Opis

Kultura feedbacku w organizacji

Często w pracy z zespołami słyszę po stronie kierowników „za dużo sobie pozwalają”, a po stronie zespołów „nic nie można powiedzieć” lub „cokolwiek powiemy i tak nie ma znaczenia”. Kultura feedbacku – czemu to takie trudne? Pierwszy kłopot to rozróżnienie dyskusji od feedbacku, przy czym brak kultury otwartości i konstruktywnego feedbacku nie pozwala często uskuteczniać w zespołach odważnej dyskusji. Chodzi o to, żeby nie przekraczać pewnych granic i o to, aby słuchać, bo to wyzwala odważne pytania, komentarze, pomysły oraz likwiduje błędne decyzje. Jednym słowem pozwala na wypracowanie rozwiązań, które akceptują obie strony, często lepsze, bo uwzględniające różne punkty widzenia (win-win).

Zaskakujące jest to, że potrafimy uczyć zarządzania interesariuszami, wypracowania produktów metodami typu design thinking, gdzie każdy głos się liczy, a nie potrafimy często pozwolić na zaistnienie kultury feedbacku we własnej firmie, zespole, projekcie. Jakbyśmy nie dostrzegali, że nasz sukces zależy w dużej mierze od tego, czy pozwalamy sobie słuchać innych i czy potrafimy dawać feedback.

Kultura feedbacku – czemu to takie trudne?

Cel szkolenia

Celem szkolenia kultura feedbacku w organizacji jest wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie słuchania i rozumienia w komunikowaniu się oraz udzielania informacji zwrotnej. Ponadto szkolenie ma za zadanie uzmysłowić uczestnikom, że najtrudniejszym krokiem w uczeniu się komunikacji managerskiej jest zbudowanie kultury feedbacku. Nie ma i nie będzie kultury feedbacku w firmie, jeśli szwankuje komunikacja i rządzą złe emocje.

Metoda szkolania

Zajęcia będą prowadzone przede wszystkim metodą warsztatową oraz poprzez miniwykłady i miniprezentacje.

Pozostałe metody pracy:

 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusje,
 • praca z kamerą.

Ponadto w przypadku szkoleń zamkniętych uczestnicy mogą pracować nad konkretnymi tematami związanymi z ich organizacją.

Program szkolenia: Kultura feedbacku w organizacji

Program szkolenia obejmuje: 8 godzin dydaktycznych

 1. Równowaga i spójność w komunikacji zawodowej i osobistej
 2. Wartości i przekonania w procesie komunikacji
 3. Komunikacja w oparciu o Model Scheina
 4. Informacja zwrotna
  1. Wizja i misja, opis stanowiska, wytyczanie celów i plany rozwoju w kontekście informacji zwrotnej
  2. Model FUKO
 5. Ćwiczenia udzielania informacji zwrotnej:
  1. Pochwała
  2. Krytyka
  3. Rozmowa korygująca
  4. Przekazywanie trudnej sytuacji.
 6. Ćwiczenie reguł szefa:
  1. Przedstawienie intencji
  2. Określenie minimalnych granic
  3. Ustalenie maksymalnych preferencji

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

 • Przedstawiane są narzędzia, które przede wszystkim pozwalają zrozumieć motywy i nastawienie różnych pokoleń,
 • Program szkolenia zawiera ćwiczenia, które głównie pomagają w opanowaniu umiejętności  skutecznej komunikacji oraz udzielania informacji zwrotnej,
 • Ponadto uczestnik otrzyma algorytmy różnorodnych sytuacji komunikacyjnych do natychmiastowego zastosowania.

Kompetencje

Uczestnik po zakończeniu kursu:

Obszar Wiedza:

 • ma wiedzę z zakresu narzędzi i metod komunikowania się coachingowego, mentoringowego,
 • potrafi zdecydować o sposobie komunikowania się oraz udzielania informacji zwrotnej.

Obszar Umiejętności:

 • potrafi wybrać odpowiedni sposób komunikowania się w zależności od osób, z którymi się komunikuje,
 • potrafi zastosować wybrane narzędzia komunikacji,
 • udziela informacji zwrotnej w sposób przejrzysty i komunikatywny.

Obszar Kompetencje społeczne:

 • promuje w swojej społeczności profesjonalizm,
 • jest zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do problemów/celów.

Trener

Joanna Pauly – trener biznesu, coach i project manager certyfikowany w PCM, IPMA Level C, i PRINCE2, Scrum PSM1, M_o_R. Akredytowany trener International Project Management Associaction. Prezes zarządu Apauly Group sp. z o.o., dyrektor generalna Szkoły Project Managerów® – pierwszej w Polsce placówki kompleksowego kształcenia zawodowego project managerów.
Ukończyła Międzynarodowe Studia Coachingu i akredytowany przez ICF program CoachWise, dziennikarstwo, politologię, europeistykę, brokering technologiczny i finanse. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami z klientami korporacyjnymi, administracją, edukacją, sektorem badawczo-rozwojowym, menadżerami i przedsiębiorcami.
Umiejętności project&portfolio managera, coacha i trenera wykorzystuje w prowadzeniu własnego biznesu. Stworzyła 10 lat temu stabilną firmę consultingową i szkoleniową. Jej doświadczenie to ponad 25 tys. godzin szkoleniowych i coachingowych, 6,5 tys. osób w projektach, 100 mln pozyskanych środków unijnych, udział w projektach o sumarycznym budżecie blisko 1 mld zł.
Jest członkiem Business Centre Club, Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, International Project Management Association. Pełniła funkcje członka zarządu i eksperta ds. EFS Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, aktualnie jest członkiem Rady Regionalnej Izby handlowo-Przemysłowej w Gliwicach, asesorem i ekspertem przy ocenie projektów unijnych na szczeblu rządowym i samorządowym, autorką publikacji (InnPoland, PM.News, PM.Research), jurorką konkursu Dobre Praktyki EFS przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz asesorem wiodącym nagrody Polish Project Excellence Award 2016.

Dla kogo

Szkolenie kultura feedbacku w organizacji przeznaczone jest dla managerów i właścicieli firm, członków zespołów, osób aspirujących do pracy związanej z kierowaniem ludźmi oraz dla osób chcących polepszyć swoje relacje międzyludzkie.

Organizacja szkolenia: Kultura feedbacku w organizacji

 1. Cena szkolenia zawiera:
  • udział trenera na poziomie menadżerskim,
  • certyfikat ukończenia szkolenia zgodny ze wzorem MEN,
  • konsultacje po szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • usługę cateringową.
 2. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skorzystać z dodatkowych usług (wyżywienie, zakwaterowanie, doradztwo poszkoleniowe), poinformuj nas. Z pewnością pomożemy.
 3. Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.szkola.pm.
 4. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego (wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.

Ewaluacja

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.