Dlaczego nauczyciele powinni być liderami?

Joanna Pauly

„- Jeżeli nie potrafi Pan powiedzieć mi, co chce Pan, aby się wydarzyło – powiedział – nie ma Pan jeszcze problemu. Pan tylko narzeka. Problem istnieje tylko wtedy, kiedy istnieje różnica pomiędzy tym, co dzieje się w rzeczywistości, a tym czego pragnie Pan, aby się wydarzyło.” (Jednominutowy Menadżer, Ken Blanchard)

Bycie liderem to jest osobisty wybór.

Podczas Akademii Lidera Oświaty zastanawiamy się często w czasie dyskusji, czy klasa to grupa osób czy zespół. Zawsze konkluzja jest jedna – to jest zespół. A zespół musi mieć lidera, aby był zespołem. I on musi być od początku. Przykład idzie z góry i to my – dorośli – musimy pokazać naszym uczniom, jak być zespołem i jak być liderem, bo zespół bez lidera nie będzie funkcjonował.

Umiejętności managerskie jest to świadomość bycia liderem.

Jest o umiejętność dopasowania komunikacji i autoprezentacji do celów, które chcemy osiągać i do ludzi, do których kierujemy nasz przekaz. To w praktyce umiejętność rozmowy z każdym bez poczucia winy oraz bez poczucia niezałatwionej sprawy. Z rodzicem i trudnym, i współpracującym, i dzieckiem chętnym do nauki, i znudzonym, i z koleżankami z pracy (kolegami), szefem i własną rodziną…

Komunikacja to również budowanie „kultury feedbacku z podniesioną głową”.

Czyli umiejętność przyjmowania informacji o sobie bez poczucia krzywdy, bez frustracji. Podbudowanie umiejętności nauczyciela, które już posiadają, fokusowanie myśli wokół własnego dobrostanu i dbanie o własną godność, poczucie własnej wartości i wiara w siebie jest najważniejszym celem tego zawodu w aktualnym czasie.

Co jeszcze świadczy o otwartości i wysokich kwalifikacjach lidera?

To rozwiązywanie konfliktów, negocjowanie wszędzie i z każdym, to relacje społeczne oraz poczucie stabilności. To wszystko uzupełnia pełne przygotowanie do nauczania zawodu. Akademia Lidera Oświaty troszczy się o tych, którzy chcą zadbać najpierw o siebie. Bo wiedzą, że aby pojawił się zgrany zespół, który za nim podąży, to oni powinni być siłą.

 

Zapraszamy do naszej Akademii opartej na filozofii action learning. To zajęcia w pełni warsztatowe, gdzie każda godzina prowadzi do bycia świadomym liderem. Wiedza już była, teraz praktyka. „Jeśli coś wiesz, ale nie stosujesz tego w praktyce, to znaczy, że jeszcze nie wiesz.” (Jednominutowy Menadżer, Ken Blanchard).

Znajdź szczegóły na https://szkola.pm/produkt/akademia-liderow-oswiaty/