Opis

Design Thinking to proces tworzenia rozwiązań, który łączy w sobie kreatywność i innowacyjność, skupiając się na potrzebach przyszłych użytkowników lub klientów. Powstaje w ten sposób praktyczny efekt pracy, który jest atrakcyjny dla odbiorców, bo skoncentrowany na człowieku. Wynikiem procesu może być stworzenie nowego produktu, usługi lub zmiana wewnętrznych procedur danej organizacji. Sama metoda Design Thinking jest filozofią pracy interdyscyplinarnych zespołów i porządkuje w kolejnych krokach narzędzia, które można wykorzystać do stworzenia innowacyjnych rozwiązań. Kroki te to: • określ, • definiuj, • kreuj, • prototypuj, • testuj, • wdrażaj. Całość poprzedzona jest określeniem wyzwania, z którym chcemy się zmierzyć oraz zbudowaniem zespołu projektowego i zorganizowaniem przestrzeni do pracy. Proces projektowy opiera się na wykorzystaniu określonych narzędzi i współpracy wewnątrz zespołu. Charakterystyczne jest również skupienie się na obserwacji zachowań i potrzeb użytkowników oraz generowanie na tej podstawie pomysłów. Przeprowadzane jest także prototypowanie i testowanie przyszłych rozwiązań, zanim zostaną one wdrożone. Poprzez zorganizowanie pracy w ten sposób, w wyniku procesu Design Thinking, otrzymujemy funkcjonalne produkty i usługi. Cena 338 zł jest ceną po otrzymaniu 80% dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych Cena regularna: 1690 zł
Celem szkolenia jest opanowanie przez uczestników metod pracy i narzędzi, które będą mogli wykorzystywać na poszczególnych etapach tworzenia oferty firmy, jej produktów i usług.
Zajęcia warsztatowe realizowane w formule „by-the-way learning”. Podczas szkolenia uczestnicy pracują zespołowo nad konkretnymi, praktycznymi wyzwaniami i w ciągu 2 dni przygotowują propozycję rozwiązania (produktu lub usługi). W przypadku szkoleń zamkniętych uczestnicy mogą pracować nad konkretnymi tematami związanymi z ich organizacją. W szkoleniu wykorzystywana jest innowacyjna metoda PM.Robots. Dowiedz się więcej o metodzie.
Program szkolenia (16h – 2 dni)
 1. Proces Design Thinking – wprowadzenie do metody i dobre przykłady jej wykorzystania.
 2. Odkrywanie – poznanie wyzwań do pracy oraz metod zbierania potrzeb i oczekiwań odbiorców.
 3. Definiowanie – zebranie spostrzeżeń, tworzenie Person i map podróży klientów (customer journey map)
 4. Kreowanie – metody generowania pomysłów, ich oceny i wyboru do dalszej pracy.
 5. Prototypowanie- możliwości prototypowania produktów i usług, tworzenie storyboard i papierowych modeli
 6. Testowanie – metody zbierania informacji zwrotnych od odbiorców rozwiązań i dopracowywania prototypów.
 7. Wdrażanie – metody przeobrażenia pomysłu w produkt lub usługę oraz metody i narzędzia wspomagające wdrożenie.
W wyniku szkolenia uczestnicy poznają metodę Design Thinking (myślenia projektowego), która łączy w sobie kreatywność i innowacyjność, skupiając się na potrzebach przyszłych odbiorców produktów i usług. Powstaje w ten sposób praktyczne rozwiązanie, które jest atrakcyjne, bo skoncentrowane na człowieku. Sam proces Design Thinking porządkuje w kolejnych krokach narzędzia, które można wykorzystać do stworzenia genialnych rozwiązań. Firma, której pracownicy zdobędą wiedzę na temat Design Thinking może stworzyć wewnętrzne, innowacyjne środowisko do tworzenia nowych produktów i usług, które będą wprowadzane na rynek. Umożliwia również wypracowanie propozycji wartości, która stanie się podstawą przyszłej oferty i jej komunikacji. Metoda ta może też być wykorzystania do stworzenia rozwiązań zaprojektowanych przez instytucje publiczne lub organizacji non-profit dla ich klientów. Oferta dopasowana do potrzeb odbiorców, to większe nią zainteresowanie, a co za tym idzie – większe zyski. Uczestnik po ukończonym szkoleniu będzie umiał:
 • pobudzać kreatywność współpracowników i tworzyć innowacyjne środowisko pracy w firmie,
 • zaplanować i przygotować proces projektowy oparty o design,
 • określić kolejne kroki procesu Design Thinking,
 • dobrać narzędzia projektowe odpowiednie do przygotowywanych rozwiązań,
 • wykorzystywać narzędzia w kolejnych krokach projektowych,
 • przygotować koncepcję (założenia funkcjonowania) usługi lub produktu.
Uczestnik po zakończeniu szkolenia potrafi: Obszar WIEDZA:
 • wskazać etapy procesu Design Thinking,
 • wskazać narzędzia i metody pracy, które można wykorzystywać w procesie projektowym,
 • podać przypadki stosowania.
Obszar  UMIEJĘTNOŚCI:
 • pobudzać kreatywność współpracowników,
 • tworzyć innowacyjne środowisko pracy w firmie,
 • zaplanować i przygotować proces projektowy,
 • określić kolejne kroki procesu Design Thinking,
 • dobrać narzędzia projektowe odpowiednie do przygotowywanych rozwiązań,
 • wykorzystywać narzędzia w kolejnych krokach projektowych,
 • przygotować koncepcję (założenia funkcjonowania) usługi lub produktu.
Obszar KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
 • promować postawy kreatywne,
 • promować lifelong learning w pracy i poza nią,
 • wartościować innowacyjne metody i narzędzia rozwiązywania problemów i realizacji wyzwań.
Łukasz Szczęsny Ekspert w procesowym tworzeniu produktów i usług w oparciu o design. Trener i doradca design thinking. Pracując w firmie CODE Design przeprowadził kilkanaście audytów wzorniczych dla firm z różnych branż i uczestniczył w tworzeniu strategii, na podstawie których klienci wdrażają innowacje produktowe. Poprzednio pracował m.in. w Biurze Współpracy z Gospodarką i Otoczeniem Instytucjonalnym Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a przez 4 lata kierował zespołem ds. rozwoju kapitału ludzkiego w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, z którym zrealizował interesujące projekty, wdrażał strategię rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz organizował ciekawe szkolenia i wydarzenia. Od wielu lat prowadzi szkolenia i warsztaty m.in. z wykorzystania narzędzi procesu design thinking, zarządzania zespołami, projektowania prezentacji multimedialnych oraz z tematu grywalizacji. Współorganizował i prowadził warsztaty w ramach lokalnych edycji Design Thinking Week oraz Katowice Service Jam. Współorganizator i koordynator wieczornych spotkań Design Thinking MeetUp Katowice. Posiada certyfikat zarządzania projektami PRINCE2 Foundation. Ukończył m.in. dwa poziomy szkoły trenerów, kurs certyfikujący IPMA D, a także „Kurs projektowania usług” na ASP w Katowicach oraz „The Greenhouse – service design training” w National Centre for Product Design and Development Research (PDR) w Cardiff.
Szkolenie kierowane jest do osób, które chcą tworzyć nowe usługi i produkty lub planują rozpocząć działalność gospodarczą oraz do pracowników działów marketingu oraz R&D, kadry zarządzającej, właścicieli i pracowników MŚP. Grupa liczy ok. 5-16 osób.
1. Cena szkolenia zawiera: • udział trenerów-ekspertów, • zaświadczenie ukończenia szkolenia, • konsultacje po każdym dniu szkoleniowym, • materiały szkoleniowe, • drobny poczęstunek. 2. Jeżeli chciałabyś/chciałbyś skorzystać z dodatkowych usług (wyżywienie, zakwaterowanie, doradztwo poszkoleniowe), poinformuj nas. Z pewnością pomożemy. 3.Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.szkola.pm. 4. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego (wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.