Praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a praktyczne wykorzystanie metody Marii Montessori.