/Akredytowane szkolenie z zarządzania projektami IPMA-D®
Ładowanie Wydarzenia

Akredytowane szkolenie z zarządzania projektami IPMA-D®

Szkolenie, które pozwala na nabycie unikalnych 28 kompetencji project managera.
Potwierdzone międzynarodową certyfikacją IPMA ®

Kompleksowe szkolenie przygotowujące do roli kierownika projektu. Prowadzone w oparciu o warsztat zapewnia praktyczny charakter, dzięki czemu uczestnik będzie przygotowany do prac w projektach we wszystkich fazach projektu.

Co WAŻNE!

Uczestnicy poznają wszystkie 4 fazy cyklu życia projektu. Otrzymują komplet dokumentów projektowych oraz zeszyt ćwiczeń i autorski podręcznik, w którym szybko znajdą odpowiedź na problemy w realnych projektach.

Program szkolenia IPMA-D jest oparty na filozofii myślenia projektowego, porównania światowych metodyk i standardów, doskonale przygotowuje do zdawania egzaminów IPMA, PCM, PRINCE 2, PMI oraz SCRUM i AGILE.PM.

 • IPMA ® Competence Baseline 4.0,
 • Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA 4.0,
 • IPMA ® Organisational Baseline,
 • IPMA ® Project Excellence Baseline,
 • Project Management Body of Knowledge, PMBoK Guide 5th Edition,
 • PRINCE ® – Skuteczne zarządzanie projektami Londyn TSO Crown,
 • Manifest Zwinnego Wytwarzania Oprogramowania AGILE,
 • SCRUM Guide,
 • Standard for Program Management 3rd Edition,
 • Standard for Portfolio Management 3rd Edition,
 • Organizational Project Management Maturity Model, OPM3 3rd Edition,
 • ISO 21500:2012 Guidance on project management.

Szkolenie Autoryzowanej Jednostki Szkoleniowej IPMA ®

Cel szkolenia IPMA-D

Celem akredytowanego szkolenia IPMA-D jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji kierownika projektu, specjalisty ds. zarządzania projektami, członka zespołu projektowego.

Szkolenie pozwala na poznanie zasad myślenia projektowego z użyciem podejścia typu waterfall (kaskadowego) i agile (zwinnego), przedstawia przekrój metod, metodyk i standardów i uczy, jak je wykorzystać w praktyce w zależności od wielkości i rodzaju projektu oraz organizacji, w której realizujemy projekt. Dzięki praktycznemu warsztatowi uczestnicy wynoszą ze szkolenia gotowe „ściągi” do pracy w realnych projektach.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu IPMA-D

Uczestnik po zakończonym szkoleniu IPMA-D:

 • ma wiedzę z zakresu cyklu życia projektu,
 • zna metodyki, metody, narzędzia i techniki pracy w środowisku projektowym,
 • zna zasady certyfikacji kompetencji project managera i metodyk.
 • potrafi zarządzać zespołem i zadaniami, budżetem i harmonogramem w odniesieniu do celów projektów, uzasadnienia biznesowego społecznego i ryzyk projektu,
 • wykorzystuje w pracy z interesariuszami projektu komunikacyjne narzędzia,
 • prawidłowo zawiera kontrakty i realizuje zamówienia w projekcie,
 • jest zorientowany na stosowanie adekwatnych działań rozwojowych do problemów/celów interesariuszy,
 • nabywa kompetencje project managera w praktyce,
 • posiada umiejętność prowadzenia projektów komercyjnych i europejskich (publicznych, w tym społecznych),
 • ma możliwość zdobycia międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego kompetencje project managera,
 • ma możliwość zdobycia nowego prestiżowego zawodu.

Dane organizacyjne

Terminy zjazdów

Szkolenie jest realizowane weekendowo poprzez 4 dwudniowe zjazdy.

 • 07-08.03.2020 – zjazd I
 • 14-15.03.2020 – zjazd II
 • 21-22.03.2020 – zjazd III
 • 28-29.03.2020 – zjazd IV

Miejsce szkolenia: ul. Dworcowa 43, 44-100 Gliwice

Godziny szkolenia: 9:00 – 17:00

Cena szkolenia: 4500 zł brutto/os.∗

Koszt egzaminu IPMA-D: dodatkowo 1230 zł brutto/os.

Cena szkolenia zawiera: udział trenera na poziomie menadżerskim, certyfikat ukończenia szkolenia zgodny ze wzorem MEN, konsultacje po szkoleniu, materiały szkoleniowe, usługę cateringową.