„Akademia Lidera Oświaty” dała nam świadomość swojej wartości. Nasz zespół zyskał i uporządkował wiedzę z zakresu komunikacji w grupie, rozwiązywania konfliktów oraz budowania relacji. Jednak największą uzyskaną wartością jest świadomość, że w dzisiejszych czasach nauczyciel również musi być liderem a uczniowie jego zespołem. Kadra dydaktyczna naszego liceum zgodnie stwierdziła, że szkolenie tego typu powinno być realizowane w każdej placówce oświatowej.