/Zarządzanie projektami dla managerów i właścicieli firm
Ładowanie Wydarzenia

Zarządzanie projektami dla managerów i właścicieli firm
Po co w biznesie zarządzanie projektami? Współczesne organizacje XXI wieku działają w turbulentnym otoczeniu, co przede wszystkim oznacza, że zmiany w tym otoczeniu zachodzą coraz szybciej. Mówi się, że jedyne, co jest pewne we współczesnym biznesie, jest to, że przede wszystkim nastąpią zmiany w jego otoczeniu. W konsekwencji głównym zadaniem dzisiejszych menadżerów jest obserwowanie zmian zachodzących w otoczeniu i odpowiedzi na nie. Ponadto wprowadzenie zmian w organizacjach, którymi zarządzają w celu ich dostosowania do nowej sytuacji rynkowej. Dlatego też zarządzanie zmianami w zakresie działalności współczesnych menadżerów nabiera dużego znaczenia ponieważ każda ze zachodzących zmian organizacyjnych powinna być wprowadza przez projekt.

Dlaczego więc niektóre projekty się nie udają?
Jak podają najnowsze raporty oraz praktycy zarządzania projektami – najczęstszym powodem jest przede wszystkim brak lub niewłaściwe zaangażowanie wyższego kierownictwa organizacji. Jakie jest to więc to „właściwe” zaangażowanie, w jaki sposób należy monitorować i kontrolować tego typu przedsięwzięcia, a przede wszystkim do jakiego poziomu szczegółowości należy angażować się w projekt?

Rola szczebla zarządczego w organizacji przede wszystkim w zarządzaniu projektami jest dwojaka. Z jednej strony menadżerowie podejmują decyzje o uruchomieniu lub odrzuceniu poszczególnych projektów lub programów, z drugiej zaś strony są zaangażowani w poszczególne inicjatywy np. w roli komitetu sterującego.

Szkolenie Autoryzowanej Jednostki Szkoleniowej IPMA ®

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przede wszystkim zapoznanie uczestników ze strategicznym podejściem do zarządzania procesami, projektami (w tym programami i portfelem) w ujęciu realizacji przyjętych celów strategicznych organizacji.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

  • uczestnik będzie wiedział, jak zaoszczędzić koszty i zwiększyć zyskowność w firmie – do nawet 30%!

Dane organizacyjne

Termin szkolenia: 28.01.2020

Miejsce szkolenia: ul. Dworcowa 43, 44-100 Gliwice

Godziny szkolenia: 9:00 – 16:00

Cena szkolenia: 1200 zł brutto/os.∗

Cena szkolenia zawiera: udział trenera na poziomie menadżerskim, certyfikat ukończenia szkolenia zgodny ze wzorem MEN, konsultacje po szkoleniu, materiały szkoleniowe, usługę cateringową.