/Aktualności
Aktualności2017-09-29T09:05:08+01:00

I edycja studiów podyplomowych Szkoła Project Managerów zakończona

I edycja studiów podyplomowych Szkoła Project Managerów zakończona Wraz ze Szkołą Wyższą Humanitas w Sosnowcu wręczyliśmy pierwsze świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Szkoły Project Managerów. Gratulujemy pierwszej grupie absolwentów. Jednocześnie przypominamy, że na drugą edycję można zapisać się już teraz [...]

Wakacje nie muszą być sezonem ogórkowym.

Oferta intensywnych szkoleń to okazja do rozwoju w najbliższych miesiącach. Właśnie z myślą o potrzebach naszych klientów stworzyliśmy program letnich kursów. Dzięki nim okres wakacyjny będzie czasem efektywnym i dobrą inwestycją w kolejne miesiące działalności. Zapraszamy do zapoznania się [...]

Medal Europejski!

Miło nam poinformować, że firma APAULY GROUP Sp. z o.o. 7 czerwca została uhonorowana Medalem Europejskim przyznawanym przez Business Centre Club oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny z siedzibą w Brukseli. Medal jest przyznawany dla wyrobów i usług o znaczeniu europejskim. [...]

Inauguracja Programu „Certyfikat dla studenta”

O tym, że na rynku pracy liczą się kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi certyfikatami wszyscy wiemy. O tym, że są one zazwyczaj bardzo drogie i przez to niedostępne na studencką kieszeń, to też wiemy 😉 Odpowiedzią na to jest Program „Certyfikat dla [...]

O funduszach przy kawie #16 – rozwój działalności B+R

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z cyklu „O funduszach przy kawie” dotyczące konkursów na dofinansowanie działalności badawczo-rozwojowej sektora MŚP oraz przedsiębiorstw dużych: Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój 2014-2020 Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa MMŚ oraz duże. [...]

Nagroda dla Apauly Group Sp. z o. o.

Miło nam poinformować, że firma APAULY GROUP Sp. z o. o. za działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz społeczną odpowiedzialność biznesu ponownie została uhonorowana tytułem „Firmy dobrze widzianej” przyznawanej przez Business Centre Club pod honorowym patronatem Elżbiety Rafalskiej Minister [...]

Konferencja PM.Nights 2017 pod patronatem Szkoły.PM za nami

W Regionalnej Izbie Gospodarczej przy udziale Politechniki Śląskiej odbyła się tegoroczna Konferencja Naukowa PM.Nights 2017. W ciągu dwóch dni uczestnicy mogli zapoznać się z tematem przewodnim tegorocznego wydarzenia, którym była praca zespołów projektowych. Zagadnienia związane z tą tematyką zostaną [...]

Nabór projektów do nagrody PPE 2017 otwarty!

Zapraszamy do zgłaszania projektów o prestiżowego konkursu na najlepiej zarządzany projekt Polish Project Excellence Award 2017! Co roku Stowarzyszenie IPMA Polska, którego misją jest umożliwienie wymiany doświadczeń w obszarze zarządzania projektami oraz wspieranie osób i organizacji wdrażających zarządzanie projektowe, organizuje [...]

Ostatnie miejsca w projekcie „Project Manager potrzebny od zaraz”

Jeśli masz powyżej 30 roku życia, mieszkasz w Gliwicach lub w powiecie gliwickim, jesteś bezrobotny lub bierny zawodowo, a pragniesz się rozwijać, podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i znaleźć zatrudnienie, to powinno Cię zainteresować. Zostały ostatnie wolne miejsca w projekcie "Project [...]

Szkolenia Asesorów IPMA 2017

  Zapraszamy do do uczestnictwa w szkoleniach przygotowującym do roli asesora Polish Project Excellence Award 2017. Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych Kierowników Zespołów Asesorów i trenerów: Grzegorza Szałajko oraz Grzegorza Dzwonnika. Formuła szkolenia Dla zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego oraz [...]

Studia podyplomowe Szkoła Project Managerów w Wyższej Szkole Humanitas

W czwartek, tj. 2.02 br. rozpoczęły się zajęcia w ramach studiów podyplomowych Szkoła Project Managerów, które Szkoła Project Managerów i APAULY GROUP Sp. z o.o.realizuje we współpracy z Wyższą Szkoła Humanitas. Studia podyplomowe Szkoła Project Managerów to intensywny kurs zarządzania [...]

Szkoła Project Managerów w ramach projektu Project Manager potrzebny od zaraz

Od 9 stycznia br. trwają szkolenia w ramach pierwszej grupy projektu „Project Manager potrzebny od zaraz”. Obecnie 12 zakwalifikowanych osób uczestniczy w kursie przygotowującym ich do zawodu Project Managera. W ramach kursu uczestnicy poznają zasady zarządzania projektami, kosztami w projekcie, interesariuszami w projekcie, zamówieniami, czasem, jakością i zasobami, ryzykiem [...]

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2017 – najważniejsze zmiany

Zainteresowanie przedsiębiorców możliwościami finansowania szkoleń i rozwoju zwiększa się z roku na rok. Co więcej, przy wzrastającej tendencji poszerzania wiedzy i umiejętności wśród pracowników, często oni sami inicjują działania rozwojowe, zgodnie ze strategią określoną przez pracodawcę. Środki Krajowego Funduszu [...]

Ferie z Robotami – Z robotami po skarb piratów

Szkoła Project Managerów zaprasza do udziału w fascynującej wyprawie  „Z robotami po skarb piratów”. Rodzicu zastanawiasz się: jak efektywnie wykorzystać czas wolny naszych dzieci – bawiąc i ucząc?, jak zorganizować im przyjazne warsztaty kreatywne z programowania i robotyki?, jak [...]

Śląska Międzysektorowa Konferencja PIFS #2

14.12 br. odbyła się Śląska Międzysektorowa Konferencja PIFS #2 „2014 – 2020 – wyzwania dla rozwoju edukacji pozaformalnej w województwie śląskim w Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej. Tegoroczna edycja była pod hasłem: Jakość w Edukacji. Partnerami i [...]

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Szkole Project Managerów

W ubiegłym tygodniu odbył się IX Światowy Tydzień Przedsiębiorczości pod hasłem „Biznes jest dobry, Przedsiębiorczość jest dobra!”, w ramach którego zorganizowaliśmy 6 warsztatów, wykładów i spotkań. Podjęliśmy temat przedsiębiorczości, kreatywności, przywództwa i prowadzenia biznesu. Spotkali się z Wami eksperci [...]

Zaproszenie na Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Biznes jest dobry, Przedsiębiorczość jest dobra! – pod takim hasłem odbędzie się tegoroczna, dziewiąta już edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Serdecznie zapraszamy na wydarzenia zaplanowane w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości realizowane przez APAULY GROUP i Szkołę Project Managerów. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości to [...]

„Kop studnię zanim poczujesz pragnienie” czyli o analizie ryzyka w projektach szkoleniowych – cz. I

Uznany trener, luksusowy hotel, rezerwacje potwierdzone, świetna sala szkoleniowa, doskonale przygotowane materiały, czas posiłków ustalony – wszystko zostało zapięte na ostatni guzik. Szkolenie zakończone, przystępujemy do weryfikacji ankiet poszkoleniowych i natrafiamy na negatywne komentarze ….. Najczęściej uczestnicy szkolenia wskazują [...]

Rekrutacja uczestniczek/uczestników do projektu pn. „Brygada RR”

APAULY GROUP Sp. z o.o. ogła­sza­ nabór uczest­ni­cze­k/u­czest­ni­ków do projektu pn. „Brygada RR” współ­fi­nan­so­wa­ne­go ze środków Unii Eu­ro­pej­skiej w ramach Eu­ro­pej­skie­go Funduszu Spo­łecz­ne­go (Pod­dzia­ła­nie 7.1.3 Re­gio­nal­ne­go Programu Ope­ra­cyj­ne­go Wo­je­wódz­twa Ślą­skie­go na lata 2014-2020). Uczest­nicz­ką­/u­czest­ni­kiem projektu może zostać osoba bez­ro­bot­na lub [...]

Load More Posts