//MIX Metod zarządzania projektami: PRINCE2® PMBoK® PCM® IPMA®

MIX Metod zarządzania projektami: PRINCE2® PMBoK® PCM® IPMA®

1.690,00

Wyczyść

Formularz zgłoszeniowy

PDF DOC
Zapytaj o szkolenie zamknięte

Konsultant

Mateusz Trzeciak

Dział Szkoleń

tel. 533 323 441

szkolenia@szkola.pm

Opis

Na rynku spotykamy się z metodykami, standardami, technikami, narzędziami zarządzania projektem. Specyfika organizacji (procesowa, projektowa), rodzaje projektów (kaskadowe i zwinne, unijne i komercyjne i in.), powoduje, że nawet doświadczeni kierownicy projektów i członkowie zespołów projektowych stają przed dylematem, co wybrać? Jedną z najważniejszych kompetencji kierownika projektu jest optymalizacja metod pracy w stosunku do korzyści, które projekt ma osiągnąć.

Szkolenie ma na celu porównanie najpopularniejszych na rynku standardów, co pozwoli osobom już pracującym na ustandaryzowanie wiedzy a osobom początkującym w branży projektowej umożliwi poznanie tych standardów i wybór dalszej ścieżki związanej z poznaniem konkretnych standardów.

Celem szkolenia jest analiza porównawcza najpopularniejszych standardów zarządzania projektami.

Zajęcia będą prowadzone głównie metodą warsztatową oraz poprzez miniwykłady i miniprezentacje.

Pozostałe metody pracy:

 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusje,
 • case study.

Program szkolenia obejmuje 16 godzin dydaktycznych

 1. Definicje – cykl życia projektu. Projekt, program a portfel, projekt a proces w organizacji.
 2. Perspektywa kierownika projektu, klienta i organizacji w poszczególnych standardach.
 3. Czym jest metodyka (PRINCE, PCM) a czym zbiór dobrych praktyk (PMBoK, IPMA, SCRUM)?
 4. Podstawowe parametry projektu w analizie porównawczej – budżet, zakres, czas i jakość.
 5. Analiza porównawcza 10 obszarów zarządzania projektami z perspektywy poszczególnych standardów.
 6. Wdrażanie zarządzania projektami w organizacji. Zalety organizacji projektowej i organizacji procesowej. Czy obie organizacje da się połączyć?
 7. Kompetencje kierownika projektu i rodzaje certyfikacji.
 8. Dopasowanie odpowiedniego standardu do rodzaju projektu i specyfiki organizacji.
 9.  Własna metodyka – jak się za to zabrać?
 • umożliwiamy poznanie i zrozumienie zarządzania projektami z różnych perspektyw,
 • w kompaktowy sposób pokazujemy różnice poszczególnych standardów, co pozwala dopasować odpowiedni standard do rodzaju organizacji i projektu.

Uczestnik po zakończeniu kursu:

Obszar Wiedza:

 • ma podstawową wiedzę z zakresu 5 standardów zarządzania projektami,
 • ma wiedzę na temat rodzajów projektów, różnic pomiędzy projektem, procesem, programem, portfelem projektów,

Obszar Umiejętności:

 • potrafi dopasować rodzaj standardu do rodzaju projektu i specyfiki organizacji,

Obszar Kompetencje społeczne:

 • promuje w swojej społeczności profesjonalizm,
 • jest zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do problemów/celów.

Kurs prowadzą samodzielni kierownicy projektów, pracujący w różnych organizacjach prowadzący samodzielne projekty oraz portfele projektów o różnej złożoności, zasięgu i w ramach różnych branż i sektorów.
Trenerzy Szkoły.PM® praktycy zarządzania projektami posiadający doświadczenie i wiedzę w obszarze prowadzenia szkoleń, coachingu i konsultingu.

Wszyscy prowadzący posiadają akredytację IPMA w ramach Akredytowanej Jednostki Szkoleniowej, posiadają certyfikacje: IPMA lev. D lub C, PRINCE2, Agile Scrum PSM 1, M_o_R.

Szkolenie adresowane jest dla osób, które:

 • pracują w środowisku projektowym – project i portfolio managerów, członków zespołów projektowych, kierowników zespołów,
 • początkują i chcą w prosty sposób dowiedzieć się, o co chodzi w zarządzaniu projektami.

1. Cena szkolenia zawiera:
• udział trenerów-ekspertów,
• zaświadczenie ukończenia szkolenia,
• konsultacje po każdym dniu szkoleniowym,
• materiały szkoleniowe,
• serwis kawowy.
2. Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz dodatkowych opcjonalnych usług rozwojowych.
3.Realizacja szkolenia jest zgodna z Regulaminem Usług Rozwojowych, Standardem Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0  Wszystkie informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej www.szkola.pm.
4. Wpłaty prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego (wskazany w formularzu zgłoszeniowym) do 7 dni przed terminem szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Dodatkowe informacje

Data

zapytaj o termin szkolenia naszych konsultantów

Możesz lubić także…