Alternatywne oraz wspomagające metody porozumiewania się.