//Design Thinking w praktyce biznesowej

Design Thinking w praktyce biznesowej

1.690,00

Wyczyść

Formularz zgłoszeniowy

PDF DOC
Zapytaj o szkolenie zamknięte

Konsultant

Mateusz Trzeciak

Dział Szkoleń

tel. 533 323 441

szkolenia@szkola.pm

Opis

W Design Thinking powstające, innowacyjne produkty lub usługi tworzone są w oparciu o zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników. Takie podejście jest podstawą udanej sprzedaży.

Design Thinking (popularnie tłumaczone jako „myślenie projektowe”), zgodnie z definicją to metoda rozwiązywania problemów. Jest to proces, który łączy w sobie kreatywność i innowacyjność, skupiając się na potrzebach przyszłych użytkowników lub klientów. Powstaje w ten sposób praktyczne rozwiązanie, które jest atrakcyjne, bo skoncentrowane na człowieku.

Celem szkolenia jest opanowanie przez uczestników metod pracy i narzędzi, które będą mogli wykorzystywać na poszczególnych etapach tworzenia oferty firmy, jej produktów i usług.

Zajęcia warsztatowe realizowane w formule warsztatowej, opartej na case study. Podczas szkolenia uczestnicy pracują zespołowo nad konkretnymi, praktycznymi wyzwaniami i w ciągu 2 dni przygotowują propozycję rozwiązania (produktu lub usługi).W przypadku szkoleń zamkniętych uczestnicy mogą pracować nad konkretnymi tematami związanymi z ich organizacją.

Program szkolenia (16h – 2 dni)

 1. Proces Design Thinking – wprowadzenie do metody i dobre przykłady jej wykorzystania.
 2. Odkrywanie – poznanie wyzwań do pracy oraz metod zbierania potrzeb i oczekiwań odbiorców.
 3. Definiowanie – zebranie spostrzeżeń, tworzenie Person i map podróży klientów (customer journey map)
 4. Kreowanie – metody generowania pomysłów, ich oceny i wyboru do dalszej pracy.
 5. Prototypowanie- możliwości prototypowania produktów i usług, tworzenie storyboard i papierowych modeli
 6. Testowanie – metody zbierania informacji zwrotnych od odbiorców rozwiązań i dopracowywania prototypów.
 7. Wdrażanie – metody przeobrażenia pomysłu w produkt lub usługę oraz metody i narzędzia wspomagające wdrożenie.

W wyniku szkolenia uczestnicy poznają metodę Design Thinking (myślenia projektowego), która łączy w sobie kreatywność i innowacyjność, skupiając się na potrzebach przyszłych odbiorców produktów i usług. Powstaje w ten sposób praktyczne rozwiązanie, które jest atrakcyjne, bo skoncentrowane na człowieku. Sam proces Design Thinking porządkuje w kolejnych krokach narzędzia, które można wykorzystać do stworzenia genialnych rozwiązań.

Firma, której pracownicy zdobędą wiedzę na temat Design Thinking może stworzyć wewnętrzne, innowacyjne środowisko do tworzenia nowych produktów i usług, które będą wprowadzane na rynek. Umożliwia również wypracowanie propozycji wartości, która stanie się podstawą przyszłej oferty i jej komunikacji. Metoda ta może też to być wykorzystania do stworzenia rozwiązań zaprojektowanych przez instytucje publiczne lub organizacji non-profit dla ich klientów. Oferta dopasowana do potrzeb odbiorców, to większe nią zainteresowanie, a co za tym idzie – większe zyski.

Uczestnik po ukończonym szkoleniu będzie umiał:

 • pobudzać kreatywność współpracowników i tworzyć innowacyjne środowisko pracy w firmie,
 • zaplanować i przygotować proces projektowy oparty o design,
 • określić kolejne kroki procesu Design Thinking,
 • dobrać narzędzia projektowe odpowiednie do przygotowywanych rozwiązań,
 • wykorzystywać narzędzia w kolejnych krokach projektowych,
 • przygotować koncepcję (założenia funkcjonowania) usługi lub produktu.

Uczestnik po ukończonym szkoleniu będzie umiał:

 • pobudzać kreatywność współpracowników,
 • zaplanować i przygotować proces projektowy,
 • określić kolejne kroki procesu Design Thinking,
 • dobrać narzędzia projektowe odpowiednie do przygotowywanych rozwiązań,
 • wykorzystywać narzędzia w kolejnych krokach projektowych,
 • przygotować koncepcję (założenia funkcjonowania) usługi lub produktu.

Uczestnik po zakończeniu szkolenia będzie znał:

Obszar WIEDZA:

 • wskazać etapy procesu Design Thinking,
 • wskazać narzędzia i metody pracy, które można wykorzystywać w procesie projektowym,
 • podać przypadki stosowania.

Obszar  UMIEJĘTNOŚCI:

 • pobudzać kreatywność współpracowników,
 • tworzyć innowacyjne środowisko pracy w firmie,
 • zaplanować i przygotować proces projektowy,
 • określić kolejne kroki procesu Design Thinking,
 • dobrać narzędzia projektowe odpowiednie do przygotowywanych rozwiązań,
 • wykorzystywać narzędzia w kolejnych krokach projektowych,
 • przygotować koncepcję (założenia funkcjonowania) usługi lub produktu.

Obszar KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • promować postawy kreatywne,
 • promować lifelong learning w pracy i poza nią,
 • wartościować innowacyjne metody i narzędzia rozwiązywania problemów i realizacji wyzwań.

Łukasz Szczęsny

Ekspert w procesowym tworzeniu produktów i usług w oparciu o design. Trener i doradca design thinking. Pracując w firmie CODE Design przeprowadził kilkanaście audytów wzorniczych dla firm z różnych branż i uczestniczył w tworzeniu strategii, na podstawie których klienci wdrażają innowacje produktowe. Poprzednio pracował m.in. w Biurze Współpracy z Gospodarką i Otoczeniem Instytucjonalnym Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, a przez 4 lata kierował zespołem ds. rozwoju kapitału ludzkiego w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, z którym zrealizował interesujące projekty, wdrażał strategię rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz organizował ciekawe szkolenia i wydarzenia.

Od wielu lat prowadzi szkolenia i warsztaty m.in. z wykorzystania narzędzi procesu design thinking, zarządzania zespołami, projektowania prezentacji multimedialnych oraz z tematu grywalizacji. Współorganizował i prowadził warsztaty w ramach lokalnych edycji Design Thinking Week oraz Katowice Service Jam. Współorganizator i koordynator wieczornych spotkań Design Thinking MeetUp Katowice.

Posiada certyfikat zarządzania projektami PRINCE2 Foundation. Ukończył m.in. dwa poziomy szkoły trenerów, kurs certyfikujący IPMA D, a także „Kurs projektowania usług” na ASP w Katowicach oraz „The Greenhouse – service design training” w National Centre for Product Design and Development Research (PDR) w Cardiff.

Szkolenie kierowane jest do osób, które chcą tworzyć nowe usługi i produkty lub planują rozpocząć działalność gospodarczą oraz do pracowników działów marketingu oraz R&D, kadry zarządzającej, właścicieli i pracowników MŚP.

Grupa liczy ok. 5-16 osób.

1. Cena szkolenia zawiera:
• udział trenerów-ekspertów,
• zaświadczenie ukończenia szkolenia,
• konsultacje po każdym dniu szkoleniowym,
• materiały szkoleniowe,
• serwis kawowy.
2. Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz dodatkowych opcjonalnych usług rozwojowych.
3.Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0. Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.szkola.pm.
4. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego(wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Dodatkowe informacje

Data

zapytaj o termin szkolenia naszych konsultantów

Możesz lubić także…