//MIX Metod zarządzania projektami: PRINCE2® PMBoK® PCM® IPMA®

MIX Metod zarządzania projektami: PRINCE2® PMBoK® PCM® IPMA®

1.690,00

Wyczyść

Formularz zgłoszeniowy

PDF DOC
Zapytaj o szkolenie zamknięte

Konsultant

Mateusz Trzeciak

Dział Szkoleń

tel. 533 323 441

szkolenia@szkola.pm

Opis

Szkolenie ma na celu porównanie najpopularniejszych na rynku standardów, co pozwoli osobom już pracującym na usystematyzowanie wiedzy natomiast osobom początkującym w branży projektowej na ich poznanie i wybór dalszej ścieżki rozwojowej.

Co WAŻNE!

Szkolenie w klarowny sposób uczy jakie metody, techniki czy narzędzia należy wybrać do zarządzania konkretnymi projektami.

Celem szkolenia jest analiza porównawcza najpopularniejszych standardów zarządzania projektami.

Zajęcia będą prowadzone głównie metodą warsztatową oraz poprzez miniwykłady i miniprezentacje.

Pozostałe metody pracy:

 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusje,
 • case study.

Program szkolenia obejmuje 16 godzin dydaktycznych

 1. Definicje – cykl życia projektu. Projekt, program a portfel, projekt a proces w organizacji.
 2. Perspektywa kierownika projektu, klienta i organizacji w poszczególnych standardach.
 3. Czym jest metodyka (PRINCE, PCM) a czym zbiór dobrych praktyk (PMBoK, IPMA, SCRUM)?
 4. Podstawowe parametry projektu w analizie porównawczej – budżet, zakres, czas i jakość.
 5. Analiza porównawcza 10 obszarów zarządzania projektami z perspektywy poszczególnych standardów.
 6. Wdrażanie zarządzania projektami w organizacji. Zalety organizacji projektowej i organizacji procesowej. Czy obie organizacje da się połączyć?
 7. Kompetencje kierownika projektu i rodzaje certyfikacji.
 8. Dopasowanie odpowiedniego standardu do rodzaju projektu i specyfiki organizacji.
 9.  Własna metodyka – jak się za to zabrać?
 • Poznanie i zrozumienie zarządzania projektami z różnych perspektyw,
 • W kompaktowy sposób pokazane zostaną różnice poszczególnych standardów, co pozwala dopasować odpowiedni standard do rodzaju organizacji i projektu.

Uczestnik po zakończeniu kursu:

Obszar Wiedza:

 • ma podstawową wiedzę z zakresu 5 standardów zarządzania projektami,
 • ma wiedzę na temat rodzajów projektów, różnic pomiędzy projektem, procesem, programem, portfelem projektów,

Obszar Umiejętności:

 • potrafi dopasować rodzaj standardu do rodzaju projektu i specyfiki organizacji,

Obszar Kompetencje społeczne:

 • promuje w swojej społeczności profesjonalizm,
 • jest zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do problemów/celów.

Kurs prowadzą samodzielni kierownicy projektów, pracujący w różnych organizacjach prowadzący samodzielne projekty oraz portfele projektów o różnej złożoności, zasięgu i w ramach różnych branż i sektorów.
Trenerzy Szkoły.PM® praktycy zarządzania projektami posiadający doświadczenie i wiedzę w obszarze prowadzenia szkoleń, coachingu i konsultingu.

Wszyscy prowadzący posiadają akredytację IPMA w ramach Akredytowanej Jednostki Szkoleniowej, posiadają certyfikacje: IPMA lev. D lub C, PRINCE2, Agile Scrum PSM 1, M_o_R.

Szkolenie adresowane jest do osób, które pracują w środowisku projektowym – project i portfolio managerów, członków zespołów projektowych, kierowników zespołów oraz osób początkujących i chcą w prosty sposób dowiedzieć się o co chodzi w zarządzaniu projektami.

1. Cena szkolenia zawiera:
• udział trenerów-ekspertów,
• zaświadczenie ukończenia szkolenia,
• konsultacje po każdym dniu szkoleniowym,
• materiały szkoleniowe,
• serwis kawowy.
2. Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz dodatkowych opcjonalnych usług rozwojowych.
3.Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0  Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.szkola.pm.
4. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego (wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Dodatkowe informacje

DATA

23-24.05.2019

BUR

Szkolenie dofinansowane, Szkolenie bez dofinansowania

Możesz lubić także…