//Po co kierownikowi projektów coaching?

Po co kierownikowi projektów coaching?

kierownik projektu powinien posiadać umiejętności projektowe

Umiejętności coachingowe to modny ostatnio temat, nie tylko ze względu na korzyści płynące ze stosowania coachingu, coachingowego stylu zarządzania, ale również nadużyć w tym obszarze usług rozwojowych na rynku.

Jednak PMBoK wymienia umiejętności coachingowe jako jedne z umiejętności kierownika projektu w obszarze komunikacji i zarządzania zasobami ludzkimi. Przyjrzyjmy się zatem, jak umiejętności coachingowe mogą pomóc kierownikowi projektu.

  1. Budowa zespołu

Metody kija i marchewki jako sposoby pracy z zespołem na szczęście kończą się – miejmy nadzieję – bezpowrotnie. Rynek pracownika, work&life balance, spłaszczanie struktur i „odchudzanie” organizacji i procedur wymagają innych kompetencji od szefów zespołów i menadżerów wyższego szczebla. Praca w oparciu o podstawowe umiejętności coachingowe pozwala na osiąganie nowej jakości w motywowaniu, delegowaniu zadań, udzielaniu informacji zwrotnej, budowaniu wizerunku i marki zespołu, rozwiązywaniu konfliktów i płynnym przechodzeniu na inne poziomy przywództwa w zależności od sytuacji.

  1. Zaufanie i wiarygodność

Nauczenie się prowadzenia rozmowy, słuchania, zadawania pytań wpływa na budowanie atmosfery w zespole, która zwiększa wiarygodność i zaufanie do kierownika zespołu i kierownika projektu. Dzieje się tak dlatego, że budowanie komunikacji opartej na słuchaniu, rozumieniu, empatii i zadawaniu pytań wyzwala w zespole nastawienie na poszukiwanie rozwiązań. project manager jako coach nie ocenia, tylko szuka rozwiązań i pomaga swojemu zespołowi w osiąganiu coraz lepszych rezultatów.

  1. Praca z poszanowaniem współzależności

Praca w projekcie to relacje i komunikacja przede wszystkim. Ocenia się, że czas poświęcony na kontakty międzyludzkie w projekcie może  sięgać nawet 90% czasu pracy kierowników projektu. Pracując w pewnej strukturze zarówno organizacyjnej, na styku relacji z wieloma interesariuszami znajdujemy się w tzw. współzależności, która jest wyższą formą działania od niezależności. Każdy project manager, aby być współzależnym i działać wedle koncepcji wygrana-wygrana musi stać się najpierw niezależny, a osiągając współzależność jest w stanie zwiększyć swoją efektywność oraz dać przykład zespołowi i tworzyć atmosferę wygrana-wygrana na każdym poziomie relacji.

  1. Wytyczanie celów od poziomu projektu, po zespół i cele osobiste

Cele projektu są wypadkową celów interesariuszy zarówno klienta jak i naszego zespołu i organizacji a także innych interesariuszy aktywnych i biernych, którzy wpływają lub są pod wpływem projektu. Oznacza to, że każdy ma prawo do osiągania i oczekiwania podejścia do jego celów w sposób odpowiedzialny. Koncepcja SMART oraz umiejętnie dobrane i zastosowane narzędzia i modele coachingowe (np. Grow, T-Grow czy CoachWise) zwiększa szanse na prawidłowe określenie celów. Narzędzia planowania celów, ich wykorzystanie w połączeniu z podstawowymi umiejętnościami coachingowymi takim jak słuchanie, odzwierciedlanie i zadawanie pytań jako podstawa rozumienia buduje współodpowiedzialność za projekt, a w konsekwencji zwiększa sukces w każdym wymiarze: przywództwa i ludzi, procedur i struktur oraz osiągania celów i rezultatów projektu.

Podsumowując umiejętności coachingowe mogą wzmocnić pracę kierownika projektu i przyczynić się do sukcesu projektu. Coachingu może potrzebować również sam project manager, aby wzmocnić swoje obszary rozwoju, samoświadomości, samooceny i odporności psychicznej. Regularna praca z coachem pozwala osiągać swoje cele i godzić je z celami innych w relacji współzależności. Można to osiągnąć wyłącznie wtedy, gdy pracujemy z coachem, a nie pseudo-coachem, stosujemy coaching, a nie pseudo-coaching.

Sprawdź terminy i program kursów: Coaching Base lub Umiejętności coachingowe wg PMBok ®

By |2017-10-05T08:37:42+00:0028/09/2017|PM.Blog|0 Comments