Opis

Podniesienie wydajności, zmniejszenie marnotrawstwa i obniżenie kosztów działalności organizacji – to wszystko gwarantuje praca metodami Lean. Lean Management – popularnie określane jako szczupłe zarządzanie – jest koncepcją, która wywodzi się z Japonii i opiera na dostarczaniu wartości Klientom przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów. Co zyskują firmy pracując metodami i narzędziami Lean? To m.in: poprawa wskaźników ekonomicznych firmy, zmiana kultury zarządzania i image firmy, pozytywne nastawienie pracowników, wysoka jakość produktów i usług.

Co WAŻNE!

Zarządzanie Lean opiera się na dwóch zasadach JIT i JIDOKA. Obie zasady będą przedmiotem szczegółowego omówienia podczas szkolenia w trybie warsztatowym na konkretnych rzeczywistych problemach. To sprawdzona i skuteczna droga do przekazania praktycznej wiedza z zakresu wdrażania w organizacji kultury ciągłego doskonalenia.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami, metodami i narzędziami Lean Management, które można wykorzystać w ciągłym doskonaleniu swojej organizacji.

Zajęcia warsztatowe realizowane w formule „by-the-way learning”. Podczas szkolenia uczestnicy pracują zespołowo nad konkretnymi wyzwaniami i w ciągu 2 dni przygotowują propozycję rozwiązania. W przypadku szkoleń zamkniętych uczestnicy mogą pracować nad konkretnymi tematami związanymi z ich organizacją.

16 godzin dydaktycznych – 2 dni

 1. Koncepcja Lean Management
 • nowy styl zarządzania
 • eliminacja marnotrawstwa jako klucz do sukcesu
 1. Koncepcja Kaizen
 • założenia metody ciągłego doskonalenia i najlepsze praktyki
 1. System 5S i zarządzanie wizualne
 2. Przepływ ciągły i system Kanban
 • koncepcje PULL i One Piece Flow
 1. Standaryzacja pracy, koło Deminga i metoda 5G
 2. Skuteczne metody identyfikacji i rozwiązywania problemów
 3. Systemy TPM i SMED
 • wykorzystanie Poka Yoke, spragetti diagram i andon.
 1. Najlepsze praktyki, przykłady projektów usprawniających (case study)
 • Najlepsze metody angażowania i rozwoju pracowników

Uczestnik po ukończonym szkoleniu będzie umiał:

 • identyfikować, optymalizować i doskonalić procesy
 • identyfikować i eliminować wszelkiego rodzaju marnotrawstwa,
 • przeprowadzać kalkulację kosztów i oszczędności wynikających z projektów lean.
 • redukować czasy przezbrojeń, optymalizować wielkości powierzchni i zapasów
 • używać narzędzi lean w celu poprawy efektywności firmy
 • przygotować i przeprowadzać zmiany organizacyjne w kierunku kaizen
 • poszukiwać i wypracowywać własne rozwiązania doskonalące

Uczestnik po zakończeniu szkolenia:

Obszar wiedza:

 • zna Filozofię Lean Thinking,
 • ma wiedzę nt. zastosowania metod i narzędzi lean w przedsiębiorstwach

Obszar  umiejętności:

 • umie pobudzać kreatywność współpracowników,
 • potrafi zaplanować i zrealizować proces doskonalący (PDCA)
 • potrafi dobrać narzędzia do przeprowadzenia danej zmiany i wdrożenia nowych rozwiązań,
 • umie identyfikować i rozwiązywać problemy z wykorzystaniem pracy zespołowej

Obszar kompetencje społeczne:

 • promuje relacje mistrz – uczeń
 • koncentruje się na podejściu kreatywnym z wykorzystaniem zasad Kaizen
 • wartościuje innowacyjne metody i narzędzia rozwiązywania problemów i realizacji wyzwań.

Jakub Kocjan

Przygodę z Lean Management rozpoczął w 2005 roku. Autor nagradzanych projektów Lean w obszarach produkcyjnych i procesach usługowych. Certyfikowany specjalista Lean Management, Six Sigma oraz MTM. Trener Lean Management, założyciel LeanCenter.pl i autor gry symulacyjnej „Koromo Japoński Warsztat”.

Doświadczenie zdobywał pracując m.in. dla Johnson Controls, HUF Polska oraz EY. Wykładowca Politechniki Śląskiej (Lean Manufacturing), WSB Poznań (Lean Management) oraz WSE Kraków (Zarządzanie Produkcją).

Szkolenie kierowane jest do osób, które są lub planują być zaangażowane w procesy ciągłego doskonalenia prowadzone w firmie. Mogą to być brygadziści, koordynatorzy, kierownicy jak i kadra zarządzająca.

1. Cena szkolenia zawiera:
• udział trenerów-ekspertów,
• zaświadczenie ukończenia szkolenia,
• konsultacje po każdym dniu szkoleniowym,
• materiały szkoleniowe,
• drobny poczęstunek.
2. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skorzystać z dodatkowych usług (wyżywienie, zakwaterowanie, doradztwo poszkoleniowe), poinformuj nas.
Z pewnością pomożemy.
3.Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.szkola.pm.
4. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego (wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.