Opis

Szkolenie obejmuje praktyczny warsztat zadań egzaminacyjnych. Przygotowane zostało przez instruktorów posiadających certyfikację C lub B.

Co WAŻNE!

Szkolenie, poprzez symulację pod okiem eksperta, przygotowuje uczestników do egzaminu. Pozwala również na usystematyzowanie wiedzy merytorycznej i umiejętności praktycznych oraz interpersonalnych.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika z przebiegiem egzaminu, wymaganiami egzaminacyjnymi i zadaniami oraz omówienie symulacji egzaminu.

Metody odzwierciedlają zadania egzaminacyjne, tj. test, assessment i wymogi dotyczące rozmowy.

Program szkolenia obejmuje 16 godzin dydaktycznych

Przeprowadzenie testu egzaminacyjnego.

 • omówienie poszczególnych elementów testu,
 • przeprowadzenie assessmentu z symulacją projektową,
 • omówienie poszczególnych elementów assessmentu,
 • omówienie niezbędnych przygotowań do egzaminu.

Przygotowanie do egzaminu pod okiem eksperta. Usystematyzowanie wiedzy merytorycznej i umiejętności praktycznych oraz interpersonalnych.

Uczestnik po zakończeniu kursu:

w obszarze WIEDZA:

 • ma wiedzę z zakresu przeprowadzenie egzaminu;
 • zna strukturę egzaminu.

w obszarze UMIEJĘTNOŚCI:

 • wie, w jaki sposób się przygotować do egzaminu.

w obszarze KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • promuje w swojej społeczności profesjonalizm i standardy etyczne prowadzenia projektów,
 • jest zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do problemów/celów interesariuszy,
 • jest wrażliwy na specyfikę pracy project managera we wszystkich jej wymiarach,
 • wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwijania kompetencji zawodowych,
 • dba o stosowanie w pracy project managera standardów etycznych zgodnie z wymogami kodeksu etycznego i dąży do profesjonalnego wykonywania obowiązków zawodowych.

Kurs prowadzą samodzielni kierownicy projektów, pracujący w różnych organizacjach prowadzący samodzielne projekty oraz portfele projektów o różnej złożoności, zasięgu i w ramach różnych branż i sektorów.
Trenerzy Szkoły.PM® praktycy zarządzania projektami posiadający doświadczenie i wiedzę w obszarze prowadzenia szkoleń, coachingu i konsultingu.

Wszyscy prowadzący posiadają akredytację IPMA w ramach Akredytowanej Jednostki Szkoleniowej, posiadają certyfikacje: IPMA lev. D lub C, PRINCE2, Agile Scrum PSM 1, M_o_R.

Szkolenie adresowane do osób, które pracują w zespołach projektowych aspirują do zawodu project managera oraz osób przygotowujących się do egzaminu IPMA.

1. Cena szkolenia zawiera:
• udział trenerów-ekspertów,
• zaświadczenie ukończenia szkolenia,
• konsultacje po każdym dniu szkoleniowym,
• materiały szkoleniowe,
• serwis kawowy.
2. Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz dodatkowych opcjonalnych usług rozwojowych.
3.Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0 oWszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.szkola.pm.
4. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego(wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.

GRUPA DOCELOWA

Szkolenie dedykowane jest:

 • osobom, które pracują w zespołach projektowych,
 • osobom aspirującym do zawodu project managera,
 • osobom przygotowującym się do egzaminu IPMA.