fbpx
zadzwoń: 533 323 441 napisz: szkolenia@szkola.pm

Osiągaj więcej w krótszym czasie: wybrane techniki zarządzania zadaniami

W dzisiejszym dynamicznym świecie, w którym czas jest jednym z najcenniejszych zasobów, umiejętne zarządzanie zadaniami i priorytetami staje się nieodzowną umiejętnością. Od codziennych obowiązków po strategiczne cele, skuteczne rozdysponowanie zasobów czasowych jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. W tym kontekście, możemy poznać narzędzia takie jak Zasada Pareto, Analiza ABC, Macierz Priorytetów Eisenhowera oraz Metoda MoSCoW stają się niezastąpionymi pomocnikami w planowaniu własnego kalendarza. 

1 Zasada Pareto: 

Zasada Pareto, którą sformułował włoski socjolog i ekonomista Markiz Vilfredo Federico Damaso Pareto, mówi o tym, że 20% nakładów działań (siły, mocy, czasu) przynosi aż 80% efektów w osiąganiu celu. Ta zasada informuje nas, że w każdej grupie elementów składowych, część z nich odznacza się większą wartością, niż wynikałoby to z ich procentowego udziału w całości. Przykładowo, 80% zysków może pochodzić z 20% najważniejszych produktów lub 80% naszego czasu może być poświęcone 20% ludziom w naszym otoczeniu. Oznacza to, że pracować warto najpierw zajmować się problemami, które mają największe znaczenie, a dopiero potem przechodzić do tych mniej istotnych. 

2 Analiza ABC: 

Analiza ABC jest pochodną zasady Pareto, pozwalającą na jeszcze bardziej szczegółowe dostosowywanie priorytetów. Opiera się na wyodrębnieniu poszczególnych zadań pod względem ich istotności i wpływu na cele. Zadania są podzielone na trzy kategorie: 

Zadania A: Najważniejsze, których wykonanie jest kluczowe dla osiągnięcia celów. Stanowią one tylko około 15% wszystkich zadań, ale ich wpływ na realizację celów wynosi aż 65%. Nie można delegować tych zadań, ponieważ są one ściśle związane z naszymi celami. 

Zadania B: Mniej istotne zadania, które powinny zostać wykonane, ale ich wpływ na cele jest niższy. Stanowią one około 20% wszystkich zadań. Mogą być one delegowane innym członkom zespołu lub wykonane później. 

Zadania C: Najmniej istotne, które powinno się realizować dopiero po zrealizowaniu zadań z kategorii A i B. Stanowią one aż 65% wszystkich zadań, ale ich wpływ na cele jest minimalny. Są to zadania, które nie są pilne ani istotne dla osiągnięcia celów, ale ostatecznie muszą zostać wykonane. 

3. Macierz priorytetów Eisenhowera: 

Dwight Eisenhower, słynął z wyjątkowej umiejętności zarządzania czasem i organizacji pracy. Jego słowa, że "to, co ważne, rzadko bywa pilne, a to, co pilne, rzadko bywa ważne", stały się fundamentem jego podejścia do efektywności. 

Macierz priorytetów Eisenhowera opiera się na dwóch głównych czynnikach wpływających na nasze decyzje dotyczące sposobu wykorzystania czasu: pilności i ważności danego zadania. Jest ona podzielona na cztery kwadraty: 

Ćwiartka I (ważne i pilne): Zadania w tej kategorii wymagają natychmiastowego działania. To sprawy, których nie można zaniedbać, takie jak reagowanie na nagłe problemy czy codzienne wyzwania. Choć ważne, należy unikać przebywania w tej ćwiartce zbyt długo, aby uniknąć nadmiernego stresu. 

Ćwiartka II (ważne, ale niepilne): Tutaj znajdują się zadania, które są kluczowe dla osiągnięcia naszych długoterminowych celów i rozwinięcia się zawodowo czy osobowo. Warto poświęcić im większość swojego czasu i uwagi, planując działania z myślą o przyszłości. 

Ćwiartka III (pilne, ale nieważne): W tej kategorii znajdują się zadania, które wydają się pilne, ale w rzeczywistości nie mają istotnego wpływu na nasze cele ani rozwój. To często rzeczy, które są ważne dla innych, ale nie dla nas samych. Warto unikać przebywania w tej ćwiartce, ponieważ absorbuje ona nasz czas bez konkretnych korzyści. 

Ćwiartka IV (nieważne i niepilne): To obszar "pożeraczy czasu", gdzie znajdują się zadania kompletnie nieistotne dla osiągnięcia naszych celów ani rozwoju. Choć czasem kusząco jest uciekać w ten obszar, należy go omijać, skupiając się na działaniach naprawdę ważnych. 

 

 

4. Metoda MoSCoW: 

Metoda MoSCoW opiera się na podziale zadań na cztery kategorie: Must, Should, Could i Won't. Zadania "Must" to te, które musimy wykonać, "Should" to te, które powinniśmy wykonać, "Could" to te, które moglibyśmy wykonać, ale nie są konieczne, a "Won't" to te, które z różnych powodów nie będziemy wykonywać. Priorytetowość zadań powinna być traktowana od góry, czyli od zadań "Must". Według zaleceń, powinniśmy poświęcać najwięcej czasu na zadania z kategorii "Must", około 60%, a pozostałe 40% na zadania z kategorii "Should" i "Could". 

 

 

5. Metoda 2 min.: 

Ta prosta metoda polega na zadawaniu sobie pytania, czy wykonanie danego zadania zajmie nam nie więcej niż 2 minuty. Jeśli tak, należy je wykonać od razu, natomiast jeśli nie, można je dopiero dodać do listy zadań. Ta technika pozwala skutecznie redukować liczbę zadań na liście oraz eliminować prokrastynację, zmuszając nas do szybkiego działania. 

6. Technika Pomodoro: 

Technika Pomodoro opiera się na cyklicznym przeplataniu 25-minutowych okresów pracy z 5-minutowymi przerwami. Pozwala to utrzymać koncentrację na wysokim poziomie oraz zapobiegać zmęczeniu i wypaleniu. Dodatkowo, pozwala łatwo kontrolować czas pracy oraz skutecznie eliminować rozpraszacze, ponieważ na czas jednego "pomodoro" skupiamy się tylko na jednym zadaniu. 

Podsumowanie: 

W codziennym życiu łatwo zgubić się w natłoku zadań. Efektywne zarządzanie czasem to klucz do sukcesu zarówno zawodowego, jak i osobistego. Zasada Pareto, analiza ABC, macierz priorytetów Eisenhowera, oraz metody MoSCoW, 2 min. i Pomodoro to techniki pomagające w priorytetyzacji zadań z których warto skorzystać. 

Te metody koncentrują uwagę na działaniach najważniejszych dla osiągnięcia celów. Dzięki nim można osiągnąć więcej w krótszym czasie, eliminując prokrastynację i redukując stres. Zrozumienie i wykorzystanie tych technik w codziennej pracy może znacząco poprawić produktywność systemu zarządzania zadaniami i osiągnąć sukces. 

Przeczytaj również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Szkoła Project Managerów - Szkoła.PM jest marką firmy APAULY GROUP Sp. z o.o.

Kontakt

APAULY GROUP Sp. z o.o.
Dworcowa 43, 44-100 Gliwice
tel.: +48 32 726 11 34
email: office@apauly.pl

Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000600616
NIP: 631 266 09 27
Regon: 363679810

Wysokość kapitału zakładowego: 112 000,00 zł

Nr rachunku bankowego:
13 1950 0001 2006 0036 3719 0002

Standardy jakości


Firma działa w Bazie Usług Rozwojowych (audyt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości)

Firma jest jedyną niepubliczną jednostką kształcenia zawodowego project managerów (wpis do rejestru niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego – Prezydent Miasta Gliwice).

Wszyscy trenerzy posiadają zdany egzamin IPMA na poziomie D, C lub B.

Dwóch trenerów posiada kwalifikacje Autoryzowanych Trenerów IPMA Polska.

Standardy Jakości

Firma jest członkiem Polskiej Izby Firm szkoleniowych i działa w oparciu o Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej SUS 2.0 corocznie certyfikowany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą (Dekra Certification).
Polityka prywatności Regulamin usług rozwojowych