PM.Coaching™

Coaching „polega na wydobywaniu mocnych stron ludzi, pomaganiu im w omijaniu osobistych barier i ograniczeń w celu osiągnięcia celu, a także ułatwieniu im bardziej efektywnego funkcjonowania w zespole. Coaching koncentruje się na rozwiązaniu promując rozwój nowych strategii myślenia i działania”. PM.Coaching działa 2-torowo. Oferujemy sesje dla PMów i zespołów projektowych, prowadzone przez profesjonalnych certyfikowanych coachów, a także szkolenie kierowników projektów w zakresie używania narzędzi coachingowych.

Dla Ciebie i dla zespołu

Coaching opiera się na indywidualnej lub grupowej pracy z klientem, przed którym stoją nowe wyzwania. Coaching pomaga przy: wyznaczaniu celów, realizacji action planu, uzyskaniu trwałej zmiany. Coaching prowadzony jest, w zależności od potrzeb klienta, w sposób stały lub doraźny. Nasi coachowie gotowi są uczestniczyć w działaniach w Szkole.PM w miejscu pracy lub na odległość.

Narzędzia coachingu pomagają realizować projekty

W ramach PM.Coaching proponujemy także profesjonalne kursy coachingu na różnym poziomie zaawansowania, od wyposażenia kierownika projektu w podstawowe narzędzia inspirowania i motywowania pracowników, po kompletne certyfikowane przez International Coach Fedaration ścieżki szkoleniowe zakończone międzynarodowym certyfikatem. Program zawiera odpowiedź na pytanie: jak rozpoznać i rozwijać różnorodne talenty? Co powoduje, że wewnętrzne myśli i głosy – obawy – hamują nasz rozwój i rozwój zespołów, w których pracujemy? Jak wspierać siebie i motywować siebie do zmiany, która będzie źródłem wspierania i motywowania innych wokół? Jak przekonać do siebie autorytetem, charyzmą i prowadzić program rozwojowy w sposób pogłębiający u członków zespołu postawę odpowiedzialności, sprawczości, zwiększenia motywacji? – czyli jak być INSPIRATOREM ZMIANY wnoszącym większą satysfakcję z osiągania celów bez mówienia i robienia tego za innych.

pm coaching - szkolenia i sesje

Nasz zespół liczy 6 coachów, posiadających certyfikację ICF, w tym na poziomie PCC.

Skontaktuj się z nami