Integracja sensoryczna oraz terapia ręki w codziennej pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – grupa II