/, Metodyczne/Trening PMP® z Grzegorzem Szałajko – warsztat egzaminacyjny

Trening PMP® z Grzegorzem Szałajko – warsztat egzaminacyjny

800,004.000,00

Wyczyść

Formularz zgłoszeniowy

PDF DOC
Zapytaj o szkolenie zamknięte

Konsultant

Mateusz Trzeciak

Dział Szkoleń

tel. 533 323 441

szkolenia@szkola.pm

Opis

4-dniowy praktyczny trening przygotowujący do egzaminu PMP prowadzony w języku polskim w oparciu o materiały angielskojęzyczne. Wprowadza w przekrojowy sposób w podejście do zarządzania projektami opartego na PMBOK® Guide, 6th Edition. Dla wszystkich osób, które chcą pogłębić wiedzę i zdać egzamin certyfikujący.

Cena 800 zł jest ceną po otrzymaniu 80% dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych

Cena regularna: 4000 zł

Celem kursu jest pogłębienie wiedzy na temat zarządzania projektami oraz przygotowanie do egzaminu PMP.

Trening łączy ciekawie opracowane formy wykładowe, przydatne wizualizacje, omówienia rzeczywistych studiów przypadków oraz ćwiczenia indywidualne i wspólne rozwiazywanie pytań testowych. prowadzony jest w formie warsztatu opartego o studium konkretnych przypadków.

Szkolenie odbywać się będzie w języku polskim na anglojęzycznych materiałach. Oprócz samego PMBOK® Guide, uczestnicy będą również samodzielnie  pracować z polecanym materiałem do  nauki – najnowszym, dziewiątym wydaniem najlepszego na rynku podręcznika „PMP® Exam Prep”, autorstwa Rity Mulcahy (podręczniki dodatkowo płatne, koszt ok. 600 zł).

Liczba godzin dydaktycznych – 32
Program ramowy

Moduł pierwszy: Kontekst i fundamenty

 • Wprowadzenie do procesu certyfikacji
 • Kontekst projektu
 • Procesy integracji
 • Interesariusze projektu

Moduł drugi: Kluczowe obszary „twarde” i ludzie w projekcie

 • Zarządzanie zakresem
 • Czas w projekcie
 • Zarządzanie zasobami

Moduł trzeci: Pieniądze, ryzyko i dostawcy

 • Zarządzanie kosztami
 • Ryzyko w projekcie
 • Zamówienia w projekcie

Moduł czwarty: Jakość i komunikacja

 • Jakość w projekcie
 • Komunikacja w projekcie
 • Podsumowanie

Zobacz szczegółowy program szkolenia – Trening PMP – program

 • Kompleksowy przegląd wszystkich kluczowych obszarów zarządzania projektami
 • Zderzenie procesów, narzędzi i technik z międzynarodowego standardu z licznymi praktycznymi przykładami z rzeczywistych projektów
 • Gruntowne powtórzenie i przygotowanie do egzaminu
 • Możliwość zweryfikowania swojej wiedzy z prowadzącym o światowym autorytecie w dziedzinie zarządzania projektami

Po zakończeniu kursu:

Obszar Wiedza:

 • uczestnik definiuje pojęcia z związane z zarządzaniem projektami
 • uczestnik zna procesy wg 6 edycji PMBOK® Guide
 • uczestnik zna sposób weryfikacji wiedzy w ramach certyfikacji PMP
 • uczestnik wykazuje pogłębioną znajomość 10 obszarów wiedzy wg 6 edycji PMBOK® Guide

Obszar Umiejętności:

 • uczestnik wiąże zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną
 • uczestnik wzmacnia swoje kompetencje
 • uczestnik uświadamia sobie swoje mocne i słabe strony
 • uczestnik wie, które obszary są do doskonalenia
 • uczestnik potrafi zastosować wiedzę w praktyce

Obszar Kompetencje społeczne:

 • uczestnik myśli analitycznie
 • uczestnik współpracuje w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów
 • uczestnik posiada kompleksowe spojrzenie na proces zarządzania projektami w organizacji
 • uczestnik promuje postawę etyczną związaną z zawodem project managera.

Grzegorz Szałajko

Doradca strategiczny i menedżer projektów, który wniesie swoje międzynarodowe doświadczenie oraz pasję do Państwa organizacji.

Kluczowe fakty:

 • Ekspert w obszarze zarządzania projektami i skutecznego wdrażania strategii
 • Wiodący edytor międzynarodowego standardu IPMA Project Excellence Baseline
 • Członek core team drugiej edycji międzynarodowego standardu PMI Risk Management
 • Międzynarodowe doświadczenie menedżerskie na poziomie centrali dużej korporacji
 • 15 lat doświadczenia w zarządzaniu projektami jako PM, sponsor, doradca i trener
 • 13 lat doświadczenia w ocenie dużych i mega-projektów na terenie całego świata
 • 8 lat międzynarodowego doświadczenia jako doradca strategiczny, trener i coach
 • Wykładowca MBA (Franklin University) i Executive MBA (Aalto University)
 • Speaker na licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach

Posiada doświadczenie zawodowe obejmujące zarówno współpracę z firmami o zasięgu globalnym jak i z lokalnymi liderami rynku w branżach takich jak IT, telekomunikacja, outsourcing usług, finanse i bankowość, R&D, produkcja przemysłowa, energetyka czy branża wydobywcza. Wielokrotnie współuczestniczył w skutecznym przygotowaniu dużych organizacji do zmian na poziomie strategicznym. Ponadto, jego zaangażowanie w działania wiodących organizacji w dziedzinie zarządzania projektami pozwala jego klientom być zawsze na bieżąco z najnowszymi trendami i rozwiązaniami biznesowymi.

Jest członkiem zespołu opracowującego najnowszą edycję międzynarodowego standardu PMI Risk Management Standard oraz ekspertem recenzentem nowego standardu PMI Organizational Project Management (OPM). W latach 2013-2015 był wiodącym edytorem i jednym z głównych architektów pierwszej edycji międzynarodowego standardu oceny projektów, IPMA Project Excellence Baseline. Od 2005 roku jest asesorem w prestiżowym konkursie IPMA International Project Excellence Award, a w latach 2011-2014 był przez dwie kadencje członkiem IPMA Award Management Board. Wniósł również znaczny wkład w rozwój narodowych nagród Project Excellence w Polsce i Nepalu, w którym jest honorowym członkiem Project Management Association of Nepal. Jest również jednym z pierwszych członków PMI Poland Chapter oraz współzałożycielem wrocławskiego oddziału PMI.

W latach 2008-2009 był globalnie odpowiedzialny za proces tworzenia systemów informatycznych w grupie AB Volvo oraz uczestniczył na poziomie komitetów sterujących w szeregu programów strategicznych. Przed objęciem tego stanowiska zarządzał projektami związanymi z dojrzałością procesów IT oraz, w trakcie międzynarodowego wdrożenia Sarbanes Oxley Act (SOX), pełnił różne funkcje w globalnym zespole IT Internal Control, m.in. uczestnicząc w tworzeniu zasad ładu IT. Przed dołączeniem do Volvo, pracował w firmach tworzących rozwiązania informatyczne, gdzie zarządzał projektami w obszarze komunikacji oraz e-commerce dla licznych firm w Polsce, m.in. liderów w branży lotniczej, turystycznej, motoryzacyjnej, edukacyjnej, spożywczej i finansowej.

Absolwent Informatyki na Politechnice Wrocławskiej oraz Socjologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiada m.in. certyfikaty Project Management Professional (PMP), International Certified Coach (ICC), Certified ScrumMaster (CSM) oraz Certified Information Systems Auditor (CISA). Posiada również uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą uzyskać certyfikat PMP oraz dla osób, które pracują jako kierownicy projektów, członkowie zespołów projektowych lub chcą pracować w tym zawodzie. Jest również ciekawą propozycją dla firm, właścicieli i pracowników firm, małych zespołów, liderów i osób chcących założyć własne firmy, startupy.

1. Cena szkolenia zawiera:
• udział trenerów-ekspertów,
• zaświadczenie ukończenia szkolenia,
• konsultacje po każdym dniu szkoleniowym,
• materiały szkoleniowe,
• drobny poczęstunek.
2. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skorzystać z dodatkowych usług (wyżywienie, zakwaterowanie, doradztwo poszkoleniowe), poinformuj nas. Z pewnością pomożemy.
3.Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.szkola.pm.
4. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego (wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.
5. Podręczniki: „PMP® Exam Prep”, autorstwa Rity Mulcahy oraz PMBoK Guide 6 th Edition dostępne za dodatkową opłatą ok. 600 zł

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Dodatkowe informacje

Data

Jeśli Jesteś zainteresowana/y szkoleniem skontaktuj się z Nami.

BUR

Dofinansowanie z BUR

Możesz lubić także…