W ostatnim czasie coraz częściej i w coraz nowych obszarach pojawia się pojęcie Design Thinking. Warto więc przyjrzeć się bliżej temu zagadnieniu i zastanowić się, jak proces Design Thinking może pomóc w codziennej pracy. Okazuje się bowiem, że jest to konkretna metodyka, wykorzystująca zbiór narzędzi wspierających tworzenie rozwiązań, które mogą być w efekcie nowym produktem, usługą lub usprawnieniem organizacyjnym. Poniżej przedstawiamy na czym opiera się filozofia Design Thinking i gdzie można ją wykorzystać.

Praca w kilku etapach i zbór narzędzi

Design Thinking to przede wszystkim odpowiadanie na potrzeby ludzi. W podejściu tym stosuje krytyczne myślenie, aby dotrzeć do prawdziwego źródła problemu i jasno zdefiniować go z perspektywy ludzi – obecnych lub przyszłych odbiorców produktów lub usług. Mówi się tu o empatii i „wejściu w buty klientów”, co pozwala na poznanie w pełni ich potrzeb i oczekiwań. Na tej podstawie buduje się koncepcje rozwiązań, które są prototypowane i testowane, zanim zostaną faktycznie wdrożone w życie. W ten sposób otrzymujemy kilka etapów charakterystycznych dla pracy opartej o Design Thinking:

  • określ,
  • definiuj,
  • kreuj,
  • prototypuj,
  • testuj,
  • wdrażaj.

Na każdym z etapów można wykorzystywać dedykowane narzędzia i metody pracy, jak np. badania etnograficzne, wywiady pogłębione, desk research, persony, mapy podróży klientów, burza mózgów, papierowe modele, storyboard czy service blueprint. Wspierają one zbieranie informacji pomocnych w pracy w poszczególnych etapach. Nie ma jednak jednego, uniwersalnego planu przejścia przez cały proces. Każdorazowo trzeba go dostosowywać do wybranego wyzwania.

Oprócz skupienia na potrzebach odbiorców, jedną z podstawowych zasad Design Thinking jest praca w interdyscyplinarnych zespołach. W organizacjach buduje się kilkuosobowe zespoły projektowe, realizujące zadania w poszczególnych etapach. Ich działanie powinno być wsparte innowacyjnym środowiskiem pracy, otwartym m.in. na poszukiwanie alternatywnych rozwiązań, eksperymentowanie, popełnianie błędów i prototypowanie.

Dosyć luźne ramy metody oraz różnorodne narzędzia możliwe do wykorzystywania na każdym z etapów procesu powodują, że zgodnie z filozofią Design Thinking pracują zarówno duże korporacje, jak również małe przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, jak i prywatni przedsiębiorcy. W ten sposób powstają produkty i usługi, które wpisują się oczekiwania klientów i jednocześnie zwracają ich uwagę, wyróżniając się na rynku swoją funkcjonalnością, użytecznością i estetyką.

Efekty wykorzystania Design Thinking

W praktyce biznesowej, najczęściej efektem pracy opartej o Design Thinking jest kompleksowe rozwiązanie, które uwzględnia wszystkie punkty styku klientów z ofertą firmy. Może to być nie tylko produkt lub usługa, ale również strona internetowa, infolinia, opakowania, stoiska, obsługa posprzedażowa itp. Wypracowane i zaprojektowane w ten sposób elementy są spójne i odpowiadają na potrzeby klientów na każdym etapie ich kontaktu z firmą. Dzięki wykorzystaniu procesu Design Thinking do tworzenia oferty, można wykreować produkty i usługi, które pomagają firmom i ich markom budować relacje z konsumentami i różnicować się na tle konkurencji. Dotarcie do faktycznych potrzeb klientów pozwala na wypracowanie unikalnej propozycji wartości, dzięki której można zdobyć trudną do skopiowania przewagę konkurencyjną.

Jaki może być efekt wyboru Design Thinking jako podstawy rozwoju oferty pokazują przykłady firm, które to podejście stosują na co dzień. Wśród gigantów można znaleźć m.in. Apple, Coca-Cola, Ford, IBM, Nike czy Procter&Gamble. Ale Design Thinking wykorzystują również mniejsze podmioty. Programy wsparcia designu udzielane przez brytyjski Design Council dla ponad pięciu tysięcy firm MŚP pokazały, że za każdy funt (1 GBP) wydany na projektowanie przypada 20 GBP zwrotu z obrotu i 4 GBP zysku operacyjnego netto. Warto więc zastanowić się w jaki sposób Design Thinking można wykorzystać w rozwoju swojej organizacji oraz poznać w praktyce, jak wygląda praca w oparciu o tę metodykę.

 

Autor: Łukasz Szczęsny -trener Design thinking w Szkoła.PM®