujemy nowe podejście do dostarczania wartości dla klienta,
 • pokazujemy jak można zbudować skuteczną firmę, w której ludzie są na pierwszym miejscu nie tylko w sloganach.

Uczestnik po zakończeniu kursu:

Obszar Wiedza:

 • ma podstawową wiedzę z zakresu turkusowego modelu zarządzania,
 • ma wiedzę o zwinnym podejściu do wytwarzania produktu
 • ma podstawową wiedzę o metodzie Scrum

Obszar Umiejętności:

 • potrafi pracować w zwinnym zespole projektowym i tworzyć przyjazne środowisko efektywnej pracy

Obszar Kompetencje społeczne:

 • promuje w swojej społeczności profesjonalizm,
 • jest zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do problemów/celów,
 • promuje idee turkusowego zarządzania

Kurs prowadzi Tymoteusz Rduch

Analityk i wdrożeniowiec, architekt i administrator systemów IT. Scrum master. Manager zespołów utrzymania infrastruktury i wdrożeń. Kierownik projektów informatycznych i badawczo-rozwojowych. Konsultant i trener, absolwent Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK. Od 11 lat związany z branżą IT. Wcześniej pracował jako grafik i webmaster w agencjach reklamowych i największym regionalnym dzienniku w Polsce.
Przez 4 lata dla Urzędu Miejskiego w Zabrzu konsultował projekty z pogranicza IT i promocji o sumarycznym budżecie ok 5 mln. zł. Brał udział w pracach zespołów projektowych w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu i Zabytkowej Kopalni Guido pracujących nad rewitalizacją Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, Kopalni Guido, Skansenu Królowa Luiza i innych obiektów poprzemysłowych w Zabrzu. Zakres jego zaangażowania obejmował analizę wymagań, projektowanie i nadzór nad wykonawstwem systemów informatycznych i multimedialnych, wraz z koordynacją prac budowlanych w zakresie sieci niskoprądowych.
Za najciekawszy projekt jaki do tej pory prowadził uważa rozwój technologii skanowania 3D –„Reality 51” wraz z budową i uruchomieniem pierwszego w Polsce skanera postaci w The Farm 51. Za najtrudniejszy (ze względu na minimalny budżet, 22 placówki w mieście i 30 tys. użytkowników produktów projektu), ale równocześnie ten który przyniósł największą satysfakcję – komputeryzację dużej miejskiej biblioteki publicznej wraz ze zbudowaniem działu IT i uruchomieniem digitalizacji i udostępniania starodruków. Była to pierwsza w województwie śląskim, a druga w kraju w pełni skomputeryzowana biblioteka publiczna.

Szkolenie skierowane jest do osób, które mają pomysł na startup, ale nie wiedzą jak zacząć, osób niezadowolonych z tego jak działa ich firma obecnie i chcieliby coś zmienić oraz wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieć się o co chodzi z turkusem, Scrumem i Agile.

1. Cena szkolenia zawiera:

 • udział trenerów-ekspertów,
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia,
 • konsultacje po każdym dniu szkoleniowym,
 • materiały szkoleniowe,
 • serwis kawowy.

2. Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz dodatkowych opcjonalnych usług rozwojowych.

3.Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.szkola.pm.

4. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego(wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.