//Certyfikowany project manager
Ładowanie Wydarzenia
To event minęło.

Certyfikowany project manager

Zarządzanie projektami coraz częściej staje się niezbędną umiejętnością w każdej sferze funkcjonowania firm i instytucji. Organizacje i ich pracownicy coraz częściej angażują się w działania o charakterze niepowtarzalnym, z jasno określonym budżetem, celem i terminem. Dlatego też, poza sektorami tradycyjnie związanymi z zarządzaniem projektami jak przemysł czy budownictwo, coraz więcej nowych branż zaczyna wdrażać podejście projektowe (administracja, edukacja, NGO).

Co WAŻNE!

Uczestnik dzięki szkoleniu certyfikowany project manager zdobywa wiedzę z podstaw zarządzania projektami i procesami w organizacji. Szkolenie w krótkiej i przystępnej formie wyposaża uczestników w kwalifikacje i kompetencje umożliwiające działanie w środowisku projektowym.

Korzyści

  • zdobycie wiedzy z podstaw zarządzania projektami i procesami w organizacji,
  • zapoznanie się ze specyfiką pracy w projektach,
  • poznanie rożnych metodyk pracy w projekcie,
  • rozwój kluczowych kompetencji kierownika projektów,
  • zdobycie umiejętności formułowania koncepcji i celu projektu oraz jego planowania.

Dane organizacyjne: Certyfikowany project manager

Termin szkolenia: 14-15.11.2019

Miejsce szkolenia: ul. Dworcowa 43, 44-100 Gliwice

Godziny szkolenia: 9:00 – 15:00

Cena szkolenia: 1200 zł brutto/os.∗

Cena szkolenia zawiera: udział trenera na poziomie menadżerskim, certyfikat ukończenia szkolenia zgodny ze wzorem MEN, konsultacje po szkoleniu, materiały szkoleniowe, usługę cateringową.