//Optymalizacja procesów metodami Lean Management

Optymalizacja procesów metodami Lean Management

1.230,00

Wyczyść

Formularz zgłoszeniowy

PDF DOC
Zapytaj o szkolenie zamknięte

Konsultant

Mateusz Trzeciak

Dział Szkoleń

tel. 533 323 441

szkolenia@szkola.pm

Opis

Podejście lean uważane jest za najskuteczniejszy sposób na podniesienie wydajności, zmniejszenie marnotrawstwa i obniżenie kosztów działalności organizacji.

Lean Management (popularnie tłumaczone jako szczupłe zarządzanie)  jest koncepcją, która wywodzi się z Japonii i opiera się na dostarczaniu wartości Klientom przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów. Dwoma zasadami na których opiera się zarządzanie lean są JIT i JIDOKA. Obie zasady będą przedmiotem szczegółowego omówienia podczas szkolenia.

Podczas naszych szkoleń uczestnicy pracują w trybie warsztatowym na konkretnych rzeczywistych problemach. Jest to sprawdzona i skuteczna droga do przekazania praktycznej wiedza  z zakresu wdrażania w organizacji kultury ciągłego doskonalenia.

Lean Management to zestawienie wielu zasad, metod i narzędzi, które można wykorzystać w ciągłym doskonaleniu swojej organizacji.

Rosnąca popularność metod i narzędzi lean związana jest z szerokimi korzyściami, które przynoszą. Są to m. in.

 • Poprawa wskaźników ekonomicznych firmy
 • Zmiana kultury zarządzania i image firmy
 • Pozytywne nastawienie pracowników
 • Wysoka jakość produktów i usług
 • Obniżka kosztów wytworzenia

Do głównych zagadnień omawianych podczas szkolenia zaliczają się:

 • Zasady JIT i Jidoka
 • Metody zarządzania wizualnego oraz standaryzacji pracy i Kaizen
 • Narzędzia:
  • System 5S
  • System Kanban
  • System TPM (Produktywne utzymanie maszyn i urządzeń)
  • Problem Solving (Metody związane z rozwiązywaniem problemów)
  • SMED (Szybkie przezbrajanie maszyn i urzadzeń)

Zajęcia warsztatowe realizowane w formule „by-the-way learning”. Podczas szkolenia uczestnicy pracują zespołowo nad konkretnymi wyzwaniami i w ciągu 2 dni przygotowują propozycję rozwiązania. W przypadku szkoleń zamkniętych uczestnicy mogą pracować nad konkretnymi tematami związanymi z ich organizacją.

16 godzin dydaktycznych – 2 dni

 1. Koncepcja Lean Management
 • nowy styl zarządzania
 • eliminacja marnotrawstwa jako klucz do sukcesu
 1. Koncepcja Kaizen
 • założenia metody ciągłego doskonalenia i najlepsze praktyki
 1. System 5S i zarządzanie wizualne
 2. Przepływ ciągły i system Kanban
 • koncepcje PULL i One Piece Flow
 1. Standaryzacja pracy, koło Deminga i metoda 5G
 2. Skuteczne metody identyfikacji i rozwiązywania problemów
 3. Systemy TPM i SMED
 • wykorzystanie Poka Yoke, spragetti diagram i andon.
 1. Najlepsze praktyki, przykłady projektów usprawniających (case study)
 • Najlepsze metody angażowania i rozwoju pracowników

Uczestnik po ukończonym szkoleniu będzie umiał:

 • identyfikować, optymalizować i doskonalić procesy
 • identyfikować i eliminować wszelkiego rodzaju marnotrawstwa,
 • przeprowadzać kalkulację kosztów i oszczędności wynikających z projektów lean.
 • redukować czasy przezbrojeń, optymalizować wielkości powierzchni i zapasów
 • używać narzędzi lean w celu poprawy efektywności firmy
 • przygotować i przeprowadzać zmiany organizacyjne w kierunku kaizen
 • poszukiwać i wypracowywać własne rozwiązania doskonalące

Uczestnik po zakończeniu szkolenia:

Obszar wiedza:

 • zna Filozofię Lean Thinking,
 • ma wiedzę nt. zastosowania metod i narzędzi lean w przedsiębiorstwach

Obszar  umiejętności:

 • umie pobudzać kreatywność współpracowników,
 • potrafi zaplanować i zrealizować proces doskonalący (PDCA)
 • potrafi dobrać narzędzia do przeprowadzenia danej zmiany i wdrożenia nowych rozwiązań,
 • umie identyfikować i rozwiązywać problemy z wykorzystaniem pracy zespołowej

Obszar kompetencje społeczne:

 • promuje relacje mistrz – uczeń
 • koncentruje się na podejściu kreatywnym z wykorzystaniem zasad Kaizen
 • wartościuje innowacyjne metody i narzędzia rozwiązywania problemów i realizacji wyzwań.

Jakub Kocjan

Przygodę z Lean Management rozpoczął w 2005 roku. Autor nagradzanych projektów Lean w obszarach produkcyjnych i procesach usługowych. Certyfikowany specjalista Lean Management, Six Sigma oraz MTM. Trener Lean Management, założyciel LeanCenter.pl i autor gry symulacyjnej „Koromo Japoński Warsztat”.

Doświadczenie zdobywał pracując m.in. dla Johnson Controls, HUF Polska oraz EY. Wykładowca Politechniki Śląskiej (Lean Manufacturing), WSB Poznań (Lean Management) oraz WSE Kraków (Zarządzanie Produkcją).

Szkolenie kierowane jest do osób, które są lub planują być zaangażowane w procesy ciągłego doskonalenia prowadzone w firmie. Mogą to być brygadziści, koordynatorzy, kierownicy i kadra zarządzająca.

1. Cena szkolenia zawiera:
• udział trenerów-ekspertów,
• zaświadczenie ukończenia szkolenia,
• konsultacje po każdym dniu szkoleniowym,
• materiały szkoleniowe,
• drobny poczęstunek.
2. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skorzystać z dodatkowych usług (wyżywienie, zakwaterowanie, doradztwo poszkoleniowe), poinformuj nas.
Z pewnością pomożemy.
3.Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.szkola.pm.
4. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego (wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Dodatkowe informacje

Data

nowy termin wkrótce