Podziękowania za podjęcie się roli partnera Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2016