Projekt „Termomodernizacja budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach”