PM.Consulting™

Chętnie dzielimy się naszym doświadczeniem i realizujemy projekty doradcze. Nasi eksperci spotykając się z kierownikiem projektu i członkami zespołu projektowego, pomogą określić etapy projektu oraz dokonają ewentualnego przeglądu wyników. Tam, gdzie będzie to potrzebne, pokierujemy tworzeniem zespołu projektowego czy tworzeniem biura zarządzania projektami w firmie. Zrealizujemy również audyt projektowy lub spotkania w kluczowych momentach realizacji projektu. A kiedy nie będziecie mieli czasu/ochoty/odpowiednich zasobów – poprowadzimy projekt w pełnym zakresie. Produkty projektu zostaną wytworzone na czas, w założonym budżecie i spodziewanej jakości. Szczególną formą naszego Consultingu jest PM.Training on the job – to kompleksowa usługa 4w1: szkolenie, doradztwo, coaching i mentoring. Realizowana w najskuteczniejszy ze znanych nam sposobów – na miejscu pracy, na konkretnych przypadkach i problemach, z którymi spotyka się Twój prawdziwy zespół projektowy i prawdziwa organizacja.

Skontaktuj się z nami
consulting w zarządzaniu projektami