Design zajmuje trzecie miejsce wśród najważniejszych aspektów wpływających na innowacyjność firm. Pierwsze dwa miejsca to budżet na badania i rozwój oraz posiadanie personelu badawczo-rozwojowego.

Londyński Design Council w raporcie The Design Economy 2018 mówi o poziomie projektowania i wzornictwa w Wielkiej Brytanii. Dokument jest pełen danych i dowodów na wartość i wpływ designu na rozwój gospodarczy i sukces konkretnych firm. Wykorzystanie zaproponowanego podejścia do prowadzenia biznesu może być przydatne również dla przedsiębiorców z Polski. Pozwala ono na tworzenie innowacji bez realizowania dużych projektów badawczo-rozwojowych. Sam design to nie tylko estetyczny wymiar produktów i usług, ale również wypracowanie funkcjonalnych, użytkowych, czy ergonomicznych elementów rozwiązań.

Korzyści tworzenia oferty z wykorzystaniem design thinking

Design thinking jest podejściem, w którym w procesowy sposób tworzone są rozwiązania, w tym produkty i usługi. Obejmuje on takie etapy jak analizowanie, wnioskowanie, kreowanie, prototypowania i testowanie oraz wdrażanie. Praca z design thinking pozwala na zbadanie potrzeb odbiorców oraz poznanie otoczenia rynkowego, a w efekcie umożliwia stworzenie i zweryfikowanie potencjalnego rozwiązania. Z czym się wiąże wykorzystanie nowego sposobu działania?

1. Otrzymanie konkretnych metod i narzędzi pracy

Design thinking to swego rodzaju filozofia działania, ale dająca również konkretne metody przetwarzania informacji czy generowania pomysłów. Na każdym etapie otrzymujemy zbiór narzędzi do badania, analizowania, kreowania, prototypowania i testowania. Stopniowo przybliżają one do wypracowania rozwiązania możliwego do wdrożenia w firmie, mającego charakter innowacji w ofercie.

2. Tworzenie lepszych produktów

W tym przypadku tworzenie lepszych produktów oznacza „lepiej dostosowanych do potrzeb odbiorców”. Tworząc ofertę z wykorzystaniem podejścia design thinking poszukujemy wyróżnika na rynku, jednocześnie biorąc pod uwagę oczekiwania klientów. Testując rozwiązania przed jego wdrożeniem szybciej weryfikujemy pomysły. Zmniejszamy również ryzyko oferowania nietrafionych produktów lub usług. Design thinking pozwala dopracować w ten sposób poszczególne elementy rozwiązań.

   • określ,
     • definiuj,
       • kreuj,
         • prototypuj,
            • testuj,
              • wdrażaj.

3. Zwiększenie współpracy wewnątrz organizacji

Praca w procesie projektowym opiera się na współdziałaniu osób o różnych doświadczeniach i umiejętnościach. Jest to okazja do łączenia pracowników z różnych działów, mających różną perspektywę. Czasem wspierani są oni przez zewnętrznych ekspertów. Finalne rozwiązanie może więc uwzględniać różne aspekty jego wdrożenia i jest bardziej dopracowane. Efektem ubocznym współdziałania na rzecz rozwoju firmy może też być większe zintegrowanie pracowników.

4. Uspójnienie komunikacji oferty

Efekty pracy z wykorzystaniem design thinking można łatwiej komunikować, ponieważ znamy grupy odbiorców, ich styl życia i potrzeby. Stworzona w procesie propozycja wartości pozwala określić korzyści, które będą podkreślane w komunikatach tworzonych przez firmę. Wzmacnia to m.in. tożsamość firmy, mówiącej w sposób spójny o swojej ofercie i mogącej efektywnie docierać do klientów, zwracając ich uwagę.

Osoby chcące rozpocząć rozwijanie firmy i jej oferty zgodnie z design thinking zapraszamy na nasze szkolenie „Design Thinking w praktyce biznesowej”. Prowadzi je Łukasz Szczęsny, praktyk na co dzień współpracujący z firmami w procesach projektowania i popularyzator podejścia design thinking na Śląsku.