„Projekt dot. Promocji potencjału turystycznego Dąbrowy Górniczej”