Zgodnie z wynikami ankiety poszkoleniowej uczestnicy bardzo wysoko ocenili zakres merytoryczny szkolenia, profesjonalizm trenera oraz sposób prowadzenia warsztatu. Podkreślenia wymaga otwartość prowadzącego i umiejętność dostosowania tematyki ćwiczeń wykorzystywanych podczas szkolenia do zawodowych obowiązków uczestników, co wpłynęło na przyswojenie wiedzy jak również przełoży się na wykorzystanie nowych umiejętności w codziennej pracy. Zgodnie z wynikami ankiety poszkoleniowej uczestnicy bardzo wysoko ocenili szkolenie zarówno pod kątem merytorycznym jak i organizacyjnym.