Program Microsoft Office Project to jedna z najpopularniejszych aplikacji wspierających zarządzanie projektami, podnosząca wydajność pracy w projekcie. Wielu kierowników projektów oraz członków zespołów projektowych korzysta z niego intuicyjnie. Optymalne wykorzystanie możliwości narzędzia możliwe jest jednak wtedy, gdy poznamy wszystkie możliwości, które oferuje nam to narzędzie. Szkolenie prezentuje główne zasady zastosowania MS Project w zarządzaniu projektem. Pokazuje także, jak sprawnie zarządzać finansami, harmonogramem oraz jak kontrolować postęp prac i zespoły realizujące.

UWAGA. Kurs ma charakter techniczny. W celu wyniesienia maksimum korzyści z udziału w szkoleniu, wskazane jest żeby uczestnik znał podstawowe pojęcia i narzędzia z zakresu zarządzania projektami takich jak: struktura podziału prac (WBS), harmonogramowanie projektu, w szczególności metoda ścieżki krytycznej i relacje między zadaniami, zarządzanie zasobami, monitorowanie przebiegu projektu. Tematy te są omawiane podczas zajęć Szkoły.PM a także podczas kursu Kierownik Projektu UE.

Miejsce szkolenia: ul. Dworcowa 43, Gliwice

Czas trwania: 3 dni, 24 godziny

Godziny szkolenia: 9:00 – 16:00

Cena szkolenia: 2100 zł brutto/os.

Cena szkolenia zawiera:

 • udział trenera na poziomie menadżerskim,
 • certyfikat ukończenia szkolenia zgodny ze wzorem MEN,
 • konsultacje po szkoleniu.
 • materiały szkoleniowe,
 • usługę cateringową – przerwy kawowe.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych umiejętności w zakresie wykorzystania programu MS Project w codziennej pracy.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

 • poznanie najpowszechniej używanego w pracy kierowników projektów narzędzia wspomagającego,
 • wzrost wydajności pracy kierownika projektu.
 1. Wprowadzenie do programu, omówienie interfejsu użytkownika i podstawowych funkcji.
 2. Jaką wersję językową programu wybrać (wady i zalety wersji PL i EN)?
 3. Definiowanie założeń projektu. Podstawowa konfiguracja MS Project.
 4. Przygotowanie projektu
  • Struktura podziału prac – zadania i grupy zadań w projekcie.
  • Harmonogramowanie zadań. Punkty kontrolne. Relacje między zadaniami. Określanie ścieżki krytycznej. Optymalizacja harmonogramu.
  • Zarządzanie zasobami w projekcie. Definiowanie zasobów i ich kosztów. Przydzielanie zasobów do zadań. Analiza wykorzystania zasobów. Rozwiązywanie problemów związanych z zasobami. Optymalizacja wykorzystania zasobów. Budżet projektu.
 1. Realizacje projektu:
  • Monitorowanie przebiegu projektu.
  • Wprowadzanie zmian w projekcie.
 2. Tworzenie raportów i współpraca MS Project z pozostałymi programami pakietu Office.

Obszar WIEDZA:

 • ma wiedzę z zakresu zastosowania zaawansowanych narzędzi informatycznych we wspomaganiu pracy w projekcie,
 • zna ograniczenia programu, wady i zalety jego stosowania,
 • zna dobre praktyki w zakresie optymalnego wykorzystania możliwości programu.

Obszar UMIEJĘTNOŚCI

 • potrafi wykorzystać program MS Project podczas przygotowania i realizacji projektu,
 • umie budować, edytować oraz kontrolować harmonogramy,
 • potrafi przypisać zasoby do zadań i stworzyć budżet projektu,
 • potrafi poprawnie używać narzędzi automatycznej optymalizacji harmonogramu zadań i wykorzystania zasobów,
 • umie generować raporty i wydruki.

Obszar KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

 • promuje w otoczeniu profesjonalizm i standardy etyczne realizacji projektów,
 • zna i promuje wykorzystanie narzędzi IT do optymalizacji pracy związanej z przygotowaniem i realizacją projektu,
 • wykazuje gotowość do ciągłego uczenia się i rozwijania kompetencji w zakresie użytkowania narzędzi IT wspomagających pracę.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą (lub muszą) wykorzystywać do realizacji projektu program MS Project; kierowników projektów, członków zespołów projektowych.

Kurs ma charakter podstawowy, przeznaczony jest dla osób które nigdy nie pracowały z programem MS Project, lub uważają, że przyda im się gruntowne odświeżenie posiadanej wiedzy i umiejętności.

Szkolenie ma charakter techniczny. W celu wyniesienia maksimum korzyści z udziału w szkoleniu, wskazane jest żeby uczestnik znał podstawowe pojęcia i narzędzi z zakresu zarządzania projektami takich jak: struktura podziału prac (WBS), harmonogramowanie projektu w szczególności metoda ścieżki krytycznej i relacje między zadaniami, zarządzanie zasobami, monitorowanie przebiegu projektu. Wskazane są też podstawowe umiejętności w zakresie obsługi pakietu MS Office.

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatu opartego o studium konkretnych przypadków projektów. Uczestnicy w praktyczny „rzuceni na głęboką wodę”, pod okiem trenera, który w trakcie pracy omawia elementy teoretyczne, przygotowują i realizują projekt na bazie otrzymanej dokumentacji.

Każdy z uczestników pracuje samodzielnie przy własnym stanowisku komputerowym.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy i uczestniczki wypełnią kwestionariusz ankiety ewaluacyjnej, wyniki zostaną zebrane i poddane analizie, na ich podstawie zostanie opracowany raport poszkoleniowy. Prowadzący zajęcia na zakończeniu każdego dnia szkolenia dokona krótkiego podsumowania – poprosi o sugestie dotyczące wszystkich aspektów usługi. Ewaluacja obejmować będzie obszary wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Ocena uczestników wcześniejszych edycji szkolenia:

Poziom przygotowania trenera do szkolenia: 95%
Zaangażowanie trenera w prowadzenie szkolenia: 96%
Umiejętność przekazywania wiedzy przez trenera: 94%