Podziękowania za prelekcję „Programy wsparcia finansowego w dziedzinie ochrony środowiska”