Design zajmuje trzecie miejsce wśród najważniejszych aspektów wpływających na innowacyjność firm. Pierwsze dwa miejsca to budżet na badania i rozwój oraz posiadanie personelu badawczo-rozwojowego.

Wdrażanie procesu projektowania do firmy

Design thinking jako znacząca zmiana funkcjonowania firmy powinien być wdrażany etapowo. Trzeba pamiętać o wyznaczeniu osób odpowiedzialnych za wdrożenie nowego sposobu pracy. Można również korzystać z zewnętrznego wsparcia szkoleniowego, doradczego lub znaleźć firmę, która wdrożyła design thinking u siebie i chętnie podzieli się swoimi doświadczeniami.

1. Poznaj proces projektowania

Design thinking to proces, który najłatwiej poznać poprzez pracę zgodnie z tym podejściem. W księgarniach i internecie można znaleźć publikacje na jego temat, jednak zawsze dochodzimy do konieczności przećwiczenia wiedzy w praktyce. Najlepiej zrobić to pod okiem moderatora posiadającego doświadczenie w realizacji projektów nie tylko szkoleniowych, ale również realizowanych w ramach tworzenia produktów lub usług. Na początku wystarczy, że jedna lub dwie osoby zdobędą odpowiednie kompetencje i staną się liderami nowego sposobu pracy. W razie potrzeb będą one mogły zarządzać procesem wewnątrz firmy.

2. Wdrażaj pierwsze projekty

Wdrażanie projektu wewnątrz firmy najlepiej zacząć od wyznaczenia konkretnego problemu lub obszaru, który zostanie przepracowany zgodnie z nowopoznanym podejściem. Design thinking najlepiej wdrażać stopniowo. Zanim potencjalnie obejmie wszystkie działania firmy, może skupić się na jednym produkcie. Pozwoli to na przećwiczenie podejścia i dopasowanie go do uwarunkowań organizacji. Na tym etapie warto zastanowić się nad zaangażowaniem zewnętrznego eksperta, wspierającego zarządzanie procesem. Możliwe jest również włączenie do pracy osób, które do tej pory nie brały udziału w tworzeniu oferty (np. badaczy lub projektantów produktu)

3. Wykorzystaj design na poziomie strategicznym

Najlepsze efekty podejście design thinking daje w przypadku wykorzystania jako filozofii kierowania całą firmą. Po przetestowaniu na pojedynczych projektach i dopasowaniu do organizacji, możliwe jest jego wdrożenie do rozwijania zarówno oferty, jak i innych działań firmy. Wymaga to pełnej świadomości zarówno zarządzających, jak i pracowników. Umożliwia jednak budowanie innowacyjnej firmy, potrafiącej szybko dostosowywać się do zmiennych warunków rynkowych i wyznaczającej trendy w swojej branży.

   • określ,
     • definiuj,
       • kreuj,
         • prototypuj,
            • testuj,
              • wdrażaj.

Osoby chcące rozpocząć rozwijanie firmy i jej oferty zgodnie z design thinking zapraszamy na nasze szkolenie „Design Thinking w praktyce biznesowej”. Prowadzi je Łukasz Szczęsny, praktyk na co dzień współpracujący z firmami w procesach projektowania i popularyzator podejścia design thinking na Śląsku.